Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до теми курсової: "Застосування мерчандайзингу у роздрібній торгівлі" з дисципліни Технології підприємницької діяльності. Безмежно дякую)))))
1.
Бичікова, Л.А. Мерчендайзинг як інструмент отримання додаткового прибутку та досягнення конкурентних переваг [Текст] / Л. А. Бичікова, К. П. Хитра, Т. С. Фесенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 28-31. – [В статті розкрито суть поняття мерчендайзингу, наведені конкретні приклади, що підтверджують ефективність використання мерчендайзингу, розглянуто практику застосування мерчендаизингу в зарубіжних країнах та порушена проблема його розвитку в Україні.

].

2. 339.3
Б76 Божкова, О.О. Мерчандайзинг [Текст] : навч. посіб. / О. О. Божкова, Т. О. Башук. – Суми : Університетська книга, 2007. – 125с.

3.
Визуальный мерчандайзинг [Текст] // Маркетолог. – 2004. – №8. – С. 32-38. – [Спецпробег по магазинам.
Рознична торговая точка].

4.
Вітковська, О. Мистецтво збуту: мерчандайзинг [Текст] / О. Вітковська // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – №63. – С. 27-39.

5.
Володченко, О. Прихований маневр роздробу [Текст] / О. Володченко // Галицькі контракти. – 2004. – №12. – С. 50-51. – [У продавця завжди залишається останній шанс вплинути на вибір покупця - взятися за мерчандайзинг].

6.
Все средства хороши. Как повысить продажи с помощью мерчендайзинга [Текст] // Индустрия моды. – 2009. – №2. – С. 52-57.

7.
Головизнина, А. Стратегия и тактика мерчандайзинговых войн (Начальный курс молодого мерчандайзера) [Текст] / А. Головизнина // Маркетинг и реклама. – 2007. – №2. – С. 44-47.

8.
Дубовик, Т.В. Мерчандайзинг Інтернет-магазину [Текст] / Т. В. Дубовик, О. В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 123-128.

9.
Законы успешных продаж. Визуальный мерчандайзинг [Текст] // Текстиль плюс. – 2006. – №3. – С. 36-39.

10.
Земко, Г. Вони підвищують продаж на 20% [Текст] / Г. Земко, О. Володченко // Галицькі контракти. – 2004. – №22. – С. 48-49. – [Як створити відділ мерчандайзингу й контролювати його ефективність].

11.
Ильченко, Н. Мерчандайзинг - маркетинг торгового предприятия [Текст] / Н. Ильченко // Маркетинг и реклама. – 2007. – №2. – С. 26-30.

12. 339.138
К68 Корольчук, О.П. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні завдання: практикум [Текст] : навч. посіб. / О. П. Корольчук, Л. М. Шульгіна. – К. : КДТЕУ, 2003. – 259с.

13.
Кушина, О. Мерчандайзинг: товар на місці, а витрати? [Текст] / О. Кушина // Бухгалтерія. – 2008. – №30. – С. 66-70.

14.
Маркин, Н. Подводные рифы мерчандайзинга (обзор информационных источников по проблемам мерчандайзинга) [Текст] / Н. Маркин // Маркетинг и реклама. – 2003. – №5-6. – С.38-42. – [ Мерчандайзинг- комплекс мероприятий по размещению и выкладке товаров направленых на увеличение продажи ].

15. 339.3
М48 Мельник, І.М. Мерчандайзинг [Текст] : навч. посіб. / І. М. Мельник, Ю. М. Хом`як. – К. : Знання, 2009. – 309с. – [У навчальному посібнику систематизовано знання з мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто технології мерчандайзингу на торговельних підприємствах
].

16.
Моисеева, Н. Менеджмент категорий и мерчендайзинг в розничной торговле [Текст] / Н. Моисеева, Т. Голиков, Ю. Долгачева // Маркетинг. – 2005. – №2. – С. 101-108.

17.
Моисеева, Н. Менеджмент категорий и мерчендайзинг в розничной торговле [Текст] / Н. Моисеева, Т. Голиков, Ю. Долгачева // Маркетинг. – 2005. – №3. – С. 89-96.

18. 339.138
Н73 Новітній маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Є. С. Савельєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанич [та ін.] за ред. Є.В.Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420с. – (Вища освіта ХХI століття).

19. 339.3
О-64 Організація торгівлі [Текст] : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький [та ін.] за ред. Апопія В.В. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632с

20.
Придава, О. Мерчандайзингові послуги [Текст] / О. Придава // Баланс. – 2008. – №9. – С. 39-40.

21.
Пряникова, Ю. Дистанционное зондирование [Текст] / Ю. Пряникова // Компаньон. – 2004. – №3. – С. 12-17. – [Мерчандайзинг].

22.
Пустотин, В.С. Главные мировые тенденции рынка ритейла продовольственных товаров [Текст] / В. С. Пустотин // Маркетинг и реклама. – 2007. – № 7-8. – С. 33-40. – [Мерчандайзинг].

23. 005
Р31 Ребрик, С. Тренинг профессиональных продаж [Електронний ресурс] / С. Ребрик. – М. : Изд-во "ЭКСМО". – 112с.

24.
Ромат, Е. Мерчандайз - маркетинговая технология, реализуемая в розничной торговле [Текст] / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2001. – №3. – С.10-13. – [Маркетинговая деятельность.].

25.
Савенко, І.В. Використання інструментів мерчандайзингу в діяльності Інтернет-магазинів [Текст] / І. В. Савенко, Л. В. Капінус, Н. П. Скригун // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 125-131.

26.
Смагулова, Ж. Анализ применения и перспективы развития мерчандайзинга в розничной торговле (на примере супермаркетов Казахстана) [Текст] / Ж. Смагулова, А. Муханова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 483-492.

27. 339.138
С50 Смит, П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход [Текст] = Marketing communications an integrated approach / П. Р. Смит пер. со 2-го англ. изд. – К. : Знання- Прес, 2003. – 796с.

28.
Тарнавский, В. Продайте красиво [Текст] / В. Тарнавский // Новый маркетинг. – 2004. – №3. – С. 60-65. – [Мерчандайзинговые идеи для продвижения дорогих продуктов питания и напитков].

29.
Фесюк, В.А. Практичний мерчандайзинг. Стислий курс [Текст] / В. А. Фесюк, Л. М. Шульгіна, Н. А. Даниленко // Маркетинг и реклама. – 2004. – №4. – С. 44-51.

30.essuir.sumdu.edu.ua В.В. Божкова, Т.М.Ярош Аналіз показників мерчандайзингу – основа оптимізації продаж

31. http://conf-cv.at.ua/forum/113-1196-1 Білоус А., МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ЯК СКЛАДОВА ТОРГІВЛІ
32. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Мерчандайзинг.....”