Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть із списком періодики за останній рік-два, що пов`язана з темою "Шляхи вирішення проблем розвитку промислових підприємств" (повна назва теми: "Шляхи вирішення проблем розвитку підприємства на прикладі підприємств з виробництва молочних продуктів"). Предмет - економічна діагностика.

1.


Береговий, В.К. Забезпечення населення України молоком і молокопродукцією [Текст] / В. К. Береговий // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №11. – С. 53-54.

2.


Бичков, О. Соціально-економічні регулятори розвитку підприємств [Текст] / О. Бичков // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 73-76.

3.


Божидарнік, Т. Модернізація індустрії молочного скотарства: механізми та ресурсне забезпечення [Текст] / Т. Божидарнік // Економіст. – 2011. – №4. – С. 66-67.

4.


Божидарнік, Т. Проблеми та пріоритети розвитку молокопереробних підприємств в сучасних умовах господарювання [Текст] / Т. Божидарнік // Економіст. – 2011. – №1. – С. 39-41.

5.


Бойченко, К. Стратегічний розвиток харчових підприємств Київського регіону в умовах невизначеності зовнішнього середовища їх діяльності [Текст] / К. Бойченко // Економіст. – 2012. – №1. – С. 69-71.

6.


Васютинська, Ю. Шляхи розвитку молочної галузі України [Текст] / Ю. Васютинська // Економіка АПК. – 2012. – №1. – С. 166-170.

7.


Вінніченко, І. Сутнісна характеристика розвитку підприємства як соціально-економічної системи [Текст] / І. Вінніченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №5. – С. 8-13.

8.


Волкова, І.М. Маркетингова парадигма розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу [Текст] / І. М. Волкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 7-11. – [Обґрунтовано зміст та соціально-економічну місію функціонування підприємств молокопродуктового підкомплексу. Представлено функціонально-галузеву структуру молокопродуктового підкомплексу. На підставі результатів опитування за допомогою спеціально розроблених анкет визначено перспективні напрями розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу.


9.


Гаврилко, П. Теоретичні засади та механізм формування стратегії інноваційного розвитку підприємств [Текст] / П. Гаврилко, А. Колодійчук, М. Лалакулич // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 44-50.

10.


Гапоненко, Т. Логістичні концепції в системі просування молочних продуктів на ринок [Текст] / Т. Гапоненко // Економіка АПК. – 2012. – №2. – С. 147-152.

11.


Гуторов, О. Світові тенденції розвитку молочного скотарства [Текст] / О. Гуторов // Економіка АПК. – 2011. – №6. – С. 151-158.

12.


Дунська, А.Р. Інноваційна стратегія як інструмент розвитку підприємства [Текст] / А. Р. Дунська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 114-118. – [В статті досліджено напрямки розвитку підприємства, на основі аналізу наукових праць вдосконалено категорію «інновація», узагальнено процес еволюції стратегічного управління, на цій основі обґрунтовано, що основним інструментом
розвитку підприємства на сучасному етапі є інноваційна стратегія. Автором запропонована оновлена схема управління розвитком підприємства на інноваційній основі.


13.


Жилінська, Л. Обгрунтування організаційно-економічного механізму діагностики підприємства [Текст] / Л. Жилінська // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 109-117.

14.


Капінос, Г.І. Управління ефективним розвитком на промислових підприємствах України [Текст] / Г. І. Капінос, Л. О. Гречух // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 118-121.

15.


Лепейко, Т.І. Забезпечення розвитку підприємства шляхом управління організаційними змінами [Текст] / Т. І. Лепейко, Д. В. Найпак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 20-24.

16.


Литвиненко, Я.В. Інвестиції як чинник розвитку підприємства та удосконалення організації виробництва [Текст] / Я. В. Литвиненко, Т. В. Литвиненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 152-155.

17.


Мазур, Н. Проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу Поділля [Текст] / Н. Мазур, Н. Суліма // Економіка АПК. – 2011. – №12. – С. 32-37.

18.


Майданевич, П. Сучасні тенденції розвитку підприємств аграрного сектору України [Текст] / П. Майданевич // Економіка АПК. – 2011. – №9. – С. 107-110.

19.


Масляєва, О.О. Напрями формування економічного механізму підвищення конкурентоспроможності молокопереробного підприємства [Текст] / О. О. Масляєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 60-63.

20.


Миколайчук, Н.С. Теоретичні аспекти формування системи управління відродженням підприємства [Текст] / Н. С. Миколайчук, Т. А. Стовба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 33-37.

21.


Мовчанюк, А. Проблеми розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області [Текст] / А. Мовчанюк // Економіка АПКЕкономіка АПК. – 2012. – №10. – С. 146-151.

22.


Могилевская, О.Ю. Система эффективного развития современного промышленного предприятия [Текст] / О. Ю. Могилевская // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 78-80.

23.


Паламар, Ю.М. Світовий ринок молока та місце України в ньому [Текст] / Ю. М. Паламар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 235-238. – [На основі узагальнених даних літератури, проведено аналіз даних виробництва молока в Україні та світі. Окремо аналізуються основні показники розвитку виробництва молока на провідних фермах світу за 2011 рік.

24.


Радько, В.І. Передумови ефективного розвитку виробництва молока в Україні [Текст] / В. І. Радько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 248-253.

25.


Решетняк, Т.І. Онтологія управління розвитком підприємства: системний підхід [Текст] / Т. І. Решетняк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 45-47.

26.


Руда, Т.П. Організаційно-економічні засади державної підтримки виробництва молока в Україні [Текст] / Т. П. Руда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 257-261.

27.


Руда, Т.П. Організаційно-економічні засади державної підтримки виробництва молока в Україні [Текст] / Т. П. Руда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 257-261.

28.


Сава, А.П. Економічна діагностика ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / А. П. Сава // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 89-93.

29.


Тивончук, Я. Інфраструктурне забезпечення розвитку молока і молокопродуктів у Франції [Текст] / Я. Тивончук // Економіка АПК. – 2011. – №5. – С. 176-179.

30.


Тригоб`юк, С. Діагностика внутрішнього середовища підприємств у системі стратегічного планування [Текст] / С. Тригоб`юк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №9(669). – С. 146-152.

31.


Хопчан, М.І. Структура та особливості системи стратегічного управління розвитком підприємства [Текст] / М. І. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 35-38.

32.


Цопа, Н.В. Формування механізму керованого розвитку промислового підприємства [Текст] / Н. В. Цопа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 220-224.

33.


Чернышова, Л. Оценка готовности предприятия к организационному развитию [Текст] / Л. Чернышова // Економіст. – 2012. – №4. – С. 77-79.

34.


Шиян, Н. Методичні проблеми визначення особливостей розвитку молочного скотарства в регіонах України [Текст] / Н. Шиян // Держава та регіони. – 2012. – №5. – С. 70-76.

35.


Шкода, М.С. Світовий досвід використання логістичних підходів для ефективного управління розвитком підприємства й адаптація їх до вітчизняних реалій [Текст] / М. С. Шкода // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 31-36.

36.


Якименко, О.С. Структурні компоненти розвитку підприємств [Текст] / О. С. Якименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 88-90.

37.


ЯхноТ, П. Стан і особливості розвитку ринку молокопереробної промисловості України [Текст] / П. ЯхноТ // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2. – С. 48-53.