Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Чи не могли би Ви мені допомогти з літературою до даних питань!? 1.Еволюція концептуальних підходів до інноваційного розвитку.Вплив інноваційного розвитку на економічне зростання. 2.Методи управління вибором інноваційних стратегій.

1 Еволюція концептуальних підходів до інноваційного розвитку.Вплив інноваційного розвитку на економічне зростання.

1.


Богма, О. Характеристика основних напрямів інноваційного розвитку як умови зростання економічного потенціалу України [Текст] / О. Богма // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 37-41.

2.


Бортницький, В. Економічне зростання в контексті розвитку регіональних інноваційних систем та капіталу здоров`я: концептуальний підхід [Текст] / В. Бортницький // Економічна теорія. – 2011. – №1. – С. 63-78.

3.


Брижань, І.А. Особливості економічного розвитку України на основі інноваційного фактору [Текст] / І. А. Брижань // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 112-116.

4.


Гавриш, В.П. Інноваційний шлях розвитку як складова ефективного економічного зростання [Текст] / В. П. Гавриш, Т. П. Драганова, Г. І. Гавриш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 70-74. 

5.


Козар, А. Інноваційний розвиток як шлях до конкурентоспроможної економіки України [Текст] / А. Козар // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 257-259.

6.


Маковська, О.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного зростання промислових підприємств як стратегічний орієнтир розвитку національної економіки [Текст] / О. В. Маковська, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.3. – С. 17-22. 

7.


Немчин, О. Сучасний стан інноваційного розвитку України [Текст] / О. Немчин, О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність. – 2003. – №1. – С. 32-39.

8.


Остропольська, Є.В. Розвиток соціальної складової інноваційних процесів як чинник соціально-економічного зростання економіки України [Текст] / Є. В. Остропольська // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №2. – С. 127-136.

9.


Попова, О. Забезпечення інноваційного розвитку: оцінки з позиції сталості й ризиків [Текст] / О. Попова // Економіст. – 2013. – №1. – С. 9-12.

10.


Попович, З. Економічне зростання і перспективи інноваційного розвитку [Текст] / З. Попович // Економіка України. – 2004. – №12. – С. 41-47.

11.


Скалюк, Р.В. Мале інноваційне підприємництво - рушійна сила інтенсивного розвитку малого бізнесу в системі зростання національної економіки [Текст] / Р. В. Скалюк, Н. О. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 229-234. 

12.


Солоха, Д.В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання [Текст] / Д. В. Солоха // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №6. – С. 25-30.

13.


Федулова, Л. Тенденції розвитку інноваційної політики та її вплив на економічне зростання [Текст] / Л. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2011. – №2. – С. 63-81.

14.


Ющишина, Л.О. Інноваційні імперативи економічного зростання в контексті розвитку еколого-орієнтованого підприємництва [Текст] / Л. О. Ющишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 206-209.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Інноваційний розвиток.”

2.Методи управління вибором інноваційних стратегій.
1.


Гавриш, В.П. Інноваційна стратегія розвитку економіки України як головний пріоритет економічної політики держави [Текст] / В. П. Гавриш, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №6,Т.1. – С. 162-169. 

2.


Дунська, А.Р. Оцінка ефективності інноваційної стратегії [Текст] / А. Р. Дунська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.1. – С. 71-75.

3.


Загородній, А.Г. Методичний підхід до вибору інноваційної стратегії підприємства [Текст] / А. Г. Загородній, В. М. Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 95-100.

4.


Зикіна, В.О. Формування та використання стратегії інноваційної політики [Текст] / В. О. Зикіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 239-243.

5.


Ілляшенко, С.М. Методичні засади вибору інноваційної стратегії підприємства з позицій концепції [Текст] / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №5,Т.3. – С. 14-18. 

6.


Ковтун, О. Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств: принципи та методи генерації та вибору альтернатив [Текст] / О. Ковтун // Економіка та держава. – 2013. – №3. – С. 27-31.

7.


Лапин, Н. Стратегия инновационного развития: национальная инновационная система [Текст] / Н. Лапин // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №5. – С. 106-118. – [Россия и западные страны].8.


Луцяк, В.В. Інноваційна стратегія виробничого підприємства [Текст] / В. В. Луцяк, А. В. Попеляр // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 18-21. 

9.


Макаренко, Є.А. Інновації як стратегія виходу з глобальної кризи: підходи і перспективи [Текст] / Є. А. Макаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.93. – С. 23-29.

10.


Мешко, Н.П. Реалізація інноваційної стратегії розвитку: досвід США [Текст] / Н. П. Мешко // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №22. – С. 22-26.

11.


Морозов, О. Основи стратегії інновацій [Текст] / О. Морозов // Інтелектуальна власність. – 2006. – №11. – С. 30-38.

12.


Нездойминога, Е.А. Инновационное стратегическое управление развитием производства в услоиях неопределенности и риска [Текст] / Е. А. Нездойминога // Проблеми науки. – 2011. – №6. – С. 31-37.

13.


Пенькова, О.Г. Механізми реалізації інноваційних стратегій розвитку [Текст] / О. Г. Пенькова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №19. – С. 16-20. – [Досвід розвинених країн].

14.


Пожуєва, Т. Інноваційна стратегія підприємства в сучасних умовах [Текст] / Т. Пожуєва // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 163-167.

15.
338(477)
П78
Поліщук, В. Інноваційна стратегія та інноваційна діяльність вітчизняних підприємств [Текст] / В. Поліщук, Л. Бабич // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 20--24.

16.


Сищук, О. Стратегія інновацій [Текст] / О. Сищук // Віче. – 2009. – №19. – С. 10-11.

17.


Ткаченко, М.О. Вибір і реалізація інноваційної стратегії [Текст] / М. О. Ткаченко, Н. С. Мацюра // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 358-361.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Інноваційна стратегія.”