Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до таких питань: 1) Особливості промислової реклами; 2) Міжнародний кодекс рекламної діяльності. Предмет -Рекламний менеджмент. Дякую

Особливості промислової реклами

1.
Бойко, Р.В. Оцінка ефективності рекламної діяльності підприємств: проблеми та перспективи [Текст] / Р. В. Бойко, О. П. Левчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 37-39. –

2. 659
Б76
Божкова, В. В. Реклама та стимулювання збуту [Текст] : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. - К. : ЦУЛ, 2009. - 200с.

3. 658.8
Б82 Борисенко, М.А. Промисловий маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. А. Борисенко, О. В. Гронь, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 292с.

4.
Деменіна, О.М. Особливості рекламних досліджень та їх роль в управлінні рекламною діяльністю підприємства [Текст] / О. М. Деменіна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №6. – С. 167-171.

5.
Карпенко, А. Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах [Текст] / А. Карпенко, М. Хацер // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №1. – С. 70-74.

6.
Лозова, О. Управління рекламною кампанією підприємства [Текст] / О. Лозова // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 140-147.

7.
Оністрат, О.В. Ефективність рекламної діяльності підприємств [Текст] / О. В. Оністрат // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 127-132.

8. 658.8
О-75 Оснач, О.Ф. Промисловий маркетинг [Текст] : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 364с.

9. 658.8
П81
Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації [Електронний ресурс] : підручник / під ред. А.О. Старостіної. - К. : "Іван Федоров", 1999. - 400с.

10. 659
Р36 Рекламная деятельность [Текст] : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд.-торг. корпорациия "Дашков и К", 2002. – 364с.
(C. 258-263)!

11. 658.8
Т31 Тєлєтов, О.С. Маркетинг у промисловості [Текст] : підручник / О. С. Тєлєтов. – К. : ЦНЛ, 2004. – 248с.

12. 659
Т31 Тєлєтов, О.С. Рекламний менеджмент [Текст] : підручник / О. С. Тєлєтов. – Суми : Університетська книга, 2012. – 367с.

13. http://intkonf.org/andryuhina-ev-osoblivosti-reklami-u-promislovomu-sektori/
Андрюхіна Є.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ рекламний менеджмент”, «промисловий маркетинг»


Міжнародний кодекс рекламної діяльності

14. 659
Р36 Рекламная деятельность [Текст] : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд.-торг. корпорациия "Дашков и К", 2002. – 364с.
(C. 95-99)!

15. 659
Т31 Тєлєтов, О.С. Рекламний менеджмент [Текст] : підручник / О. С. Тєлєтов. – Суми : Університетська книга, 2012. – 367с.

16. http://library.if.ua/book/88/6182.html
Норми, правила та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном
17.
Горбаль, Н.І. Формування міжнародної рекламної стратегії: стандартизація чи адаптація [Текст] / Н. І. ГОрбаль, С. Б. Романишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2005. – №2 (547). – С. 28-35.

18.
Цибулько, О. Специфічні труднощі в міжнародній рекламі [Текст] / О. Цибулько // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.58. – С. 107-108.


Нагадуємо, що за правилами Віртуальної довідкової служби в рамках одного запиту дається відповідь тільки на одне питання