Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Чи не могли б Ви допомогти з літературою до курсової роботи на тему:"Менеджмент та адміністрування у готельному господарстві"

1.
Дубодєлова, А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти [Текст] / А. В. Дубодєлова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №18 (611). – С. 130-134.

2.
Капустіна, Т. Сутність і поняття технологічних інновацій та інноваційного процесу в управлінні готельним бізнесом [Текст] / Т. Капустіна // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 207-210.

3.
Ладиченко, К. Управління відносинами готельних підприємств зі споживачами: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / К. Ладиченко // Маркетинг в Україні. – 2007. – №3. – С. 45-48. – [Маркетингова діяльність].

4.
Ладиченко, К.І. Роль управління якістю у формуванні позитивного іміджу підприємства готельного господарства [Текст] / К. І. Ладиченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №11. – С. 35-38.

5.
Лобанова, В.А. Система прийняття рішень щодо управління персоналом великих підприємств готельного господарства [Текст] / В. А. Лобанова // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №3-4. – С. 40-44.

6. 338.46
М21 Мальська, М.П. Готельний бізнес: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : ЦУЛ, 2010. – 472с.

7. 338.46
М50 Менеджмент готелю [Текст] : навч. посіб. / Х. Й. Роглєв, Г. Г. Левітас, Р. Г. Драпушко, В. В. Гарагонич. – Запоріжжя : Кондор, 2011. – 443с.

8. 338.46
М50 Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко під заг. ред.: М.М. Поплавського, О.О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. – 460с. – [Затверджено МОН України].

9.
Негода, Г.А. Аналіз зарубіжного досвіду розвитку підприємств готельного господарства [Текст] / Г. А. Негода // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №9-10. – С. 64-66.

10. 338.46
Н59 Нечаюк, Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – К. : ЦНЛ, 2006. – 348с. – [Рекомендовано МОН України].

11. 338.46
Н59 Нечаюк, Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. – К. : Центр Навч. Літ-ри, 2003. – 348с.

12.
Нечипорук, С. Методичні підходи до формування стратегій маркетингово менеджменту підприємств готельного господарства [Текст] / С. Нечипорук // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 124-128.

13.
Олексин, І.І. Управління процесом обслуговування в підприємстві готельного господарства [Текст] / І. І. Олексин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 55-58.

14. 338.48
П90 Пуцентейло, П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло. – 51с.

15. 338.46
Р59 Роглєв, Х.Й. Основи готельного менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Х. Й. Роглєв. – К. : Кондор, 2005. – 408с. –

16. 338.46
Р59 Роглєв, Х.Й. Основи готельного менеджменту [Текст] : підручник / Х. Й. Роглєв. – К. : Кондор, 2009. – 408с.

17.
Чиріч, Н. Менеджмент якості продуктів і послуг у готельному бізнесі [Текст] / Н. Чиріч, М. Вуїчич, М. Вуковіч // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 538-544.

18. Бурлакова, И. Дом, который построил Хилтон [Текст] / И. Бурлакова // Компаньон. – 2005. – №42. – С. 68-70. – [Управляющая отелями континентальная корпорация Хилтон и стратегии ее основателя Конрада Хилтона].

19. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vdnuet/econ/2012_3/Shegolva.pdf
Щоголєва І.В. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
20. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2010_1_2/055-058.pdf
І. І. ОЛЕКСИН
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВІ
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

21. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchtei/2012_3/3-2012-34.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “готельний менеджмент”, «економіка готельного сектору»