Відповідь на запитання

Кількість запитів: 2

>>> Яким чином ономастика взаємодіє з географією, етнографією, історією, астрономією
>>> Яким чином ономастика взаємодіє з географією, етнографією, історією, астрономією

1.
81
С83
Структура ономастичного простору української мови (заключний) : звіт про НДР /  керівник НДР Мойсієнко А.К. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 38с.

2.


Васильєва, Л.П. Стандартизація слов`янських мов і формування правописних норм в ономастиці [Текст] / Л. П. Васильєва, Л. М. Коць-Григорчук // Мовознавство. – 2008. – №2-3. – С. 222-235.

3.


Горячок, І. Форум ономастів [Текст] / І. Горячок // Проскурів. – 2013. – 26 верес. (№41). – С. 5. – [У Хмельницькому національно му університеті відбулася XV Все українська ономастична конференція "Український ономастикой: типологія, словотвір, функціонування". Для довідки: ономастика вивчає власні назви.].

4.


Карпенко, О.Ю. Міркування про когнітивну ономастику [Текст] / О. Ю. Карпенко // Мовознавство. – 2009. – №3-4. – С. 40-42.

5.


Лукаш, Г.П. Ознаки системної організації конотативних власних назв [Текст] / Г. П. Лукаш // Мовознавство. – 2011. – №2. – С. 69-77.

6.
37
А43
Омельникова, Л. Семантика фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом "ім`я людини" [Текст] / Л. Омельникова, Л. В. Терещенко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 202-205.

7.


Скляренко, В.Г. Походження назви Русь. 6 [Текст] / В. Г. Скляренко // Мовознавство. – 2011. – №3. – С. 16-25.

8.


Тараненко, О.О. На теми сучасного українського ономастикону: тенденції конотативних нашарувань [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2010. – №1. – С. 14-36.

9.
37
А43
Терещенко, Л.В. Теоретичні проблеми та перспективи української літературно-художньої ономастики [Текст] / Л. В. Терещенко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2008. – Вип.4. – С. 141-143.

10.
811.161.2
Т61
Торчинська, Н.М. Словник власних географічних назв Хмельницької області [Текст] / Н. М. Торчинська, М. М. Торчинський. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 549с.

11.
81
А43
Торчинський, М.М. Аналіз власних назв як специфічних мовних одиниць [Текст] / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2007. – Вип.3 Ч.2.-Ч.2. – С. 223-226.

12.
811.161.2
Т61
Торчинський, М.М. Українська ономастика [Текст] : навч. посіб. / М. М. Торчинський. – К. : Міленіум, 2010. – 238с. 

13.


Шрамко, О. Використання ономастичного регіонального матеріалу на уроках української мови [Текст] / О. Шрамко // Початкова школа. – 2012. – №11. – С. 14-19.

14.
37
А43
Щегельська, А. Проблема власних назв у сучасній лінгвістиці (на матеріалі французької мови) [Текст] / А. Щегельська, Т. В. Вільчинська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 222.

15.


Яременко, В.І. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка [Текст] / В. І. Яременко // Український історичний журнал. – 2010. – №2. – С.164-178.

1.http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Sid/2007_15/19.pdf

2.http://stud24.ru/foreign-language/onomastika--nauka-pro-pohodzhennya/478129-1822302-page1.html