³

ʳ : 1

>>> ! - " "
1.
658
45
[]: . . / . .. . : , 2000. 500.

2.
658
45
[]: . . /.: .. , .. ; . . .. . .: , 2008. 195.

3.
339.138
26
[]: . . / .: .. , .. . .: , 2003. 258.

4.
338.5
65
ֳ []: . . . " " /. .. . : , 2008. 23.

5.
339.138
90
, .. - []= Marketing-Management in Construction: . -. . /.., .. . .. . .: , 2007. 248. ( ; 14).

6.
658.8
20
, .. []: . . /.., .., ...

7.
338.5
39
, .. []: . . . ...; . 08.06.01 - , /... .: - - , 2005. 20.

8.


, . [] /., . // . 2007. 1. . 83-88.

9.


, .. ֳ [] /.., .. //³ . . 2012. 5,.1. . 19-21.

10.
658.7/.8
-23
, .. []: . . /.., .. . ... .: , 2009. 320. [
].

11.
624
17
, .. []: . . . . . ; . 05.13.22 - /... .: - - , 2004. 17.

12.
339.138
66
, .. []: . . /... .: , 2008. 344.

13.
339.138
67
, .. []: . . /.., .., ... .: , 2007. 200. [ ].

14.


, . [] /. // . 2010. 2. . 67-70.

15.
658.8
82
, . []: /., .. 2- . : , 2004. 472. [ ].

16.
658
60
[]: . . /.., .., .., ... .: , 2008. 206.

17.
339.138
64
, .. []: . . /... .: , 2008. 244.

18.
339.138
81
, .. []: . . /.., .., ... .: , 2008. 184.

19.
658
48
, .. []: /.., ... : , 2003. 192.

20.


, .. [] /.. //³ . . 2009. 4,.3. . 153-157.

21.


, .. [] /.. //³ . . 2004. 1,.2,.2. . 72-76. [ .].

22.
338(477)
78
, . [] /., . // - . 2010. .3. . 74-76.

23.
658.8
-75
, .. []: /.., .., ... .: , 2009. 364.

24.


, .. [] /.. //³ . 2012. 5. . 238-243.

25.
338.5
59
, .. ֳ []: . . /... .: , 2001. 122. [ ].

26.
658
45
[]: . . . . /.., .., .. [ .] . .. . .: - 2000, 2008. 312. ( ). [ ]. [ ].

27.
338.5
66
, .. ֳ []: /... .: , 2006. 460.

1.http://pidruchniki.ws/13560615/marketing/tovarna_politika_upravlinnya_asortimentom_produktsiyi_promislovih_pidpriyemstvah
2.http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9799/1/15.pdf

, ³