³

ʳ : 1

>>> : - ( XIV - XVII )

1. 338(09)
45 [] : / . . , . . , . . , . . . . .. . . : , 2004. 456.

2. 338(09)
-68 , .. [] : . . / . . . . : , 2006. 367.

3. 338(477)
-90 . 3- ., 4- . []. . 1 : / . .: .. , .. `. . : , 1983. 463.

4. 94(477)
-90 [] : .-. . / . .. . . : , 2006. 607. [ ].

5. 330.8
56 , .. [] : . . / . . , . . , . . . . : , 2008. 647.

6. 338(09)
22 , .. [] : / . . , . . . 6- ., . . . : ³, 2006. 405. ( I ).

7. 338(09)
22 , .. [] : / . . , . . . 5- ., . . : ³, 2005. 405. ( I ).

8. 338(09)
22 , .. [] : i / . . , . . , . . . .. . 6- ., . . . : i, 2004. 486. ( i XXI i).

9. 338(09)
22 , .. [] : i / . . , . . , . . . .. . 5- ., . . : i, 2006. 495. ( i XXI i).

10. 94(477)
64 , .. [] : / . . . 3- ., . . . : , 2009. 824.

11. 94(477)
52 -, . . 2- . [ ] / . -. , 2002. [ htlm].

12. 94(477)
69 , .. ( III - XVII .) [] : . . / . . . . : , 2005. 284.

13. 338(09)
69 , .. [] : . . / . . , . . . 2- ., . : , 2006. 152.

14. 338(09)
18 , .. [] : . . / . . , . . . : , 2001. 310. ( ).
15. 338(09)
-37 , .. [] : . . / . . , . . . . : , 2003. 140.

16. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vdakk/2013_1/54.pdf

- в (XIV-XVI .):
ֲ ֲ-̲ ²

- " ", (XV- XVII), -

, -