Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоміжіть будь-ласка зі списком літератури для курсової на тему " Небанківські фінансові та кредитні установи як суб`єкти грошово-кредитної системи"
1.


Баланюк, Л. Поняття та місце небанківської установи у фінансовій системі України [Текст] / Л. Баланюк // Право України. – 2008. – №3. – С.47-51.

2.


Гусев, Ю. Небанки [Текст] / Ю. Гусев, А. Еременко, Д. Гриньков // Бизнес. – 2007. – №12. – С. 56-58, 60, 61. – [Небанкивские учреждения. Финансовые услуги].

3.


Дубєй, В. Обліково-аналітичний аспект функціонування внутрішньодержавних небанківських платіжних систем в Україні [Текст] / В. Дубєй, П. Гармидаров, О. Мельниченко // Вісник Національного банку України. – 2012. – №9. – С. 14-18.

4.


Ільченко-Сюйва, Л. Небанківські фінансові установи: досвід Європейського Союзу та можливості України [Текст] / Л. Ільченко-Сюйва // Економіка та держава. – 2008. – №11. – С. 76-78.

5.


Картамишева, О. Державний нагляд і контроль за діяльністю небанківських фінансово-кредитних установ [Текст] / О. Картамишева // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №8. – С. 90-92.

6.


Картамишева, О. Правові фактори, що зумовлюють необхідність державного регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ [Текст] / О. Картамишева // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №1. – С. 53-56.

7.


Картамишева, О. Правові форми та методи державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ [Текст] / О. Картамишева // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №7. – С. 46-49.

8.


Конарівська, О.Б. Удосконалення класифікації фінансової діяльності небанківських фінансових посередників [Текст] / О. Б. Конарівська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 226-230.

9.


Криклій, А. Еволюція становлення небанківських фінансових інститутів в Україні [Текст] / А. Криклій, І. Каракулова // Економіка та держава. – 2006. – №12. – С. 14-16.

10.


Кротюк, В. Соціально-економічна ефективність діяльності небанківських фінансових інститутів та методи її оцінки [Текст] / В. Кротюк, А. Криклій, І. Каракулова // Економіка та держава. – 2007. – №3. – С. 8-10.

11.
330.101.541
К84
Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с. – [Рекомендовано МОН України].

12.
330.101.541
К84
Круш, П.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

13.


Мужилівський, М.Д. Удосконалення структури фінансово-кредитної системи з метою активізації діяльності небанківських фінансових установ [Текст] / М. Д. Мужилівський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 285-288. – [Автор висвітлює особливості діяльності небанківських фінансових установ, визначає причини відставання небанківських фінансових посередників в Україні та пропонує удосконалену структуру фінансово-кредитної системи, яка б
дозволила створити та забезпечити належними умовами регіональні інформаційно-консультаційні центри підтримки функціонування небанківських фінансових установ в Україні.
].

14.


Немиро, А.С. Тенденції на світовому ринку небанківських фінансових послуг внаслідок лібералізації міжнародної торгівлі послугами [Текст] / А. С. Немиро // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №17. – С. 58-61.

15.


Паєнтко, Т.В. Небанківські фінансові посередники та особливості оподаткування їхньої діяльності [Текст] / Т. В. Паєнтко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №9. – С. 42-44.

16.


Радзімовська, С. Європейська інтеграція: можливості та проблеми для небанківських фінансових установ України [Текст] / С. Радзімовська // Статистика України. – 2007. – №1. – С. 91-93.

17.


Сідельник, О. Залучення заощаджень населення небанківськими фінансовими установами [Текст] / О. Сідельник // Регіональна економіка. – 2006. – №3. – С. 144-149.

18.


Слав`янська, Н. Сучасні тенденції регулювання та нагляду сектору небанківських фінансових установ [Текст] / Н. Слав`янська, А. Незнамова // Вісник Національного банку України. – 2011. – №4. – С. 52-57.

19.


Хомутенко, А. Стан та перспективи розвитку фінансового контролю у небанківських фінансових установах України - кредитних спілках [Текст] / А. Хомутенко // Економіст. – 2009. – №2. – С. 49-51.

20.


Хомутенко, А.В.О. (Хомутенко, А.. Волкова О.) Роль кредитних спілок у розвитку небанківського фінансового ринку Одещини [Текст] / А. В. Хомутенко // Економіст. – 2008. – №11. – С. 26-29.

21.

http://studentbooks.com.ua/content/view/579/54/1/1/Гроші та кредит - Савлук М.І. НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

22.

http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Economics/45475.doc.htmПОНЯТТЯ НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Небанківські фінансові інститути.....”
24.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету