Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> банківське кредитування малого та середнього бізнесу стаття
1.
Азаренкова, Г. Теоретичний аспект дефініції "механізм кредитування малого бізнесу" [Текст] / Г. Азаренкова, О. Біломістний // Банківська справа. – 2012. – №3. – С. 3-9.

2.
Батковський, В. Проблеми кредитування малого підприємництва [Текст] / В. Батковський // Вісник Національного банку України. – 2005. – №4. – С. 28-33.

3.
Бережницька, У. Впровадження програми частковоговідшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб`єктам малого та середнього бізнесу [Текст] / У. Бережницька // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – №5. – С. 38-46.

4.
Бережницька, У. Ефективність бюджетних програм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва [Текст] / У. Бережницька // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №1. – С. 44-58.

5.
Біломістний, О.М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах [Текст] / О. М. Біломістний // Регіональна економіка. – 2013. – №1. – С. 171-177.

6.
Бобров, Є.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу [Текст] / Є. А. Бобров // Фінанси України. – 2004. – №1. – С. 103-108.

7.
Глущенко, С. Напрями кредитування суб`єктів малого бізнесу в Україні [Текст] / С. Глущенко // Економіка і прогнозування. – 2005. – №4. – С. 81-94.

8.
Гринюк, А. Перспективи розвитку малого бізнесу крізь призму доступності кредитних ресурсів [Текст] / А. Гринюк // Вісник Національного банку України. – 2010. – №1. – С. 52-53.

9.
Дзюблюк, О. Активізація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в системі заходів із подолання фінансово-економічної кризи [Текст] / О. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2010. – №3. – С. 7-13.

10.
Диба, О. Інвестиційне кредитування середнього і малого підприємництва у зарубіжних країнах [Текст] / О. Диба, О. Домерат // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №3-4. – С. 53-60.

11.
Єгоричева, С. Кредитні послуги для малого бізнесу: світовий досвід та реалії України [Текст] / С. Єгоричева // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 70-75.

12.
Єзгор, Л.О. Проблеми та перспективи забезпечення кредитної підтримки малого підприємництва в Україні [Текст] / Л. О. Єзгор // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 48-51. – [У статті проведено аналіз забезпечення малих підприємств кредитними ресурсами, наведені ризики та цілі банківського кредитування. Визначено основні чинники зменшення обсягів надання кредитів, а також окреслено шляхи
вирішення проблем кредитної підтримки малого підприємництва.
].

13.
Заклекта, О. Важелі фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва [Текст] / О. Заклекта, М. Фролова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №2. – С. 111-120.

14.
Камєнєва, М. Система регулювання ризиків банківського кредитування суб`єктів малого бізнесу [Текст] / М. Камєнєва // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 380-383.

15.
Кащук, Д.А. Шляхи спрощення застосування кредитних ліній під час діяльності підприємств малого та середнього бізнесу [Текст] / Д. А. Кащук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2005. – №2 (547). – С. 165-170.

16.
Косова, Т.Д. Механізм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва [Текст] / Т. Д. Косова, В. О. Лук`яненко // Фінанси України. – 2002. – №12. – С. 37-41.

17.
Лилик, І. Кейс завоювання сектору кредитування для малого та середнього бізнесу [Текст] / І. Лилик, О. Волянська, М. Магдік // Маркетинг в Україні. – 2009. – №3. – С. 39-41. – [Банківський маркетинг].

18.
Мєзєнцев, І.П. Мінімізація ризику при кредитуванні малого та середнього бізнесу [Текст] / І. П. Мєзєнцев, Р. Л. Синоверський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.1. – С. 24-27. – [У статті основну увагу приділено аналізу мінімізації кредитних ризиків банків. В процесі аналізу
системи кредитування банк повинен, насамперед, визначити основні його напрямки. Слід розрізняти наступні
типи кредитного ризику: кредитний специфічний ризик, кредитний портфельний ризик, кредитний ринковий
ризик. Такий поділ забезпечить ефективне управління ризиковими ситуаціями на кожній ділянці кредитного
процесу.].

19.
Ольвінська, Ю.О. Роль банківського кредитування у розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] / Ю. О. Ольвінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 203-206. – [Розглянуто роль банківського кредитування у розвитку малого підприємництва в Україні. Виявлено основні особливості кредитування малих підприємств. Проаналізовані проблеми кредитування суб’єктів малого підприємництва і надано методичні підходи щодо удосконалення системи кредитування малих підприємств].

20.
Петрик, І.В. Ризики в механізмі кредитування малого бізнесу [Текст] / І. В. Петрик, М. В. Зарило // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 245-252.

21.
Рзаєва, Т.Г. Фінансово-кредитна підтримка розвитку малого підприємництва: напрями та завдання [Текст] / Т. Г. Рзаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 165-167.

22.
Романюк, Т.А. Ринок фінансових ресурсів : проблеми кредитування малого бізнесу [Текст] / Т. А. Романюк // Маркетинг. – 2001. – С.28-29.

23.
Скора, К. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу в Україні [Текст] / К. Скора // Держава та регіони. – 2006. – №1. – С. 321-325.

24.
Фастовець, М. Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні [Текст] / М. Фастовець // Вісник Національного банку України. – 2007. – №2. – С. 38-45.

25.
Цилюрик, Д. Процес кредитування підприємств малого бізнесу та його складові [Текст] / Д. Цилюрик // Вісник Національного банку України. – 2000. – №11. – С. 30-31.

26.
Чернієва, О.і. Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу [Текст] / О. і. Чернієва // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №17. – С. 73-75.

27.
http://www.viche.info/journal/2066/Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу

28.
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Банківський кредит....”