Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>>Характеристика, права та обов’язки підприємця
1.
Козачук, М. Види обмежень свободи підприємницької діяльності [Текст] / М. Козачук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №5. – С. 138-141.

2.
378
А43
Яковлєв, О.О. Державне регулювання економічної конкуренції у підприємницькій діяльності [Текст] / О. О. Яковлєв // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 192-193.

3.
Добровольська, В. Деякі питання щодо непрямих (економічних) методів державного регулювання підприємницької діяльності [Текст] / В. Добровольська // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №5. – С. 49-52. – [Господарське право].

4.


Корніюк, О. Єдині правила для підприємців [Текст] / О. Корніюк // Бухгалтерія. – 2008. – №44. – С. 90-91.

5.


Коваль, В. Здійснення права публічної власності на майно, закріплене за підприємствами [Текст] / В. Коваль // Право України. – 2012. – №11-12. – С.357-364.

6.


Жигірь, А.А. Концептуальні основи стратегічного менеджменту розвитку підприємництва [Текст] / А. А. Жигірь // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 60-63.

7.
34(477)
Б43
Белов, А.П. Международное предпринимательское право [Текст] : прак. пособие / А. П. Белов. – М. : Юстицинформ, 2001. – 336с.

8.
334
О-64
Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учеб. пособие / А. С. Пелих, А. А. Чумаков, М. М. Баранников [и др.] под общ. ред. А.С. Пелиха. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2002. – 336с. – (Экономика и управление).

9.
34(477)
С32
Сергієнко, В.В. Підприємницьке право [Текст] : конспект лекцій / В. В. Сергієнко, М. М. Топоркова. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 304с. – [Розкрито поняття, зміст і особливості сучасного розвитку підприємницького права, проаналізовано систему підприємницького законодавства, яка набула більшої визначеності з прийняттям Господарського кодексу України. Розглянуто порядок та сутність легалізації суб`єктів підприємницької діяльності. Особливу увагу приділено організаційно-правовим формам підприємницької діяльності та відповідальності у підприємницькому праві.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
].

10.
34(477)
К23
Карлін, М.І. Підприємницьке право [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, А. В. Носалюк. – К. : Кондор, 2008. – 356с. – [У посібнику висвітлені питання заснування підприємств, їх реєстрації, ліцензування їх діяльності, особливості оподаткування та зовнішньоекономічної діяльності підприємств згідно з законодавством України.
Для студентів і викладачів економічних факультетів та факультетів менеджменту вищих навчальних закладів, фахівців-практиків у сфері підприємницької діяльності.


Рекомендовано МОН України].

11.
34(477)
П32
Підприємницьке право [Текст] : метод. вказівки до семінарських занять /  уклад.: О.В.Когут, С.Ф.Домбровський. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 17с.

12.
34(477)
П32
Підприємницьке право [Текст] : метод. вказівки до семінарських занять для студ. напряму підготовки "Менеджмент організацій" /  уклад. С.Й. Кравчук. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 88с.

13.
34(477)
П32
Підприємницьке право Ураїни [Текст] : модельна програма курсу. – К., 2003. – 49с.

14.


Козачук, М. Поняття обмежень свободи підприємницької діяльності [Текст] / М. Козачук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №4. – С. 143-146.

15.


Махінчук, В. Поняття та сутність саморегулювання підприємницьких відносин [Текст] / В. Махінчук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №12. – С. 39-40.

16.


Азьмук, Н. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні [Текст] / Н. Азьмук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – №6. – С. 37-45.

17.
338(477)
П78
Чебан, А. Проблеми розвитку маолого підприємництва в Україні [Текст] / А. Чебан, І. Кравець // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 196-198.

18.


Бакай, В.Й. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва на Україні [Текст] / В. Й. Бакай, В. А. Сойко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.1. – С. 264-267. – [В статті розглянуто існуючий стан підприємництва в Україні, розкрито й проаналізовано його основні проблеми та недоліки, а також запропоновані шляхи розв’язання цих проблем та перспективи
розвитку на майбутнє. Дана стаття висвітлює питання необхідності знаходження компромісів між державою та суб’єктами підприємницької діяльності.].

19.


Калінеску, Т.В. Регіональні та податкові стимули розвитку підприємництва [Текст] / Т. В. Калінеску // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 14-17. – [Розглянуто сучасний стан, проблеми і тенденції реформування місцевого оподаткування. Запропоновано заходи стимулювання розвитку підприємництва, надано рекомендації щодо формування системи місцевих податків і зборів.].

20.


Бігняк, О. Свобода підприємництва та її обмеження [Текст] / О. Бігняк // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №5. – С. 53-56. – [Господарське право].

21.


Криштоф, Н. Формування та реалізація дієвої державної політики розвитку українського підприємництва [Текст] / Н. Криштоф // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №5. – С. 26-38.

22.


Гетманцев, Д. Як захистити підприємця від свавілля податківця [Текст] : [Наділення платників податків якомога більшим обсягом прав - механізм захисту інтересів бізнесу і ...держави] / Д. Гетманцев // Дзеркало тижня. – 2013. – 6-12 квіт. (№13). – С. 10.

23.

http://www.big-lib.com/book/38_Finansovi_osnovi_pidpriemnictva/4129_22_Prava_obov%C2%B4yazki_ta_vidpovidalnist_pidpriemcya Права, обов´язки та відповідальність підприємця

24.

http://pidruchniki.ws/13900720/ekonomika/prava_obovyazki_vidpovidalnist_pidpriyemtsya Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С.


25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Підприємницьке право.....”
26.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
>> Характеристика, права та обов’язки підприємця