Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до реферату на тему : "Завдання стрес - менеджменту". Предмет - самоменеджмент

1.
Гончар, М.Ф. Стрес-менеджмент на підприємстві: характеристика та способи вирішення із застосуванням коучингу [Текст] / М. Ф. Гончар, X. В. Кабан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 28-33.

2. 159.9
Г80 Гремлинг, С.Е. Практикум по управлению стрессом [Текст] = Stress management workbook / С. Е. Гремлинг, С. М. Ауэрбах. – СПб. : Питер, 2002. – 240с. – (Практикум по психологии).

3. 159.9
К26 Карпов, А.М. Самозащита от стресса [Текст] / А. М. Карпов. – Казань : Медицина, 2003. – 68с.

4.
Ковалев, В.Н. Семинар-тренинг "стрессменеджмент" - эффективная антистрессовая программа для всех: валеологический практикум [Текст] / В. Н. Ковалев // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №1. – С.60-68.

5.
Ковалев, В.Н. Стрессменеджмент (тренинг по управлению стрессами) [Текст] / В. Н. Ковалев // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №9. – С. 42-54.

6.
Леонова, А. Стресс-менеджмент: технология управления стрессом в профессиональной деятельности [Текст] / А. Леонова, А. Качина // Управление персоналом. – 2007. – №9. – С. 81-84.

7. 159.9
Л71 Ложкін, Г.В. Психологія праці [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, Н. Ю. Волянюк, О. О. Солтик. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 191с.

8.
Лукашевич, Н.П. Теория и практика самоменеджмента [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Лукашевич. – 2-е изд., испр. – К. : МАУП, 2002. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

9. 159.9
Л91 Льюис, Д. Стресс-менеджер [Текст] / Д. Льюис. – М. : АСТ, "Рефл-бук", 2000. – 266с. – (Технологии управления и менеджмента).

10. 005
О-75 Осовська, Г.В. Основи менеджменту [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. В. Осовська, І. В. Копитова. – К. : Кондор, 2009. – 581с.


11. 316
С42 Скібіцька, Л.І. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : ЦНЛ, 2007. – 384с.

12. http://bp.crl.kz/articles/2/143.jsp
Стресс-менеджмент
13. http://books.google.com.ua/books/about/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.html?id=WWxERYXBot4C&redir_esc=y
Стресс-менеджмент


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ управління стресами”, «самоменеджмент».