Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Торговельно-виробнича діяльність.
>>> Дякую!
1.


Громадське харчування [Текст] // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2003. – №90. – С.3-29. – [Характеристики підприємств громадського харчування за типами і класами. Правила роботи підприємств громадського харчування. Санітарні правила для підприємств громадського харчування.].

2.
64
Р43
Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах [Текст] : зб. наук. праць. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 170с.

3.
338.46
А87
Архіпов, В.В. Організація ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Архіпов. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2010. – 280с. 

4.
64
А87
Архіпов, В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані [Текст] : навч. посіб. / В. В. Архіпов, Т. В. Іванникова, А. В. Архіпова. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2008. – 384с. – [Рекомендовано МОН України].

5.
64
А87
Архіпов, В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Архіпов, В. А. Русавська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 342с. –

6.


Бенько, Т. Виробнича інфраструктура громадського харчування та її особливості на західному регіоні [Текст] / Т. Бенько // Регіональна економіка. – 2000. – С.177-181.

7.


Ванг, Ф.-. (Ванг, Ф.-Д.) Ключові фактори успіху оптимального проведення та управління багаточисельним груповим харчуванням (на прикладі центральної їдальні Foxconn Technology Group) [Текст] / Ф. -. Ванг // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 358-368.

8.


Вишневський, М. Організація діяльності у сфері громадського харчування [Текст] / М. Вишневський // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №36-37. – С. 22-27.

9.


Жилякова, О.В. Система показників оцінки ефективності витрат на комунальні послуги підприємств громадського харчування [Текст] / О. В. Жилякова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 235-236. – [Обґрунтовано актуальність проблеми оцінки ефективності витрат на комунальні послуги, розроблена система показників для аналізу й оцінки ефективності цих витрат на підприємствах громадського харчування.].

10.
339.3
К26
Карсекін, В.І. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування [Текст] / В. І. Карсекін, М. А. Манов. – К. : Вища школа, 1994. – 272с.

11.


Кобилянський, В. Громадське харчування: зробіть все правильно. Де можна розташувати точку громадського харчування, а де не можна [Текст] / В. Кобилянський // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – №48. – С. 4-5.

12.
64
К56
Ковальчук, Т.І. Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні [Текст] : тлумачний термінологічний словник (англійська, російська та українська мови) / Т. І. Ковальчук. – К. : ЦНЛ, 2008. – 208с. – [Рекомендовано МОН України].

13.


Коломієць, Д. Санітарні норми і правила для підприємств громадського харчування [Текст] / Д. Коломієць // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – №48. – С. 5-10.

14.


Луцій, О.П. Ринок підприємств громадського харчування [Текст] / О. П. Луцій // Маркетинг. – 2001. – С.19-21.

15.
395
М38
Машир, Н.П. Сучасний етикет та секрети гостинності [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Машир. – К. : Кондор, 2010. – 216с. –

16.
641
Н45
Нейман, Г. Искусство обслуживания [Текст] / Г. Нейман, А. Шарфе. – М. : Экономика, 1979. – 102с.

17.


Пересічний, М. Функціональне харчування: Теорія та практика [Текст] / М. Пересічний, Д. Федорова, О. Кандалей // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – №2. – С. 96-104.

18.
664
Р78
Ростовський, В.С. Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості [Текст] : навч. посіб. / В. С. Ростовський, Н. В. Олейник. – К. : Кондор, 2009. – 136с. 

19.
64
Р78
Ростовський, В.С. Барна справа [Текст] : підручник / В. С. Ростовський, С. М. Шамян. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 395с. –


Затверджено МОН України].

20.


Рутинський, М. Суспільно-економічні тенденції розвитку мережі закладів громадського харчування як підсистеми туристичного комплексу Карпатського регіону України [Текст] / М. Рутинський, О. Стецюк // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 149-158.

21.


Сахарова, Т.В. Дослідження рівня задоволення потреб споживачів у закладах громадського харчування ( на прикладі їдалень закладів вищої освіти м. Київа) [Текст] / Т. В. Сахарова, О. О. Порохня // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 146-153.

22.
64
С24
Світлична, М.Л. Організація виробництва та обслуговування у підприємствах громадського харчування [Текст] : навч. посібник-практикум / М. Л. Світлична. – Житомир : М. А. К., 2001. – 192с : іл.

23.


Середа, О. Нагодуй далекого свого [Текст] / О. Середа // Галицькі контракти. – 2007. – №37. – С. 58-61. – [Як заробити на громадському харчуванні, не маючи свого ресторану].