Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти літературу для курсової із Фінансів підприємства на тему "Формування власних фінансових ресурсів підприємства, їх роль у розширеному відтворенні".
>>> дякую!
1.
Авдєй, О. Вплив курсової політики України на ефективність формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування [Текст] / О. Авдєй // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 15-17.

2.
Гордєєва, Т.А. Інформаційні аспекти формування фінансових ресурсів підприємств [Текст] / Т. А. Гордєєва // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 51-54.

3.
Любенко, Н.М. Методичні підходи та результати аналізу процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах [Текст] / Н. М. Любенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №5. – С. 321-326.

4.
Герасименко, Р.А. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних підприємств [Текст] / Р. А. Герасименко, І. Р. Блажан // Фінанси України. – 2004. – №6. – С. 82-89.

5.
Матвійчук, Л.О. Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] / Л. О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 80-82.

6.
Бердар, М.М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу [Текст] / М. М. Бердар // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №5. – С.133-138.

7.
Ткаченко, І.П. Управління фінансовими ресурсами підприємств: аналіз джерел їх формування та підвищення ефективності використання [Текст] / І. П. Ткаченко, Ю. С. Вергнигора, І. Л. Чайка // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 55-59.

8.
Чухрій, М.В. Фінансові ресурси підприємств і джерела їх формування [Текст] / М. В. Чухрій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.2. – С. 240-245.

9.
Погріщук, Г. Фінансові ресурси підприємства, особливості їх формування і використання [Текст] / Г. Погріщук // Вісник ТАНГ. – 2001. – №13. – С. 96-98.

10.
Буряк, П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства [Текст] / П. Ю. Буряк // Фінанси України. – 2006. – №10. – С. 123-128.

11. 658.14/.17
Д21 Даценко, Г.В. Формування стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук; спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / Г. В. Даценко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 219с. – [Існує електронна копія].

12. 338(477)
П78 Гроцька, А. Формування фінансових ресурсів підприємства [Текст] / А. Гроцька, І. Лісовський // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 149-151.

13.
Стецюк, П. Формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств [Текст] / П. Стецюк // Економіка АПК. – 2005. – №11. – С. 111-116.

14.
Горбань, А.А. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства [Текст] / А. А. Горбань // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 346-348.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фінансові ресурси підприємства.”