Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть із списком періодики за останній рік-два, що пов`язана з темою "Діагностика трудового потенціалу". Предмет - економічна діагностика.
1.


Атаманюк, Р.Ф. Інтегральна оцінка трудового потенціалу сільського населення України [Текст] / Р. Ф. Атаманюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 77-81.

2.


Ахромкін, Є. Ресурсно-рейтингова оцінка трудового потенціалу регіону [Текст] / Є. Ахромкін, Г. Маслова // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 8-11.

3.


Головач, Т.В. Діагностика та планування результативності діяльності підприємства на підставі оцінювання його потенціалу [Текст] / Т. В. Головач, А. Б. Грушевицька, В. В. Швид // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 235-240.

4.


Гринкевич, С.С. Методичний інструментарій дослідження трудового потенціалу в розрізі його компонентної структури [Текст] / С. С. Гринкевич // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №7-8. – С. 54-57.

5.


Даниленко, О.А. Особливості діагностики системи управління персоналом на стадіях життєвого циклу організації в умовах конкурентного середовища [Текст] / О. А. Даниленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №8. – С. 97-102.

6.


Дибленко, В.І. Оцінювання трудового потенціалу промислового підприємства [Текст] / В. І. Дибленко, О. О. Шевченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №4. – С. 152-158.

7.


Дибленко, В.І. Сучасні підходи щодо оцінювання трудового потенціалу підприємства [Текст] / В. І. Дибленко, О. О. Шевченко, С. О. Ракова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 277-281.

8.


Железняк, В.В. Механізм та методи діагностики фактичного стану економічного потенціалу підприємства [Текст] / В. В. Железняк, Л. А. Шило, Н. Ю. Пікуліна // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №1. – С. 40-46.

9.


Корсаков, Д.О. Організаційна діагностика системи управління персоналом підприємства [Текст] / Д. О. Корсаков // Економіка розвитку. – 2011. – №3. – С. 84-88.

10.


Косянчук, Т.Ф. Механізм діагностики управлінського потенціалу [Текст] / Т. Ф. Косянчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.1. – С. 180-183. – [Для досягнення поставлених цілей, виявлення своїх можливостей в конкурентному середовищі необхідним стає оцінка потенціалу підприємства і створення умов для його найкращого використання.
Вирішенню проблем використання та зростання потенціалу сприяє така управлінська процедура як діагностика. В статті розглядається методика діагностики управлінського потенціалу, оскільки саме
організації управління та управлінського персоналу буде залежати успіх функціонування підприємства.].

11.


Любченко, О.М. Діагностика регіональних тенденцій формування та розвитку трудового потенціалу України [Текст] / О. М. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 117-121.

12.


Микитенко, В. Діагностика стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / В. Микитенко, І. Ігнатьєва // Вісник економічної науки України. – 2005. – №2. – С. 77-80.

13.


Міщук, Г.Ю. Оцінювання та мотивування використання трудового потенціалу в Україні [Текст] / Г. Ю. Міщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 65-68.

14.


Олійник, М.В. Діагностика інтелектуально-кадрового потенціалу: сучасний аспект [Текст] / М. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 303-305.

15.


Пасєка, С.Р. Методологічні підходи до оцінювання соціально-трудового потенціалу регіону [Текст] / С. Р. Пасєка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 244-249. – [У статті сформульовано дефініцію соціально-трудового потенціалу регіону та визначено складові, які формують його компонентну структуру. Здійснено огляд основних теоретичних положень дослідження соціально-трудового потенціалу
в розрізі теорій, які стосуються потенційних складових, розвитку регіону, а також загальноцивілізаційного прогресу. Запропоновано авторську методику оцінки соціально-трудового потенціалу регіону та здійснено відповідні розрахунки на загальнодержавному рівні. Проведено рейтингування областей України за показником інтегрального індексу оцінки соціально-трудового потенціалу.


16.


Перекрест, Т. Оцінювання трудового потенціалу підприємства [Текст] / Т. Перекрест // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 144-151.

17.


Сергієнко, О. Обгрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів [Текст] / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2012. – №4. – С. 45-51.

18.


Сидор, О. Оценка кадрового потенциала [Текст] / О. Сидор // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №1. – С. 66-68.

19.


Скрипник, Н.Є. Сучасні технології діагностики потенціалу підприємства [Текст] / Н. Є. Скрипник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 184-188. – [Розглянуто методологічні аспекти діагностики потенціалу сучасного підприємства, досліджено генезу термінів „потенціал”, „діагностика” у вітчизняній економічній науці, визначено значення діагностичних процедур для оцінки розвитку потенціалу підприємства.].

20.


Уманець, Т.В. Методи оцінки економічного потенціалу регіону на мікрорівні [Текст] / Т. В. Уманець, Л. С. Шаталова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 36-41.

21.


Хрущ, Н.В. Особливості застосування елементів конкурентного аналізу в стратегічному управлінні підприємствами [Текст] / Н. В. Хрущ, Л. В. Ваганова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 115-118. – [У статті доведено необхідність здійснення конкурентного аналізу в розрізі діагностики конкурентного середовища підприємства та встановлено його послідовність. Визначено зміст та взаємозв’язок складових потенціалу підприємства.


22.


Цимбал, О. Сутність та підходи щодо оцінювання трудоресурсного потенціалу промисловості в контексті регіону [Текст] / О. Цимбал, О. Лукашов // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 78-84.

23.


Цимбаленко, Н.В. Методичні положення оцінки трудового потенціалу підприємства [Текст] / Н. В. Цимбаленко, А. П. Гречан, І. О. Тарасенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4, Т.1. – С. 16-19. – [Проаналізовано сучасні підходи щодо оцінки та управління трудовим потенціалом підприємства в контексті
пріоритетних напрямів сталого розвитку; досліджено сутність поняття «трудовий потенціал»; наведено методику оцінки
трудового потенціалу підприємства за складовими.


24.


Чорний, Р.С. Методи дослідження розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства [Текст] / Р. С. Чорний // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №23. – С. 34-37.

25.


Чорний, Р.С. Теоретико-методологічні аспекти дослідження трудового потенціалу в світлі дискурсу праці [Текст] / Р. С. Чорний // Регіональна економіка. – 2011. – №2. – С. 128-136.

26.


Шарко, А.І. Методологічні підходи щодо оцінювання трудового потенціалу підприємства [Текст] / А. І. Шарко // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 206-213.

27.


Шутяк, Ю.В. Деякі аспекти діагностики економічної безпеки підприємства [Текст] / Ю. В. Шутяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 214-216. – [У статті розглянуто процедуру проведення діагностики економічної системи. Проведено аналіз основних проблем дослідження економічної безпеки. Наголошено на необхідності розробки методики оцінки економічної безпеки підприємства як цілісного інформаційного продукту для забезпечення потреб управлінського персоналу.].

http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/9061/Маркетинговая диагностика трудового потенциала предпринимательских структур
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Трудовий потенціал.....”