Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня . Допоможіть будь ласка з літературою до курсової роботи з фінансового обліку II на тему "Податкові векселі: механізм використання в розрахунках та облік".
1.


ДПАУ про податковий вексель: як його погасити достроково і зарахувати з відшкодуванням [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2006. – №94. – С. 23-24.

2.


Податковий облік операцій з векселями [Текст] // Дебет-Кредит. – 2001. – №31. – С. 13-15.

3.


Податковий облік ПДВ при операціях з векселями [Текст] // Баланс. Бібліотека бухгалтера. Методичний посібник. – 2002. – №4. – С. 131-134.

4.
336.717.71
В26
Вексельное обращение. (Теория и практика) [Текст] / А. Б. Аваков, Г. И. Гаевой, В. А. Бешанов [и др.] под ред. А.Б. Авакова. – Х. : Фолио, 2000. – 382с.

5.


Алексєєв, В. Податкові векселі та експортне відшкодування ПДВ [Текст] / В. Алексєєв // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2003. – №22. – С.31-36. – [Податковий облік та відображення в Декларації з ПДВ погашення податкового векселя за рахунок експортного відшкодування].

6.


Бондарева, О. Податкові векселі: до і після [Текст] / О. Бондарева // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №22. – С. 39-44. – [ПДВ: податкові векселі].

7.


Бондарева, О. Три способи погашення податкового векселя [Текст] / О. Бондарева // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №46. – С. 52-56. – [ПДВ].

8.


Вишньовка, О. Вексельні форми погашення податкового зобов`язання з акцизного податку [Текст] / О. Вишньовка // Баланс. – 2013. – №4. – С. 36-40.

9.


Владко, І. Податковий і бухгалтерський облік операцій з процентним векселем [Текст] / І. Владко // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – №21. – С. 5-8.

10.


Вовченко, С. Податкові векселі в деклараціях з ПДВ: погашення коштами [Текст] / С. Вовченко // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2004. – №35. – С. 70-73.

11.


Голоскубова, Н. Податковий ПДВ-вексель: погашаємо по-новому [Текст] / Н. Голоскубова // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №66. – С. 25-30.

12.


Граковський, Ю. Бухгалтерський і податковий облік розрахунків векселями [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2010. – №5. – С. 27-32. – {Вкладка}.

13.


Дуда, Т.Т. Організація обліку податкового векселя при здійсненні зовнішньоекономічних операцій [Текст] / Т. Т. Дуда, О. С. Кушніренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №1. – С. 49-52. – [У статті висвітлено місце податкового векселя як фінансового інструмента при формуванні та сплаті ПДВ, ввізного мита під час здійснення зовнішньоекономічних операцій, а також організаційні фактори впливу на його облік. З урахуванням чинного законодавства автори підкреслюють проблемний характер здійснення обліку податкового векселя за допомогою факторного підходу, де певне місце займають системний та позасистемний облік. Крім того, стаття підкреслює особливості дії векселя не тільки в основній діяльності підприємства (звичайний імпорт), але й в інвестиційній при формуванні статутного капіталу.].

14.


Єфімов, О. Векселі в оплату за акції: кілька запитань про податковий облік [Текст] / О. Єфімов // Бухгалтерія. – 2012. – №12. – С. 49-50.

15.


Ігнатенко, С. Податкові аспекти операцій з емісії та погашення простих векселів [Текст] / С. Ігнатенко, Р. Боднарчук // Вісник Національного банку України. – 2008. – №12. – С. 24-30.

16.
338(477)
П78
Камінська, Н. Вексельна форма розрахунків: бухгалтерський та податкові аспекти [Текст] / Н. Камінська, І. Дарманська // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 40-43.

17.


Ковтун, І.Ю. Сучасний стан та перспективи вдосконалення системи обліку податкових векселів [Текст] / І. Ю. Ковтун, В. С. Ярмолюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 160-164. – [Визначено чинники, які справляють вирішальний вплив на організацію вітчизняної системи обліку податкових векселів. Охарактеризовано сучасну систему обліку податкових векселів (з виходом на звітність загального і фіскального
призначення) та обґрунтовано перспективні напрямки її вдосконалення.

].

18.
657
Ф59
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с. 


19.


Папінова, О. Особливості податкового обліку операцій з векселями [Текст] / О. Папінова // Баланс. – 2003. – №21. – С. 35-37.

20.


Ромашко, О.М. Бухгалтерський і податковий облік вексельних операцій [Текст] / О. М. Ромашко, В. В. Сопко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11. – С. 200-204.

21.


Солтан, А. Податкові наслідки застосування векселя в посередницьких операціях [Текст] / А. Солтан // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №32. – С. 6-9.

22.


Хмелевський, І. Податкові векселі [Текст] / І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – №57. – С. 18-27.

23.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2009_6_1/160-164.pdf СУЧАСНИЙ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ

24.

http://www.vs.com.ua/index.php?pageid=3314&forprint=1Бухгалтерський і податковий облік розрахунків векселями

25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік векселів.....”
26.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський  облік і аудит ...”