Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Рекламування в торгово-виробничих мережах.

1.


Реклама як керівництво до дії [Текст] // Легка промисловість. – 2008. – №3. – С. 33.

2.
339.138
М26
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. /  під ред.: В.І. Крамаренка, Б.І. Холода. – К. : ЦУЛ, 2003. – 258с.

3.


Бойко, Р.В. Рекламна діяльність торговельних підприємств України [Текст] / Р. В. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6, Т.2. – С. 219-223.

4.


Бойко, Р.В. Оцінка ефективності рекламної діяльності підприємств: проблеми та перспективи [Текст] / Р. В. Бойко, О. П. Левчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 37-39. – [У даній статті розглянуті теоретичні основи рекламної діяльності підприємств в сучасних умовах, основні методи оцінки її ефективності та проблеми, які виникають в процесі розробки рекламних кампаній на сьогоднішній день.

5.


Граніш, С. Рекламна діяльність підприємств на споживчому ринку у контексті маркетингової політики комунікацій [Текст] / С. Граніш // Маркетинг в Україні. – 2010. – №6. – С. 36-41.

6.


Деменіна, О.М. Особливості рекламних досліджень та їх роль в управлінні рекламною діяльністю підприємства [Текст] / О. М. Деменіна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №6. – С. 167-171.

7.
659
Д40
Джефкінс, Ф. Реклама [Текст] : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ред. Д. Ядіна; пер. з англ. О.О. Чистякова. – 4-е вид. – К. : Знання, 2001. – 456с.

8.


Карпенко, А. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах [Текст] / А. Карпенко, М. Хацер // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №1. – С. 70-74.

9.
659
К29
Катернюк, А.В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама [Текст] : учеб. пособие / А. В. Катернюк. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 320с.

10.
339.137
К43
Кирцнер, И. Конкуренция и предпринимательство [Текст] / И. Кирцнер ; Пер.Пер. с англ. под ред. проф. А.Н. Романова. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 239с.

11.
339.138
К66
Корж, М.В. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2008. – 344с. –

12.


Кужилева, О. Практика маркетинга на украинском предприятии. Эпизод 3. Производитель замороженных продуктов [Текст] / О. Кужилева // Маркетинг и реклама. – 2006. – №3. – С. 34-38.

13.


Кулжинский, Г. Практика маркетинга на украинском предприятии. Эпизод 1. Винодельческий холдинг [Текст] / Г. Кулжинский // Маркетинг и реклама. – 2006. – №3. – С. 22-29. – [Рекламный маркетинг].

14.


Лейко, Л. Практика маркетинга на украинском предприятии. Эпизод . Предприятие по производству мучнистых кондитерских изделий [Текст] / Л. Лейко // Маркетинг и реклама. – 2006. – №3. – С. 30-33.

15.
659
Л63
Лисиця, Н.М. Соціально-економічні аспекти розвитку рекламної діяльності [Текст] / Н. М. Лисиця, Я. О. Полякова. – Тернопіль : ХНЕУ, 2007. – 232с.

16.


Мыльников, А.В. Определение эффективности рекламы швейных изделий [Текст] / А. В. Мыльников, А. П. Черепенько // Швейная промышленность. – 2010. – №3. – С. 43-44.

17.


Мыльников, А.В. Системный анализ при разработке рекламы швейных изделий на предприятиях малой мощности [Текст] / А. В. Мыльников, А. П. Черепенько, А. И. Жаворонков // Швейная промышленность. – 2009. – №6. – С. 36-38.

18.


Оністрат, О.В. Ефективність рекламної діяльності підприємств [Текст] / О. В. Оністрат // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 127-132.

19.
339.138
П20
Паттен, Д. Успешный маркетинг для малого бизнеса [Текст] = Successful Marketing for the Small Business / Д. Паттен пер. с англ. В. Петрашек. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 368с. – (Университеты бизнеса).

20.


Пашутин, С. Реклама для розничной сети [Текст] / С. Пашутин // Маркетолог. – 2005. – №1. – С. 39-44. – [Краткий гид по планированию продвижения].

21.


Платова, С.Ю. Реклама: зачем, почему и ... почем [Текст] / С. Ю. Платова // Текстильная промышленность. – 2003. – №6. – С.37-38. – [определение затрат на рекламу и методы их расчета].

22.
659
Р69
Ромат, Е.В. Реклама [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2002. – 176с. – (Краткий курс).

23.


Рыбинцев, В.А. Система рекламирования продуктов виноделия [Текст] / В. А. Рыбинцев // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №3. – С. 56-67. – [Сформированы концептуальные основы комплекса рекламирования продуктов винодельческой индустрии.].

24.
34(477)
С18
Саніахметова, Н.О. Підприємницьке право: Суб`єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Саніахметова. – К. : А.С.К., 2001. – 704с. – (Економіка. Фінанси. Право).

25.


Скнарь, А. Современные маркетинговые подходы к информированию о товаре [Текст] / А. Скнарь // Маркетинг и реклама. – 2006. – №7-8. – С. 72-76.

26.


Тимошенко, Д. Визначення розміру рекламного бюджету підприємства [Текст] / Д. Тимошенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №4. – С. 107-115.

27.
659
У98
Уэллс, У. (Уэллс, Дж.) Реклама: принципы и практика [Текст] / У. Уэллс, Д. Бернет, С. Мориарти пер. с англ.; под ред. И.В. Крылова, А.В. Ульяновского. – 2-е изд., испр. – СПб. : Питер, 2001. – 736с. – (Теория и практика менеджмента).

28.


Шах, С.З.А. Вплив реклами на економічні показники фірми [Текст] / С. З. Шах, Х. Х. Мірза, К. Аббас // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 517-525.