Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу на реферат `Динаміка і шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України`.Дякую!
1.


Скамай, Л. Анализ рентабельности предприятия [Текст] / Л. Скамай // РИСК. – 2002. – №1. – С. 77-82. – [Анализ некоторых итогов реформирования отечественной промышленности и предпосылки ее развития в XXI веке].

2.


Писаренко, Б. Аналіз впливу фондовіддачі на показники прибутку і рентабельності [Текст] / Б. Писаренко, Н. Проценко, А. Писаренко // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 127-130.

3.


Наконечна, Г.Ф. Аналіз показників рентабельності діяльності підприємства [Текст] / Г. Ф. Наконечна, П. О. Магдійчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.2. – С. 102-105. – [Розглядається методика розрахунку показників рентабельності різних видів діяльності підприємства на основі їх класифікації згідно до діючих Національних Стандартів бухгалтерського обліку в Україні. Пропонується методика проведення їх факторного аналізу з детальним викладенням алгоритму розрахунків.
].

4.


Івахів, Ю. Аналітичні показники рентабільності: сутність і методика розрахунку [Текст] / Ю. Івахів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №11. – С. 29-37.

5.
658
П24
Пеліхов, Є.Ф. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пеліхов, О. А. Іванова, О. М. Сумець. – К. : Хай-Тек-Прес, 2009. – 344с.


6.


Заворотній, Р.І. Запровадження факторних моделей в оцінювання зростання вітчизняного бізнесу [Текст] / Р. І. Заворотній // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 312-320.

7.


Львіцина, С. Механізм планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, прибутку та рентабельності [Текст] / С. Львіцина // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 66-71.

8.


Коробков, Д.В. Мультиплікатори оцінки акцій, які враховують рентабельність, структуру капіталу і ризик компанії [Текст] / Д. В. Коробков // Фінанси України. – 2011. – №1. – С. 94-100.

9.


Загорецька, О.Я. Обгрунтування нормативного значення рентабельності продукції для машинобудівних підприємств [Текст] / О. Я. Загорецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 83-90.

10.
658
М76
Моляков, Д.Р. Прибыль и рентабельность промышленного предприятия [Текст] / Д. Р. Моляков. – М. : Финансы, 1967. – 144с.

11.


Лавров, Р.В. Рентабельність виробництва картоплі у великотоварних сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Р. В. Лавров // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №8. – С. 104-111.

12.


Мельничук, Л.Ю. Рентабельність власного капіталу як інтегральний показник результативності діяльності підприємств [Текст] / Л. Ю. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 41-46.

13.


Короткевич, О. Рентабельність господарської діяльності підприємств: структура, рівень, динаміка (2000-2006р) [Текст] / О. Короткевич // Економіка і прогнозування. – 2008. – №3. – С. 61-69.

14.


Обідіна, Я. Рентабельність і конкурентоспроможність [Текст] / Я. Обідіна // Харчова і переробна промисловість. – 2008. – №4. – С. 4-6. – [Про стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі України].

15.


Педак, І.С. Система управління якістю - запорука рентабельності підприємств [Текст] / І. С. Педак // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 235-237.

16.
338(477)
П78
Бомбалюк, А. Сутність та аналіз рівня рентабельності підприємств [Текст] / А. Бомбалюк, С. Дідик // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 140-143.

17.


Демчук, Н.І. Теоретичні та методологічні засади управління рентабельністю підприємства [Текст] / Н. І. Демчук, І. І. Туболець // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №5. – С. 39-44.

18.


Наконечна, Г.Ф. Факторний аналіз показників рентабельності витрат діяльності підприємства [Текст] / Г. Ф. Наконечна, П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – №6,Т.3. – С. 52-55. – [Розглядається проблема повторного рахунку впливу фактора зміни витрат на показники рента-бельності витрат діяльності підприємства. Пропонується вирішення цієї проблеми шляхом використання для факторного аналізу розгорнутих аналітичних моделей.].

19.


Наконечна, Г.Ф. Факторний аналіз показників рентабельності продукції та діяльності підприємства [Текст] / Г. Ф. Наконечна, П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 77-79. – [Розглядається можливість побудови розгорнутих моделей показників рентабельності продукції та основної діяльності підприємства, а також проведення їх поглибленого факторного аналізу, що дозволяє кількісно виміряти розмір впливу ряду чинників, які впливають на результати діяльності підприємства і значно підвищити ефективність управлінських рішень.].

20.


Созанський, Л.Й. Факторний аналіз рентабельності капіталу будівельних підприємств України [Текст] / Л. Й. Созанський // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №15. – С. 53-56.

21.

http://www.rusnauka.com/21_NTP_2011/Economics/10_88058.doc.htmДИНАМІКА І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Головчак І.В.,Євка О.М.У даній статті проаналізовано динаміку рентабельності підприємств різних галузей економіки України за 2008-2010 роки та надано пропозиції щодо їх  підвищення

22.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Рентабельність виробництва.....”
23.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету