Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Потрібен список літератури для курсової роботи з предмету - технології підприємницької діяльності на тему: "Технологія автомобільних турів".

1.


Бутко, М.П. Розвиток мережі шляхів автомобільного сполучення та її роль у зміцненні туристичного потенціалу України [Текст] / М. П. Бутко, Н. О. Алєшугіна // Регіональна економіка. – 2011. – №2. – С. 23-33.

2.
338.48
Г70
Городня, Т.А. Економіка туризму: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – К. : Кондор, 2012. – 436с. –

3.


Грицина, Л.А. Аналіз розвитку туризму як галузі світової економіки [Текст] / Л. А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6, Т.2. – С. 232-235.

4.
338.48
Д99
Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224с. – [Рекомендовано МОН України].

5.


Розвиток ринку туристичних послуг: інноваційний вимір [Текст] / С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко, М. Г. Сульженко, В. Г. Науменко // Проблеми науки. – 2013. – №5. – С. 13-19.

6.
338.48
З-62
Зима, А.Г. Особенности и развитие транспорта в туризме [Текст] : препринт / А. Г. Зима, И. И. Лисицына. – Х. : ХНЭУ, 2010. – 312с. – [

7.
338.48
З-62
Зима, О.Г. Конспект лекцій "Організація міжнародного туризму" з навчальної дисципліни "Організація туризму" [Текст] / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 240с.

8.
338.48
З-62
Зима, О.Г. Основи туризму [Текст] : конспект лекцій. Ч.2 / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр, М. В. Новікова. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. – ].

9.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

10.
338.48
К52
Кляп, М.П. Сучасні різновиди туризму [Текст] : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334с. – (Вища освіта ХХI). –

11.
338.48
М21
Мальська, М. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо, В. Цибух. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім.І .Франка, 2003. – 360с. – [ Розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу.
Для студентів та фахівців з туризму.
].

12.
338.48
М21
Мальська, М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661с. –

13.
908
М21
Мальська, М.П. Туристичне країнознавство. Європа [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К. : ЦУЛ, 2009. – 224с. –
14.
338.48
П16
Пангелов, Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 248с. – (Альма-Матер). –

15.
908
П30
Петранівський, В.Л. Туристичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський за ред. проф. Ф.Д. Заставного. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 575с. –

16.
338.48
С50
Смирнов, І.Г. Логістика туризму [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Смирнов. – К. : Знання, 2009. – 444с. – (Вища освіта ХХ1 століття). –

17.


Фанг, Ч.Ї. (Фанг, Ч.-Л.) Вивчення моделей прогнозування прибуття туристів у міжнародні туристичні готелі [Текст] / Ч. Ї. Фанг, Ч. -. Сюй // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 518-525.

18.
338.48
Ш90
Штереверя, А.В. Організація туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / А. В. Штереверя, Н. А. Дехтяр. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. –

1. http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_mrt3.htm
2. http://www.wseswit.lviv.ua/index.php?page=1&cid=13


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Технологія та економіка туризму ”