Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, чи можите допомогти знайти інформацію що до місця у флористичному складі Вінницької області робини Бобові (Fabaceae)
1.
Гужов, Ю.Л. Селекция и семеноводство культивируемых растений [ Електронний ресурс ] [Електронний ресурс] / Ю. Л. Гужов, А. Фукс, П. Валичек. – М. : Изд-во РУДН, 1999. – ил..-Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

2.
Защита растений от вредителей [ Електронний ресурс ] [Електронний ресурс] : учеб. для студ. вузов / под ред. В.В.Исаичева. – М. : Колос, 2002. – ил. – Режим доступу:http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

3.
Зінченко, О.І. (Зінченко, В.Н.. Білоножко М.А.) Рослинництво [Електронний ресурс] / О. І. Зінченко, В. Н. Соматенко. – Аграрна освіта, 2001.- Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/Skachani/Zinchenko/index.pdf

4. 58
З-68 Злобін, Ю.А. Курс фізіології і біології рослин [Текст] : підручник / Ю. А. Злобін. – Суми : Універ. книга, 2004. – 464с.

5. 58
М91 Мусієнко, М.М. Фізіологія рослин [Текст] : підручник / М. М. Мусієнко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Либідь, 2005. – 808с. – [ Існує електронна копія ]. –Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/Skachani/2019/Musienko/index.pdf

6. 58
Н40 Неведомська, Є.О. Ботаніка [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. – К. : ЦУЛ, 2013. – 218с.

7.
Практикум по селекции и семеноводству полевых культур [ Електронний ресурс ] [Електронний ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Ю.Б.Коновалова. – М. : Агропромиздат, 1987.- Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

8.
Фадєєв, Л. Квасоля - провідна бобова культура [Текст] / Л. Фадєєв // Техніка і технології АПК. – 2018. – №3. – С. 27-32.- Режим доступу: http://ndipvt.com.ua/TiTAPK/2018/TTAPK_2018_03.pdf

9.
Гуляєва Г. Б.
Зміни у фотосинтетичному апараті бобових культур, уражених збудниками бактеріозів та фітоплазмозів / Г. Б. Гуляєва, І. П. Токовенко, Л. А. Пасічник, Т. M. Щербина // Мікробіологічний журнал. - 2017. - Т. 79, № 6. - С. 55-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MicroBiol_2017_79_6_6

10.
Данкевич Л. А.
Синтез патогенными для бобовых культур бактериями рода Pseudomonas гормонов, ингибирующих рост и развитие растений / Л. А. Данкевич // Мікробіологічний журнал. - 2013. - Т. 75, № 6. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MicroBiol_2013_75_6_9

11. Волкова Н. Е.
Молекулярні маркери в генетиці, селекції та насінництві бобових культур (огляд) / Н. Е. Волкова // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннезнавства та сортовивчення. - 2015. - Вип. 26. - С. 99-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsgi_2015_26_12

12. Барвінченко В. І.
Ефективність виробництва зерна бобів кормових залежно від впливу системи удобрення / В. І. Барвінченко, П. В. Материнський, С. Я. Кобак // Корми і кормовиробництво. - 2009. - Вип. 65. - С. 24-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kik_2009_65_6