Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Основні підходи до визначення сутності позиціювання торгівельної марки". Дякую.
1.


Ромашко, А. Сертифікаційний знак як об`єкт інтелектуальної власності - торговельна марка [Текст] / А. Ромашко, О. Литвин // Інтелектуальна власність. – 2010. – №9. – С. 21-24.

2.


Сахаров, В.Є. Застосування торгових марок у просуванні товарів [Текст] / В. Є. Сахаров, Н. В. Безрукова // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №7. – С.75-85.

3.


Світличний, О. Особливості договору про передачу права на торговельну марку [Текст] / О. Світличний // Право України. – 2005. – №12. – С. 92-95.

4.


Слободян, С. Поняття, значення та види товарних знаків (торговельних марок) [Текст] / С. Слободян // Інтелектуальна власність. – 2010. – №6. – С. 50-55.

5.


Смілянець, В. Технології формування власної торговельної марки [Текст] / В. Смілянець // Маркетинг в Україні. – 2011. – №3. – С. 39-44.

6.
34(477)
С85
Стрижак, О.О. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / О. О. Стрижак. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 216с. – [Рекомендовано МОН України].

7.
659
Т32
Темпорал, П. Эффективный бренд-менеджмент [Текст] = Advanced brand manacement / П. Темпорал пер. с англ.; под ред. С.Г. Божук. – СПб. : Изд. Дом "Нева", 2003. – 320с. – (Современный бизнес).

8.
658.8
Т31
Тєлєтов, О.С. Маркетинг у промисловості [Текст] : підручник / О. С. Тєлєтов. – К. : ЦНЛ, 2004. – 248с. 


9.


Уварова, О. Торговельна марка: як її отримати та як використовувати [Текст] / О. Уварова // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №86. – С. 14-25.

10.


Уманців, Г. Методологічні засади обліку торговельних марок [Текст] / Г. Уманців // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №6. – С. 3-10.

11.


Ухачевич, Я.П. Формування позитивного іміджу продукції: торгова марка чи бренд? [Текст] / Я. П. Ухачевич, А. В. Дубодєлова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №2 (552). – С. 141-146.

12.


Хамайдюк, О. Торговельна марка: порядок реєстрації [Текст] / О. Хамайдюк // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №45. – С. 68-71.

13.
339.138
Х73
Холодний, Г.О. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324с. 


14.


Чачуна, А. Реєстрація торгівельної марки у спекулятивних цілях [Текст] / А. Чачуна // Інтелектуальна власність. – 2010. – №2. – С. 36-38.

15.


Чернобай, О. Визнання недійсними свідоцтв на торгівельні марки, які конкурують з відомими фірмовими найменуваннями [Текст] / О. Чернобай // Інтелектуальна власність. – 2010. – №11. – С. 63-67.

16.


Чернюшок, О. Optima и стратегия развития марки на рынке [Текст] / О. Чернюшок, А. Кашин // Новый маркетинг. – 2003. – №8. – С. 41-46. – [Инструмент для управления портфолио торговой марки.].

17.


Чубко, О. Товарний знак : правова природа, реєстрація, облік іпередача прав [Текст] / О. Чубко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №7. – С. 3-11.

18.


Шверк, М. Проблеми застосування законодавства про торговельні марки [Текст] / М. Шверк // Інтелектуальна власність. – 2005. – №5. – С.7-9.

19.


Шевелева, Т. Добре відомі торговельні марки у світлі сучасних інформаційних технологій [Текст] / Т. Шевелева // Інтелектуальна власність. – 2005. – №4. – С.13-19.

20.


Шевелева, Т. Комерційне найменування: проблеми правової охорони в Україні [Текст] / Т. Шевелева // Інтелектуальна власність. – 2005. – №7. – С.11-16.

21.


Шевелева, Т. Реєстрація прав на сертифікайні та колективні знаки : міжнародний досвід [Текст] / Т. Шевелева // Інтелектуальна власність. – 2010. – №3. – С. 42-50.

22.


Шевелева, Т. Торговельні марки: теоретичні аспекти незалежності права інтелектуальної власності та права власності на річ [Текст] / Т. Шевелева // Інтелектуальна власність. – 2005. – №12. – С. 20-26.

23.


Щербак, В.Г. Аналіз ефективності управління торговими марками за допомогою показників рівня розвитку та сили домінування (на прикладі підприємств легкої промисловості) [Текст] / В. Г. Щербак, О. М. Бихова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 159-165.

24.


Юрашев, В. Количественные показатели контроля конкурентоспособности торговой марки [Текст] / В. Юрашев // Маркетинг. – 2002. – №6. – С.55-58.

25.
659
Я85
Ястремська, О.М. Бренд-менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, О. О. Ястремська. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 164с. 


26.

http://toplutsk.com/articles-article_584.htmlОсновні принципи позиціювання торгівельної марки
27.

http://www.denga.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2541Основные принципы позиционирования торговой марки
28.

http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/tm_filurin/gl-1-1.htmТорговые марки
А. С. Филюрин, http://www.m-f.ru
29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Товарний знак =товарна марка=логотип = торгова марка.....”Тема з підтемами має 226 джерел.
30.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету