Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Державний борг та його вплив на національну економіку
1.


Богдан, Т. Сучасні підходи до управління ризиками державного боргу [Текст] / Т. Богдан // Вісник Національного банку України. – 2011. – №11. – С. 10-17.

2.


Богдан, Т.П. Державний борг України: особливості формування та управління в сучасних умовах [Текст] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2013. – №1. – С. 32-46.

3.


Богдан, Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України [Текст] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2011. – №1. – С. 13-22.

4.


Вівчар, О. Вплив державного боргу на економічну безпеку держави [Текст] / О. Вівчар, О. Курило // Економіка та держава. – 2013. – №4. – С. 15-17.

5.


Вівчар, О.Й. Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення [Текст] / О. Й. Вівчар, М. Ю. Солдак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 371-376.

6.
338(477)
П78
Данчук, І. Управління державним зовнішнім боргом та його місце в економічному розвитку країни [Текст] / І. Данчук, Н. Стеценко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 34-37.

7.


Кучер, Г.В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні [Текст] / Г. В. Кучер // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 44-57.

8.


Лондар, С.Л. Рівень боргового навантаження державних фінансів в Україні [Текст] / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. – 2013. – №1. – С. 22-31.

9.
336
С91
Мацькова, Ю.П. Теоретичні аспекти сутності державного боргу [Текст] / Ю. П. Мацькова, Т. В. Донченко // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 106-109.

10.
338(477)
П78
Мацькова, Ю.Д.Т. (Мацькова, Ююб Донченко Тю) Сучасні тенденції та стан державного боргу в Україні [Текст] / Ю. Д. Мацькова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С.43-45.

11.


Печенюк, Н.М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 132-141.

12.


Печенюк, Н.М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 274-282.

13.


Рибнікова, Г.І. Управління державним боргом в умовах ринкової трансформації економіки України [Текст] / Г. І. Рибнікова, Ю. М. Карасьова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 42-45. – [У статті розглядається вплив державного боргу на соціально-економічні процеси для країни, яка знаходиться в умовах ринкової трансформації економіки. Визначені довгострокові цілі боргової політики України в процесі макрорегулювання та напрями вдосконалення боргових заходів у системі макроекономічного регулювання у перехідний до ринку період.].

14.
338(477)
П78
Семененко, О. Державний борг України: причини, статистичні дані та прогнози на майбутнє [Текст] / О. Семененко, Н. Стеценко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 84-86. – [Розглянуті питання внутрішнього та зовнішнього державного боргу України ].

15.


Семко, Т. Вплив державного боргу на стійке функціонування національної економіки [Текст] / Т. Семко, М. Покутня // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №6. – С. 6-11.

16.


Томарева, В.Г.В. (Томарева, В.. Георгішан В.) Аналіз впливу зовнішнього боргу на економічний розвиток держави [Текст] / В. Г. Томарева // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 198-201.

17.


Фасолько, Т. Причинно-наслідкові зв`язки державного боргу з показниками макроекономічної динаміки [Текст] / Т. Фасолько // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №4. – С. 47-53.

18.


Шпенюк, О. Управління державним боргом в умовах посилення зовнішніх ризиків [Текст] / О. Шпенюк // Економіка і прогнозування. – 2013. – №1. – С. 41-53.

19.

http://pidruchniki.ws/11151212/finansi/derzhavniy_borg_yogo_vpliv_natsionalnu_ekonomiku Гроші та кредит - Круш П.В. Державний борг та його вплив на національну економіку

20.

http://ebooktime.net/book_398_glava_67_.html Державний борг і його вплив на національну економіку

21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Державний борг, .....”
22.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету