Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання "Вплив грошово-кредитної політики на економіку України".Бажано щоб була література за 2008-2012роки
1.
Медведкіна, Є.О. Визначення основних напрямів вдосконалення механізму грошово-кредитної політики України в посткризовий період [Текст] / Є. О. Медведкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 91-94.

2.
Анісімова, О.Ю. Використання грошово-кредитної політики для досягнення зовнішньоекономічної рівноваги [Текст] / О. Ю. Анісімова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.72. – С. 82-88.

3.
Бойко, Д.І. Використання норм обов`язкових резервів у грошово-кредитній політиці України [Текст] / Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №3-4. – С. 45-47.

4.
Дідківська, Т.В. Внутрішні та зовнішні впливи на незалежність грошово-кредитної політики [Текст] / Т. В. Дідківська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 164-172.

5.
Паливода, К. Вплив грошово-фінансової політики на стан економіки та інвестицій [Текст] / К. Паливода // Вісник Національного банку України. – 2008. – №4. – С. 63-67. – [у статті розглянуто деякі аспекти вітчизняної монетарної політики в контексті актуальних питань економічного розвитку України ].

6.
Буковинський, С. Глобальна фінансова нестабільність: інституційні ризики для грошово-кредитної політики України [Текст] / С. Буковинський, О. Яременко // Економічна теорія. – 2012. – №2. – С. 52-61.

7.
Дзюблюк, О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках [Текст] / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 2009. – №5. – С. 20-30.

8.
Череп, А. Грошово-кредитна політика України в умовах фінансової кризи [Текст] / А. Череп, Д. Носенко // Журнал Європейської економіки. – 2008. – №4, Т.7. – С. 438-445.

9.
Дзюблюк, О. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явиш [Текст] / О. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2011. – №3. – С. 7-19.

10.
Запаранюк, Т.В. Грошово-кредитна політика як фактор стабільного економічного розвитку України [Текст] / Т. В. Запаранюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.1. – С. 185-188. – [У статті розглядаються актуальні проблеми грошово-кредитного регулювання економіки України у контексті забезпечення економічного зростання, цінової стабільності та посилення впливу монетарних
важелів центрального банку на реальний сектор через кредитну активність банківських установ.].

11.
Гайдук, В.А. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки [Текст] / В. А. Гайдук // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №12. – С. 21-23.

12.
Горник, В. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки [Текст] / В. Горник // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 93-95.

13.
Дідківська, Т. Довіра як інституційна складова стратегії грошово-кредитної політики [Текст] / Т. Дідківська // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С38-41.

14.
Щербакова, О. Інституційно-правові засади проведення грошово-кредитної політики в Україні [Текст] / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2011. – №10. – С. 36-39.

15.
Гриценко, А. Макроекономіка. Цілі та стратегія грошово-кредитної політики [Текст] / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2011. – №2. – С. 88-112.

16.
Геєць, В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи [Текст] / В. Геєць // Економіка України. – 2009. – №2. – С. 5-23.

17.
Макаренко, М.і. Міжканальні взаємозв`язки у передавальному механізмі грошово-кредитної політики та прибутковість капіталу [Текст] / М. і. Макаренко, Т. В. Щербіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №17. – С. 31-35.

18.
Гребеник, Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні [Текст] / Н. Гребеник // Вісник Національного банку України. – 2010. – №10. – С. 3-11.

19.
Гребеник, Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні [Текст] / Н. Гребеник // Вісник Національного банку України. – 2010. – №2. – С. 10-15.

20.
Основні засади грошово-кредитної політики на 2012 рік [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2012. – №6. – С. 9-12.

21.
Арбузов, С. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік: нотатки на полях [Текст] / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2013. – №1. – С. 3-10.

22.
Науменкова, С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики [Текст] / С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – №5. – С. 13-21.

23.
Дзюблюк, О. Особливості взаємозв`язку грошово-кредитної та валютної політики в період фінансової кризи [Текст] / О. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2012. – №2. – С. 130-141.

24.
Сомик, А. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи: канали цін активів, обмінного курсу та очікувань суб`єктів ринку [Текст] / А. Сомик // Вісник Національного банку України. – 2010. – №11. – С. 21-27.

25.
Щербакова, О. Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового відновлення економіки України [Текст] / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2011. – №8. – С. 4-8.

26.
Дідківська, Т.В. Порівняльний аналіз світового досвіду реалізації незалежності грошово-кредитної політики [Текст] / Т. В. Дідківська // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №13. – С. 23-29.

27.
Новицький, В. Пріоритети банківсько-грошової політики в контексті сучасного розвитку [Текст] / В. Новицький // Економічний часопис - XXI. – 2009. – №9-10. – С. 21-22.

28.
Гриценко, А. Реалізація грошово-кредитної політики [Текст] / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2011. – №3. – С. 98-115.

29.
Некіпєлов, О. Ризики грошово-кредитної політики та сучасні фінансові кризи [Текст] / О. Некіпєлов // Економіка України. – 2009. – №2. – С. 24-30.

30.
Коновалова, С.О. Специфіка кредитно-грошової політики в умовах світової фінансової кризи [Текст] / С. О. Коновалова // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №8. – С. 47-48.

31. 336.77
С83 Макаренко, М.І. (Макаренко, Ф.О. та ін.) Стратегія інфляційного таргетування в грошово-кредитній політиці державі [Електронний ресурс] : монографія / М. І. Макаренко, І. І. Д`яконова, Ф. О. Журавка. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 108с.

32. 336
С91 Петровський, В.С. Сутність та механізм реалізації грошово-кредитної політики в Україні [Текст] / В. С. Петровський, С. В. Безвух // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 129-132.

33.
Ларіонова, К.Л. Сучасний стан та перспективи змін грошово-кредитної політики України [Текст] / К. Л. Ларіонова, Г. І. Капінос // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 136-141.

34.
Данилишин, О.А. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] / О. А. Данилишин // Регіональна економіка. – 2008. – №2. – С. 151-159.

35.
Гриценко, А. Теоретичні основи грошово-кредитної політики [Текст] / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2011. – №1. – С. 90-106.

36.
Філатова, О. Теоретичні та прикладні аспекти державного управління грошово-кредитною політикою [Текст] / О. Філатова // Економіка та держава. – 2009. – №7. – С. 63-68.

37.
Сомик, А.В. Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні [Текст] / А. В. Сомик // Фінанси України. – 2009. – №6. – С. 39-52.

38.
Кричевська, Т. Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики [Текст] / Т. Кричевська // Економіка України. – 2010. – №4. – С. 65-75.

39. 336.7
К56 Коваленко, В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Коваленко. – К. : Знання України, 2006. – 332с.


40. 336.7
Ц38 Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. О. Папаіка, С. Г. Арбузов, О. Р. Циганов за ред. Т.Д. Косової, О.О. Папаіки. – К. : ЦУЛ, 2011. – 320с. –


41. 336.7
А28 Адамик, Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Кондор, 2011. – 416с.


42.
Рябініна, Л.М. Чи є в Україні грошово-кредитна політика? [Текст] / Л. М. Рябініна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 205-213.

43. http://uchebnik-besplatno.com/ekonomika-uchebnik/groshovo-kreditna-politika-jiji-tsili8144.html Колесниченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник., 2008
44. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/31/28/ ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

45. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Грошова політика=грошово-кредитна політика....”

46. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету