Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Основні концепції державного регулювання економіки
1.
338.242.4
Б75
Бодров, В.Г. Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич за ред. В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2010. – 520с. – (Альма-матер). 


2.


Гавриленко, А.С. Сучасний інструмент державного регулювання національної економіки [Текст] / А. С. Гавриленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 271-277.

3.


Гриценко, Л.Л. Концептуалізація соціальної взаємодії в контексті економічних відносин держави та приватного бізнесу в інвестиційній сфері [Текст] / Л. Л. Гриценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 222-229.

4.


Дворецький, А.О. Концептуальні підходи до вдосконалення державного регулювання інфраструктурними перетвореннями [Текст] / А. О. Дворецький // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 225-233.

5.


Длугопольський, О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці [Текст] / О. В. Длугопольський // Фінанси України. – 2008. – №4. – С. 11-22.

6.


Зборовська, О. Теоретичні концепції матеріальної основи державного регулювання економіки [Текст] / О. Зборовська // Економіка та держава. – 2009. – №8. – С. 5-7.

7.
338.242.4
К17
Калетнік, Г.М. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : Хай-Тек-Прес, 2011. – 428с.


8.
338.242.4
К56
Ковтун, О.І. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – 2-ге вид., випр. – Л. : Новий світ - 2000, 2010. – 337с. – (Вища освіта в Україні).


9.


Лучик, С.Д. До питання концептуалізації розвитку державної регіональної політики [Текст] / С. Д. Лучик, В. Є. Лучик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 117-121. – [У статті розглянуто концептуальні підходи до вироблення нової економічної політики на рівні регіонів країни. Виділено зростання ролі стратегічного планування як інструменту формування нової державної регіональної політики.
Акцентовано увагу на необхідності узгодження стратегії розвитку регіонів між органами виконавчої влади, комерційними структурами і різними громадськими організаціями для підвищення ефективності їх спільної діяльності у різних сферах
соціально-економічного розвитку.

].

10.


Любохинець, Л.С. Концепції функціонування державного сектору [Текст] / Л. С. Любохинець, Л. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.1. – С. 15-18. – [Розглянуто підходи наукових шкіл різних напрямів розвитку економічної думки щодо необхідності функціонування державного сектору, його взаємодії з ринковими механізмами регулювання економіки.
Проаналізовано проблему меж державного втручання в економічні процеси та вплив глобалізації на зміни державної активності. Теоретично обґрунтовані неспроможності ринку в забезпеченні громадян суспільними благами та обмеженості державного сектору в регулюванні економічної діяльності ринкових суб’єктів.].

11.


Макаренко, А.П. Концептуальні засади визначення ефективності державного регулювання національної економіки [Текст] / А. П. Макаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №14. – С. 37-40.

12.


Матвійчук-Соскіна, Н.О. Науковий підхід до формування концепції державної економічної політики в торгівлі на засадах маркетингового менеджменту [Текст] / Н. О. Матвійчук-Соскіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 99-103.

13.


Пальчук, О.І. Глобальна економічна криза. Уроки для державного регулювання [Текст] / О. І. Пальчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №3. – С. 175-182.

14.


Петришина, Н. Концепції економічної ролі держави на різних етапах розвитку суспільства [Текст] / Н. Петришина // Банківська справа. – 2007. – №3. – С. 85-94.

15.


Соляр, В.В. Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону в контексті концепції сталого розвитку [Текст] / В. В. Соляр // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 189-193.

16.


Соскін, О.І. Роль державного регулювання у формуванні сучасної економічної моделі: зміна імператива в умовах хаосу [Текст] / О. І. Соскін // Економічний часопис - XXI. – 2013. – №1-2. – С. 3-7.

17.
338.242.4
С79
Стеченко, Д.М. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2007. – 271с.


18.


Супрун, О. Теоретичні концепції та механізми регулювання економіки [Текст] / О. Супрун // Економіка АПК. – 2011. – №4. – С. 50-57.

19.


Тищенко, О.П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду [Текст] / О. П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 49-60.

20.


Ткач, М. Державне регулювання та державне управління: співвідношення понять [Текст] / М. Ткач // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №8. – С. 110-113.

21.

http://pidruchniki.ws/1193080738393/ekonomika/shkoli_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomikiДержавне регулювання економіки - Гриньова В.М.
22.

http://www.info-library.com.ua/books-text-2199.htmlНеоліберальні концепції державного регулювання економіки

23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Державне регулювання економіки (417 назв.).....”
24.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету