Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Чи не могли б Ви підібрати літературу для написання реферата(на 25-30ст.) з дисципліни Вступ до спеціальності на тему "Міжнародний ринок послуг". Наперед дякую.

1. 339.9
Б53 Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч.посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 212с. –

2.
Гарбера, О.Є. Теоретичні основи дослідження міжнародного ринку послуг в світовій економічній системі [Текст] / О. Є. Гарбера // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №24. – С. 52-56.

3. 339.94
Г37 Герасимчук, В.Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К. : Знання, 2009. – 302с. – (Вища освіта ХХІ століття).

4.
Горнопольцева, А. Трансформація природи міжнародного ринку послуг [Текст] / А. Горнопольцева // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 266-269.

5.
Єгоров, І.Ю. Інновації у сфері послуг: світовий досвід і українська практика [Текст] / І. Ю. Єгоров, Д. В. Жерновий // Проблеми науки. – 2013. – №3. – С. 24-31.

6.
Заблоцька, Р. Теоретичні засади дослідження економічної природи послуг [Текст] / Р. Заблоцька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.73. – С. 136-140.

7.
Кельдер, Т. Міжнародний ринок послуг: тенденції та проблеми розвитку [Текст] / Т. Кельдер, Н. Венгерська // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 33-37.

8.
Ковальчук, С. Місце України на міжнародному ринку послуг [Текст] / С. Ковальчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №2,Вип.90. – С. 47-48.

9.
Кущевий, Д.О. Розвиток світового ринку послуг та участі у ньому України [Текст] / Д. О. Кущевий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 110-113.

10.
Мельник, Ю. Вихід українських компаній на міжнародний ринок послуг: можливості та перспективи [Текст] / Ю. Мельник // Журнал Європейської економіки. – 2007. – №4, Т.6. – С. 455-475.

11.
Мельник, Ю. Інвестиційні аспекти функціонування міжнародного ринку послуг в умовах транснаціоналізації економіки [Текст] / Ю. Мельник // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №5-6. – С. 33-40.

12.
Мельник, Ю. Інституційне забезпечення участі України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг [Текст] / Ю. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №2. – С. 71-83.

13.
Мельник, Ю. Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки [Текст] / Ю. Мельник // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №3. – С. 84-94.

14.
Мельник, Ю. Формування стратегічних пріоритетів України на міжнародному ринку послуг [Текст] / Ю. Мельник // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №4. – С. 72-84.

15. 339.94
М58 Міжнародна економіка [Текст] : підручник / за ред.: А.О. Задої, В.М. Тарасевича. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416с.

16. 339.92
П27 Передрій, О.С. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / О. С. Передрій. – К. : ЦНЛ, 2006. – 274с. –

17. 339.92
Р86 Румянцев, А.П. Світовий ринок послуг [Текст] : навч. посіб. / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 456с. – [Рекомендовано МОН України].

18. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : підручник / за ред. С.В. Головка. – К. : Либідь, 2007. – 640с. – [Рекомендовано МОН України].

19. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. О. Веклич, С. Д. Годун. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 582с.

20. 339.1
С24 Світовий ринок товарів та послуг. У 2-х ч. [Текст] : підручник. Ч. 1 / А. А. Мазаракі, Є. М. Воронова, В. В. Юхименко, І. В. Чаус за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Харків : Ранок, 2008. – 240с. – (Сучасний Підручник).

21. 339.1
С24 Світовий ринок товарів та послуг: У 2-х ч. [Текст] : підручник. Ч. 2 / А. А. Мазаракі, Є. М. Воронова, І. В. Чаус, Н. П. Ващенко. – Харків : Ранок, 2008. – 240с. – (Сучасний Підручник). – [Затверджено МОН України].

22. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2011_5/files/EC511_06.pdf
МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПОСЛУГ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Кельдер Т.Л.Венгерська Н.С.
23. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2011_2/tom2/391.pdf
СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Мешко Н.П., Попова В.А.,
24. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/misnarod_vidnos/2008_6/R3/10.pdf
Г. І. Коваль – Механізм регулювання ринку послуг:
міжнародний та український аспекти

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ міжнародний ринок послуг”