Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Наявність підручників з дисципліни "Державний фінансовий контроль"

1. 336
Г97 Гуцаленко, Л.В. Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К. : ЦУЛ, 2009. – 424с. – [У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю.
Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм.
Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників ДКРС, ДПА, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


Рекомендовано МОН України].

2. 336
Д36 Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / А. В. Бодюк, М. К. Ковальчук, А. В. Богдан [та ін.]. – К. : Кондор, 2010. – 552с. – [Розроблені теоретичні положення та висвітлені нормативно-правові акти регулювання фіскальних відносин і фіскального контролю суб`єктів господарювання.
Розкрито штрафи і фінансові санкції, що установлені чинним законодавством, іншими нормативними актами, за податкові правопорушення, вчинені суб`єктами господарювання при здійсненні різних видів підприємницької діяльності.
Розраховано на студентів юридичних та економічних навчальних закладів, викладачів, аспірантів, підприємців, юристів, економістів, бухгалтерів, працівників правоохоронних та контролюючих органів, науковців.


Рекомендовано МОН України].

3. 336
І-20 Іванова, І. Державний фінансовий контроль: Парадигми розвитку [Текст] : монографія / І. Іванова. – К. : Академвидав, 2010. – 168с. – (Монограф). – [Державний фінансовий контроль у кожній країні є одним із найважливіших чинників гарантування економічної безпеки держави. У монографії розкрито теоретико-методологічні основи та особливості фінансового контролю в Україні, методику оцінювання стану фінансово-бюджетної дисципліни і способи підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу за її порушення, визначено пріоритети і шляхи оптимізації механізмів контролю за фінансами як інструмента підвищення ефективності управління державою.].

4. 336
К72 Костирко, Л.А. Фінансовий контроль цільового використаня бюджетних коштів [Текст] : монографія / Л. А. Костирко, В. І. Чиж, В. В. Разумцев. – Луганськ : Вид-во СНУ, 2009. – 292с.

5. 657.63
Р69 Романів, М.В. Державний фінансовий контроль і аудит [Текст] : навч.-метод. посiб. / М. В. Романів за ред. О.Д. Василика. – К. : ТОВ "НIОС", 1998. – 224с.

6. 336
С37 Симоненко, В.К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні. (Макроекономічний аспект) [Текст] : монографія / В. К. Симоненко, О. І. Барановський, П. С. Петренко. – Запоріжжя : Знання України, 2006. – 280с. – [ У монографії аналізується сучасний стан складових єдиної системи державного фінансового контролю (зовнішнього та внутрішнього) в Україні, сформульовано методологічні підходи щодо їх упорядкування. Комплексно розглядаються теоретичні та практичні проблеми становлення системи і її розвиток. Визначається сутність, досліджуються існуючі в цій сфері проблеми, роль і місце конституційного незалежного органу державного фінансового контролю — Рахункової палати України та її значення в організації, координації та функціонуванні ефективної системи державного фінансового контролю. Методологічно обґрунтовано, з урахуванням світового досвіду, розподіл контрольних повноважень і функцій зовнішнього та внутрішнього державного фінансового контролю, необхідність створення його цілісної системи, яка функціонує за єдиними правилами, принципами та процедурами. Викладається методологія здійснення аудит) ефективності вищими органами державного фінансового контролю зарубіжних країн, обґрунтовується необхідність його застосування в Україні.
Для працівників державних структур, причетних до фінансово-економічної сфери, фахівців і науковців у галузі економіки, фінансів, права; викладачів і студентів вищих навчальних заклад].

7. 657.6
С40 Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 96с.

Це основні книги з даної дисципліни.

Додатково радимо звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “контроль”, «фінансовий контроль», «контрольно-ревізійна служба України» тощо.