Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Назви періодичних видань для курсової на тему - система соціального захисту в україні.
1.
Баранник, Л. Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні [Текст] / Л. Баранник // Україна: аспекти праці. – 2011. – №7. – С. 39-46.

2.
Безтелесна, Л. Удосконалення механізму соціального захисту дітей в Україні [Текст] / Л. Безтелесна, Т. Максимчук // Україна: аспекти праці. – 2012. – №4. – С. 38-44.

3.
Богословська, Ж. Система державних органів, що забезпечують конституційне право громадян України на соціальний захист [Текст] / Ж. Богословська // Часопис Київського університету права. – 2009. – №4. – С. 122-128.

4.
Горянська, С. Демографічні процеси як фактор формування системи соціального захисту населення [Текст] / С. Горянська // Страхова справа. – 2012. – №2. – С. 58-61.

5.
Іващенко, Т.О. Теоретико-методологічні аспекти дослідження соціально-економічного захисту та його взаємозв`язку з соціально-економічною політикою [Текст] / Т. О. Іващенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №2. – С. 28-32. – [Визначення поняття "соціально-економічний захист" та його взаємозв`язок з соціально-економічною політикою].

6.
Кобзева, Г. Значення колективних договорів як інструменту соціального захисту працівників [Текст] / Г. Кобзева // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2012. – №3-4. – С. 43-46.

7.
Коваль, Г.В. Молодь як суб`єкт соціального захисту [Текст] / Г. В. Коваль // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №20. – С. 106-109.

8.
Колосок, А.М. Стан і перспективи соціального захисту в регіоні [Текст] / А. М. Колосок // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 100-104.

9.
Кривобок, Ю. Соціальні послуги у системі соціального захисту: проблеми та перспективи удосконалення в Україні [Текст] / Ю. Кривобок // Політичний менеджмент. – 2012. – №1-2. – С. 97-103.

10.
Кузменко, С.Г. Аналіз сучасних форм соціального захисту населення [Текст] / С. Г. Кузменко // Університетські наукові записки. – 2012. – №3. – С. 394-399.

11.
Литвин, Ю.О. Концепція захисної функції соціальної політики держави [Текст] / Ю. О. Литвин // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №11. – С. 99-102.

12.
Литвин, Ю.О. Особливості соціального захисту сільського населення в ринковій економіці [Текст] / Ю. О. Литвин // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №23. – С. 124-128.

13.
Маліков, В. Державна політика соціального захисту молоді в Україні [Текст] / В. Маліков // Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 154-155.

14.
Мастрюгіна, Г. Про підвищення рівня соціального захисту [Текст] / Г. Мастрюгіна // Праця і зарплата. – 2012. – №18. – С. 4-6.

15.
Мастюгіна, Г. Підвищено рівень соціального захисту найбільш вразливих верств населення [Текст] / Г. Мастюгіна // Вісник податкової служби України. – 2012. – №11. – С. 40-41. – [Вкладка].

16.
Мельников, Ю. Наш обов`язок - соціальний захист інвалідів праці [Текст] / Ю. Мельников // Праця і зарплата. – 2010. – №45. – С. 3.

17.
Павлюк, К.В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні [Текст] / К. В. Павлюк, О. В. Степанова // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 15-29.

18.
Пасічніченко, С. Форми та види соціального захисту інвалідів в Україні [Текст] / С. Пасічніченко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №2. – С. 94-97.

19.
Петренко, І. Соціальний захист, пенсійні та страхові внески: роз`яснення контролюючих органів [Текст] / І. Петренко // Вісник податкової служби України. – 2010. – №19. – С. 23-25. – {Вкладка}.

20.
Рудкевич, І.В. Етапи становлення та розвитку державної політики соціального захисту населення України [Текст] / І. В. Рудкевич // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №4. – С. 99-102.

21.
Рудкевич, І.В. Напрями вдосконалення державних механізмів соціального захисту населення [Текст] / І. В. Рудкевич // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 90-92.

22.
Рудкевич, І.В. Формування інституціонального середовища у сфері соціального захисту населення [Текст] / І. В. Рудкевич // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №7. – С. 88-90.

23.
Свинцова, О. Соціальний захист громадян [Текст] / О. Свинцова // Вісник податкової служби України. – 2012. – №28. – С. 37-39. – [Вкладка].

24.
Семенюк, М. Право на соціальний захист. Як воно реалізується? [Текст] / М. Семенюк // Соціальний захист. – 2012. – №5. – С. 16-18.

25.
Соціальний захист громадян [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2010. – №14. – С. 23-28. – {Вкладка }.

26.
Соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС [Текст] / О. Свинцова, Н. Литовченко, Н. Гормакова, Г. Мастюгіна // Вісник податкової служби України. – 2013. – №16. – С. 42-52.

27.
Ткаченко, І. Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні [Текст] / І. Ткаченко // Соціальний педагог. – 2012. – №11. – С. 39-43.

28.
Флорескул, Н. Правове регламентування фінансового забезпечення соціального захисту населення [Текст] / Н. Флорескул // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №5. – С. 120-128.

29.
Шпак, Ю.В. Концепція соціального захисту населення сільських регіонів у сучасних соціально-економічних умовах [Текст] / Ю. В. Шпак // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №11. – С. 93-97.

30. http://translate.yandex.ua/ Геэць В.М.. Приоритеты национального экономического развития в контексте глобализационных вызовов: монография.
1.6. Система соціального захисту в Україні


31. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Соціальний захист населення.....”

32. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету