Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть підібрати літературу до такого питання : Теоретична система Дж. Кейнса. Зарання дякую .

1. 330.8
Б26 Бартенев, С.А. История экономических учений [Текст] : учебник / С. А. Бартенев. – М. : ЮРИСТЪ, 2000. – 456с.

2. 330.8
В23 Ващишин, А.М. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик за ред. Г.І. Башнянина, А.М. Ващишина. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 436с. – (Вища освіта в Україні). –

3. 330.8
І-90 Історія економічних учень [Текст] : підручник / за ред.: Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К. : КНЕУ, 1999. – 564с.

4. 330.8
І-90 Історія економічних учень [Текст] : підручник. Ч. 2 / за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2005. – 567с. –

5. 330.8
І-90 Історія економічної думки [Текст] : учеб. посіб. / С. В. Мочерний, С. В. Фомішин, В. М. Фомішина, А. І. Тищенко. – Херсон : Олді-плюс, 2000. – 204с.

6.
Лазебник, Л. Дискурс кейнсіанських та неокейнсіанських теорій економічного зростання: адаптація під потреби України [Текст] / Л. Лазебник // Економіка та держава. – 2006. – №9. – С. 8-12.

7.
Лейонхуфвуд, А. Кейнс как последователь Маршалла [Текст] / А. Лейонхуфвуд // Вопросы экономики. – 2006. – №5. – С. 32-47.

8. 330.8
Л63 Лісовицький, В.М. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лісовицький. – 3-тє вид. випр. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2009. – 240с. – [Рекомендовано МОН України].

9. 330.8
Л63 Лісовицький, В.М. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лісовицький. – К. : ЦНЛ, 2004. – 220с.

10. 330.8
Л93 Любохинець, Л.С. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 147с. –

11. 330.8
М86 Мочерний, С.В. Історія економічних вчень. (Сучасна економічна думка) [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 480с.

12. 330
Н56 Нестеренко, О.П. Історія економічних вчень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. П. Нестеренко. – 3-тє вид., стер. – К. : МАУП, 2002. – 128с.

13.
Розмаинский, И. Методологические основы теории Кейнса и его "спор о методе" с Тинбергеном [Текст] / И. Розмаинский // Вопросы экономики. – 2007. – №4. – С. 25-35.

14.
Скидельски, Р. Хайек versus Кейнс: дорога к применению [Текст] / Р. Скидельски // Вопросы экономики. – 2006. – №6. – С. 47-66.

15. 330.8
Т67 Тригуб, П.М. Історія економічних вчень [Текст] : курс лекцій / П. М. Тригуб. – М. : МФ НаУКМА, 2000. – 236с.

16.
Шапиро, Н. Дж. М. Кейнс как завершающий экономист <<мейстрима>> и предвестник теоретико-методологического плюрализма [Текст] / Н. Шапиро // Вопросы экономики. – 2008. – №1. – С. 120-130.

17. 330.8
Ю94 Юхименко, П.І. Історія економічних учень [Текст] : навч. посіб. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – 3-є вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2002. – 514с. – (Вища освіта XXI століття).

18. 330.8
Я33 Ядгаров, Я.С. История экономических учений [Текст] : учебник / Я. С. Ядгаров ред. З.А. Басырова. – М. : Инфра-М, 1998. – 288с. – (Высшее образование).Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ теорія Кейнса Дж.М.”, «Кейнс Дж.М.»