Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Хочу звернутися до вас за допомогою щодо літератури для написання курсової роботи з курсу: Технології підприємницької діяльності, на тему: "Технологія реклами в торгівлі". Буду дуже вдячна!
>>> Дякую!
1.


Балик, У.О. Застосування реклами для покращення показників життєвого циклу інноваційного товару [Текст] / У. О. Балик // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №13. – С. 27-29.

2.


Бахматова, А. Прямой контакт с потребителем [Текст] / А. Бахматова // Компаньон. – 2004. – №36. – С. 16-21. – [Непрямая реклама].

3.


Богомолова, Г. Сучасні маркетингові технології рекламних кампаній [Текст] / Г. Богомолова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.88. – С. 204-206.

4.


Бойко, Р.В. Рекламна діяльність торговельних підприємств України [Текст] / Р. В. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6, Т.2. – С. 219-223.

5.
659
Д40
Джефкінс, Ф. Реклама [Текст] : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ред. Д. Ядіна; пер. з англ. О.О. Чистякова. – 4-е вид. – К. : Знання, 2001. – 456с.

6.


Дубовик, О.В. Концептуальні засади інтернет-реклами торговельного підприємства [Текст] / О. В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11. – С. 71-76.

7.


Дубовик, Т.В. Інформаційне забезпечення управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві [Текст] / Т. В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11. – С. 205-210.

8.


Зозулев, А. К вопросу об эффективности рекламы торговых марок [Текст] / А. Зозулев // Маркетинговые исследования в Украине. – 2004. – №3. – С. 28-37.

9.


Колесникова, М. Реклама торговельних марок, або "Є місце для маневру!" [Текст] / М. Колесникова // Інтелектуальна власність. – 2012. – №6. – С. 27-32.

10.


Макарова, Т.Л. Содержание и форма, образ и символика в удачном дизайне рекламного обращения [Текст] / Т. Л. Макарова // Текстильная промышленность. – 2008. – №9. – С. 55-59.

11.


Матвійчук-Соскіна, Н.О. Удосконалення торгівлі рекламними послугами на базі застосування інформаційних технологій [Текст] / Н. О. Матвійчук-Соскіна // Економічний часопис - XXI. – 2010. – №5-6. – С. 32-37.

12.


Пашутин, С. Реклама для розничной сети [Текст] / С. Пашутин // Маркетолог. – 2005. – №1. – С. 39-44. – [Краткий гид по планированию продвижения].

13.


Слободянюк, Э. Женская реклама глазами женщины. Особенности продвижения ТМ (торговые марки) для женщин [Текст] / Э. Слободянюк // Маркетолог. – 2005. – №1. – С. 48-56. – [Феминизм].

14.


Хунджра, А.І. Рекламна доброчинність та її вплив на продажі, лояльність до бренду та намір купівлі [Текст] / А. І. Хунджра, Рауф-і-Азам, А. А. Хумайюн // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 468-476.

15.
659
И56
Имшинецкая, И. Креатив в рекламе [Електронний ресурс] / И. Имшинецкая. – М. : РИП-холдинг, 2004.
16.
659
К29
Катернюк, А.В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама [Текст] : учеб. пособие / А. В. Катернюк. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 320с.

17.
659
О-24
Обритько, Б.А. Реклама і рекламна діяльність [Електронний ресурс] : курс лекцій / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240с.

18.

Шиян, О. В поисках оригинальности [Текст] : [эмбиент-реклама] / О. Шиян // Маркетинг и реклама. – 2013. – №2. – С. 44-50.
19.

http://zi.zavantag.com/docs/119/index-276557.htmlЛекція. Тема: «Рекламно інформаційні аспекти технологій торгівлі» Проблемні питання: Рекламна політика підприємства торгівлі

20.

http://iee.org.ua/files/alushta/80-mitlyak-novi_techn_reklamy.pdf НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕКЛАМИ

21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Торговельна реклама....”
22.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету