Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової на тему: Інвестиції в макроекономіці. Дякую!>>>


1.


Алимов, С.О. Реалізація стратегії макроекономічного регулювання інноваційно-інвестиційних можливостей національної промисловості [Текст] / С. О. Алимов, Ю. В. Лимич // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 52-55.

2.


Васильчук, І. Оцінка ролі фондів прямих інвестицій в економіці [Текст] / І. Васильчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №4. – С. 3-9.

3.


Васіна, О.О. Макроекономічні чинники формування інвестиційної структури українського імпорту [Текст] / О. О. Васіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 233-236. – [Аналізується структура імпорту в Україну з точки зору її відповідності завданням переходу від екстенсивного економічного розвитку до запровадження інвестиційно-інноваційної моделі, без якої не можливе забезпечення сталого економічного зростання. Особливу увагу приділено виявленню конкретних фінансово-економічних механізмів збільшення інвестиційної складової українського імпорту і розробці рекомендацій щодо проведення адекватної макроекономічної політики.].

4.


Гайдуцький, А. Сучасні особливості міжкраїнового розподілу прямих іноземних інвестицій у світовій економіці [Текст] / А. Гайдуцький // Економіка та держава. – 2006. – №2. – С. 67-70.

5.


Гайдуцький, А.П. Сучасні особливості міжкраїнового розподілу прямих іноземних інвестицій у світовій економіці [Текст] / А. П. Гайдуцький // Інвестиції : практика та досвід. – 2006. – №5. – С. 24-29.

6.


Голубій, І. Макроекономічний аналіз взаємного впливу інвестицій і зовнішньої торгівлі [Текст] / І. Голубій // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.73. – С. 107-115.

7.


Захарін, С. Заощадження та інвестиції в корпоративному секторі України в контексті макроекономічного розвитку [Текст] / С. Захарін // Економіка України. – 2009. – №5. – С. 36-45.

8.


Захарян, С.В. Особливості регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності корпоративного сектору в трансформаційній економіці [Текст] / С. В. Захарян // Проблеми науки. – 2008. – №4. – С. 12-20.

9.


Кириленко, В.І. Особливості формування інвестиційного потенціалу в перехідній економіці [Текст] / В. І. Кириленко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 9-10. – [В статті показано, що пріоритетним завданням стратегії економічного зростання є забезпечення зміни у формуванні пропорцій розподілу ВВП між нагромадженням основного капіталу і кінцевим споживанням на користь нагромадження, мобілізації інвестиційного потенціалу держави, підприємства та населення.].

10.


Козак, О.С. Особливості розвитку інвестиційних процесів в економіці України [Текст] / О. С. Козак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 164-168. – [Розглянуто основні аспекти інвестиційних процесів в економіці України, надана характеристика основних позитивних та негативних рис, що мають вплив на подальший розвиток інвестиційної сфери. Наведені основні напрямки вдосконалення інвестиційного клімату нашої держави.].

11.


Крупка, І.М. Формування макроекономічного інвестиційного середовища в Україні [Текст] / І. М. Крупка // Фінанси України. – 2004. – №4. – С. 87-96.

12.


Крупка, М.І. Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України [Текст] / М. І. Крупка, Н. Б. Демчишак // Фінанси України. – 2011. – №11. – С. 22-32.

13.


Любімов, В.І. Механізм державного програмування інвестиційно-інноваційних процесів в економіці України [Текст] / В. І. Любімов // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №9. – С. 35-37.

14.


Марцин, В.С. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в економіці України [Текст] / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №9. – С. 57-65.

15.


Мостепанюк, А.В. Концесія як механізм активізації інвестиційних процесів у трансформаційній економіці [Текст] / А. В. Мостепанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.3. – С. 169-173.

16.


Паливода, К. Проблеми формування та використання інвестицій в сучасній економіці України [Текст] / К. Паливода // Банківська справа. – 2007. – №4. – С. 73-81.

17.


Приходько, В.П. Реалізація системного підходу до стратегічного управління інвестиціями в регіональній економіці [Текст] / В. П. Приходько // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №13. – С. 8-11.

18.


Сохацька, О. Інвестиційна діяльність пенсійних фондів у глобальній економіці: поскризові корекції [Текст] / О. Сохацька, Я. Мудра-Рудик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-1. – С. 337-347.

19.


Стояненко, І.В. Досвід державного регулювання інвестиційних процесів у розвинутих країнах та перспективи його використання в економіці України [Текст] / І. В. Стояненко, О. І. Комариста // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №24. – С. 20-23.

20.


Титаренко, Б.Д. Прогнозний розрахунок основних макроекономічних показників інвестиційно-інноваційної сфери [Текст] / Б. Д. Титаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 216-219.

21.


Роль інвестицій в економіці держави [Текст] / В. Федоренко, О. Чувардинський, С. Палиця, С. Федоренко // Економіка та держава. – 2010. – №9. – С. 38-39.

22.


Федоренко, В.Г. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці України [Текст] / В. Г. Федоренко, О. Г. Чувардинський // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 3-4.

23.


Федорук, Л.Д. Роль іноземних інвестицій в економіці України [Текст] / Л. Д. Федорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 274-276. – [В статті аналізується динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України по кожній країні зокрема. Здійснено порівняння обсягу отриманих інвестицій з потребами економіки України. Визначено причини недостатньої активності іноземних інвесторів, а також умови активізації зарубіжних капіталовкладників в інвестиційний процес в Україні.].

24.


Харламова, Г. Щодо впливу макроекономічних індикаторів на інвестиційну ситуацію в Україні [Текст] / Г. Харламова // Економіст. – 2005. – №10. – С. 50-51.

25.


Харламова, Г.О. Макроекономічні моделі інвестиційного потенціалу України [Текст] / Г. О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №12. – С. 232-239.

26.


Чернецька, Л. Структура і динаміка державних інвестицій в транзитивній економіці України: інституціональний аспект [Текст] / Л. Чернецька // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 168-170.

27.


Чернікова, О.В. Інвестиційний процес в економіці країни як визначальний чинник економічного розвитку [Текст] / О. В. Чернікова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 83-87.

28.


Чечетов, М. Іноземні інвестиції: макроекономічний аспект [Текст] / М. Чечетов // Економіка України. – 2004. – №8. – С. 4-15.

Додатково радимо переглянути також наступні рубрики ЕК НБ ХНУ: "Інвестиції на Україні", "Інвестиційна політика України", "Іноземні інвестиції в Україну", "Державне регулювання інвестиційної діяльності", "Макроекономічні показники", "Макроекономічна політика", "Регулювання інвестиційної діяльності", "Інвестиційний менеджмент-управління інвестиціями".