Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день, допоможіть, будь-лакса, знайти літературу до теми: "Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади. Історія становлення. Хто із вчених досліджував цю проблему?". Дякую.
1. 316.6
О-75 Основи соціальної психології [Текст] : навч. посіб. / за ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – 496с. – [Існує електронна копія].

2. 36
С69 Соціальна робота. В 3-х ч. [Текст]. Ч. 3 : Робота з конкретними групами клієнтів / за ред.: Т. Семигіної, І. Григи. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2004. – 224с.

3. 316.6
А65 Андреева, Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. М. Андреева, Н. Н. Богомолова, Л. А. Петровская. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 286с.

4. 316.6
А73 Ануфриева, Н.М. Социальная психология [Текст] : курс лекций / Н. М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский. – 3-е изд.. перераб. и доп. – К. : МАУП, 2000. – 136с.

5.
Козлова, И.Н. Чудеса на песке. Песочная терапия в работе с людьми с неврологической патологией [Текст] / И. Н. Козлова // Социальная работа. – 2011. – №3. – С. 27-28.

6.
Короленко, Ц.П. Личностные расстройства [Електронний ресурс] / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. – СПб. : Питер, 2010. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

7. 36
Л84 Соціальна робота з людьми, які мають психічні //М.П.Лукашевич, М.П. Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – С. 233-254.

8.
Першко, Г.О. Принципи та функції роботи соціального педагога щодо інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в середовище загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / Г. О. Першко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – №2. – С. 88-93.

9.
Савельева, Е.Н. Аутизм. Методы реабилитации детей-инвалидов с психической патологией [Текст] / Е. Н. Савельева // Социальная работа. – 2011. – №5. – С. 46-49.

10. 316.6
С30 Семечкин, Н.И. Социальная психология на рубеже веков: истории, теория, исследования [Електронний ресурс]. Ч.1 / Н. И. Семечкин. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 2001. – 145с.

11. 316.6
Ш33 Швачко, О.В. Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Швачко. – К. : Вища школа, 2002. – 111с. – [Допущено МОН України].

12. http://shatelei.kiev.ua/studies/gokun_new_approaches_in_help.html Нові підходи в наданні допомоги людям із психічними захворюваннями


13. http://best-socialwork.mylivepage.ru/file/2220/7927?last_page=go СР з людьми, з псих.розладами (Полтавець Д.В.).doc

14. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади.....”>>>