Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, у вас є література на тему ПРОПАГАНДА ТА РЕКЛАМА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ?
1.
37
П17
Практикум з методики проведення уроків фізичної культури та позаурочних форм фізичного виховання в школі [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ЗМІСТ, 2002. – 80с.

2.
796
А43
Антонець, В.Ф. Комунікативні особливості діяльності спортсмена [Текст] / В. Ф. Антонець // Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації. – 2008. – С. 95-98.

3.


Башавець, Н. Формування культури здоров`язбереження студентів під час занять з фізичного виховання [Текст] / Н. Башавець // Фізичне виховання в школі. – 2011. – №4. – С. 21-25.

4.


Вржесневський, І. Єдність та поліаспектність самоконтролю у фізичному вихованні студентів [Текст] / І. Вржесневський, А. Вржесневський // Теорія і методика фізичного виховання. – 2011. – №4. – С. 31-35.

5.
37
А43
Гречана, В. Роль спорту в забезпеченні фізичного та психічного здоров`я [Текст] / В. Гречана, О. І. Москалюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.1 Вип.4.-Вип.4. – С. 7-8.

6.


Грибан, Г. Теоретико-концептуальні аспекти формування методичної системи фізичного виховання [Текст] / Г. Грибан // Фізичне виховання в школі. – 2012. – №5. – С. 32-36.

7.


Євтушевська, Н. Формування почуттів та морально-вольових якостей у спортсменів [Текст] / Н. Євтушевська // Рідна школа. – 2010. – №3. – С. 67-69.

8.


Кернес, А. Обгрунтування програми розвитку професійно важливих рис-якостей особистості спор і смена-єдиноборця [Текст] / А. Кернес // Психологія і суспільство. – 2011. – №3. – С. 119-125.

9.
159.59
К49
Клименко, В.В. Психологія спорту [Текст] : навч. посіб. / В. В. Клименко. – К. : МАУП, 2007. – 432с. 


10.


Леонов, О. Позакласна фізкультурно-оздоровча робота як засіб виховання фізичної культури школярів [Текст] / О. Леонов // Фізичне виховання в школі. – 2010. – №4. – С. 42-45.

11.


Лукащук, В. Значення спортивної галузі у зростанні добробуту країни [Текст] / В. Лукащук // Персонал. – 2009. – №1. – С. 42-46.

12.
796
А43
Мозолюк, О.В. Мотиваційні потреби до систематичних занять одноборствами осіб жіночої статі [Текст] / О. В. Мозолюк // Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації. – 2008. – С. 131-132.

13.


Мокринська, Л. Організація фізкультурно-оздоровчої системи в школі [Текст] / Л. Мокринська // Фізичне виховання в школі. – 2008. – №6. – С. 8-10.

14.


Неведомська, Є.О. Роль рухової активності у збереженні здоров`я [Текст] / Є. О. Неведомська // Основи здоров`я та фізична культура. – 2008. – №11 - 12. – С. 17-19.

15.
159.9
П14
Палеха, Ю.І. Основи психології та педагогіки [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, В. І. Герасимчук, О. М. Шиян. – 2-ге вид., доповн. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 164с.

16.
159.9
П32
Пилоян, Р.А. Мотивация спортивной деятельности [Текст] / Р. А. Пилоян. – М. : Физкультура и спорт, 1984. – 101с.

17.


Присяжнук, С. Фізичне виховання та професійно-прикладна фізична підготовка студентів [Текст] / С. Присяжнук // Фізичне виховання в школі. – 2012. – №5. – С. 18-20.

18.


Саїнчук, М. Формування ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури і спорту в учнів старших класів у процесі фізичного виховання [Текст] / М. Саїнчук // Теорія і методика фізичного виховання. – 2012. – №2. – С. 68-74.

19.


Смирнов, Н.К. Школа и здоровье учащихся [Текст] / Н. К. Смирнов // Школа и производство. – 2006. – №1. – С. 7-9. – [Принципы здоровозберегающей педагогики].

20.


Тимчик, М. Фізичне виховання старших підлітків у процесі ігрової діяльності [Текст] / М. Тимчик // Фізичне виховання в школі. – 2011. – №5. – С. 19-22.

21.


Чань, Л.-. (Чань, Л.-Ю.) Вплив маркетингу вражень на задоволеність клієнтів на прикладі спортивних клубів [Текст] / Л. -. Чань, Ч. -. Хуань // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 480-490.

22.


Шалар, О. Відповідальне ставлення до здоров`я як провідна цінність фізичного виховання [Текст] / О. Шалар // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – №5. – С. 26-32.

23.

http://disser.com.ua/content/252575.htmlДиссертационная работа:
Тарасюк Наталія Яківна. Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної діяльності в сфері фізичної культури і спорту : Дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту:

24.

http://www.marazm.org.ua З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про фізичну культуру і спорт

25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фізичне виховання.....”