Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день, допоможіть підібрати літературу на тему Діджетилізація гербарних динних Вінницької області
1.
Бондур, Т.О. Удосконалення комп`ютеризації обліку в рослинництві [Текст] / Т. О. Бондур // Економіка АПК. – 2009. – №10. – С. 96-99.

2.
Зінченко, О.І. (Зінченко, В.Н.. Білоножко М.А.) Рослинництво [Електронний ресурс] / О. І. Зінченко, В. Н. Соматенко. – Аграрна освіта, 2001.- Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

3.
Ковчі, А.Л. Сучасні інформаційні технології як інструмент прозорості проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин [Текст] / А. Л. Ковчі, Н. С. Орленко, О. В. Іськова // АгроСвіт. – 2018. – №10. – C. 12-16.

4. Інформаційно-комп’ютерна система колекції типових гербарних зразків новоописів М.С.Турчанінова / І.М. Аніщенко, Н.В. Гурінович, І.П. Сіренко // Вісник Національного науково-природничого музею. — 2010. — № 8. — С. 149-156. — Бібліогр.: 9 назв. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/30354

5. Плодоношення бука лісового та ялиці білої в дендросаду Вінницької лісової науково-дослідної станції / В.І. Білоус // Лісівництво і агролісомеліорація: Зб. наук. пр. — Харків: УкрНДІЛГА, 2008. — Вип. 113. — С. 38-41. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/16318

6. Національні природні ядра екомережі Вінницької області / Ю.В. Яцентюк // Український географічний журнал. — 2011. — № 2. — С. 48–52. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.
Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58593

7. Аніщенко І. М.
Комп`ютеризація національного гербарію України (KW): першочергові та перспективні кроки / І. М. Аніщенко, К. М. Ситник // Український ботанічний журнал. - 2007. - Т. 64, № 5. - С. 634-642. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2007_64_5_4

8. Климишин О.С.Розробка електронної бази даних для гербарних колекцій судинних рослин/О.С. Климишин.-Режим доступу: http://dpm.pip-mollusca.org/tom/27/klymyshyn_t27.pdf