Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка знайти літературу до питань:
>>> 1. поняття туризму
>>> 2.1 Туристичний продукт та технологічний процес його виробництва, реалізації та споживання
>>> 2.2 Інформаційні технології в туризмі
>>> 2.3 Технологічний процес реалізації туристичного продукту.
>>> 1-2.1.
338.48
Г70
Городня, Т.А. Економіка туризму: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – К. : Кондор, 2012. – 436с. 


2.


Гринькевич, О.С. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону [Текст] / О. С. Гринькевич, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 40-46.

3.


Дедусенко, Е.А. Маркетинг национального туристского продукта и государственная политика в отношении туристического бизнеса. Опыт Великобритании, России и Китая [Текст] / Е. А. Дедусенко // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – №5. – С. 92-97.

4.
338.48
Д99
Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224с. – [Рекомендовано МОН України].

5.
338.48
З-62
Зима, О.Г. Основи туризму [Текст] : конспект лекцій. Ч.2 / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр, М. В. Новікова. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. 


6.


Зінченко, А. Перспективний продукт зеленого туризму у системі відносин "споживач-виробник" [Текст] / А. Зінченко // Університетські наукові записки. – 2011. – №4. – С. 439-445.

7.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

8.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с. 


9.
001
С56
Кравчук, О.А. Використання інформаційних технологій у міжнародному туризмі [Текст] / О. А. Кравчук // Современные достижения в науке и образовании. – 2007. – С. 177-184.

10.


Маргарита, Б. Диференціація туристичних продуктів [Текст] / Б. Маргарита // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – №5. – С. 18-27.

11.


Шамян, Л.С. Маркетингові особливості туристичного продукту [Текст] / Л. С. Шамян // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 59-61.

12.


Школа, І. Принципи розвитку туристичної галузі на основі формування туристичного продукту [Текст] / І. Школа, О. Корольчук, Т. Незвещук-Когут // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 367-372.

13.
338.48
Ш90
Штереверя, А.В. Організація туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / А. В. Штереверя, Н. А. Дехтяр. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. 


14.


Шульгина, Л.М. Маркетингова теорія продажу туристичного продукту [Текст] / Л. М. Шульгина // Проблеми науки. – 2005. – №4. – С. 33-39.

15.


Шульгіна, Л. Сегментація вітчизняних споживачів закордонного туристичного продукту [Текст] / Л. Шульгіна // Маркетинг в Україні. – 2005. – №6. – С. 41-47.

16.


Шульгіна, О. Роль деяких видів суміжників у створенні якісного туристичного продукту [Текст] / О. Шульгіна, О. Потішук // Економіст. – 2005. – №2. – С.64-67.

17.

Близнюк, А. Економічна поведінка споживачів на ринку туристичних послуг: наукові підходи до її визначення [Текст] / А. Близнюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 35-39.
18.

Бойко, М.Г. Методологічний базис сегментації споживачів туристичних підприємств [Текст] / М. Г. Бойко // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №1. – С. 20-24.
19.

http://ua.convdocs.org/docs/index-49615.html?page=5Основні технологічні процеси туристичної діяльності Просування туристичного продукту

20.

http://www.slv.com.ua/book/38/2530.htmlМенеджмент туризму : Поняття «туристична діяльність»
2.1.


Мельниченко, С. Сучасні інформаційні технології в діяльності підприємств туристичної індустрії [Текст] / С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №1. – С. 70-76.

2.


Мех, Я. Проблеми інформаційного забезпечення управління рекреаційним туризмом в контексті інтеграції України у світовий ринок послуг [Текст] / Я. Мех, І. Гавришків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 242-246.

3.


Прочаен, А. Основи маркетингу інформаційних систем в туризмі [Текст] / А. Прочаен // Економіка та держава. – 2005. – №10. – С. 46-48.

4.


Заневська, Л.Г. Моделювання системи інформаційного забезпечення рекреаційно-туристських заходів [Текст] / Л. Г. Заневська // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – №8. – С. 37-40.

5.


Новаківський, І.І. Розвиток глобального маркетингового інформаційного середовища як рушійна сила розвитку курортно-рекреаційної та туристичної галузі України [Текст] / І. І. Новаківський, В. Я. Гавран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 286-293.

6.
001
С56
Кравчук, О.А. Використання інформаційних технологій у міжнародному туризмі [Текст] / О. А. Кравчук // Современные достижения в науке и образовании. – 2007. – С. 177-184.

7.


Угрин, Д. Опрацювання характеристик відсутності та неповноти інформації у сховищах данних туристичного бізнесу [Текст] / Д. Угрин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №22(604). – С. 57-64.

8.


Гаврилюк, А. Інформаційна складова туристичної індустрії як чинник демократизації українського суспільства [Текст] / А. Гаврилюк // Економіка та держава. – 2009. – №8. – С. 84-86.

9.


Вертелєва, О.В. Інноваційні напрями інформаційної підтримки просування м. Києва як туристичного центру [Текст] / О. В. Вертелєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 21-24.

10.


Мельниченко, С. Інформаційні технології в управлінні суб`єктами туристичної діяльності [Текст] / С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №2. – С. 131-143.

11.
339.138
С44
Скопень, М.М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – К. : Каравела, 2010. – 336с. 


12.


Танцюра, М. Аналіз інформаційних загроз туристичних підприємств АР Крим [Текст] / М. Танцюра // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №2. – С. 81-87.

13.


Височан, О. Обліково-інформаційна сутність фінансових санкцій у діяльності туристичних підприємств [Текст] / О. Височан // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – №2. – С. 84-94.

14.


Козловська, М.В. Методологічні засади інформаційного забезпечення регулювання розвитку туризму [Текст] / М. В. Козловська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 290-294.

15.


Братюк, В.П. Інформаційне забезпечення державної політики розвитку туризму [Текст] / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 24-31.

16.


Іванова, О.М. Роль інформаційних потоків у діяльності туристичних підприємств [Текст] / О. М. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 130-133.

17.

http://tourlib.net/books_ukr/vt5-1.htmІнформаційні технології в туризмі

18.

http://www.npark.ru/informacionnye-texnologii-v-turizme.html Информационные технологии в туризме

3.1.
338.48
Т87
Туризм как вид деятельности [Текст] : учебник. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 288с. : ил. – (Менеджмент туризма).

2.


Бойко, М. Економічні інтереси туристичних підприємств: методичні основи оцінювання та реалізації [Текст] / М. Бойко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №1. – С. 31-40.

3.


Бондаренко, М.П. Роль держави в процесі реалізації туристичного потенціалу України на міжнародному ринку [Текст] / М. П. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №13. – С. 63-66.

4.


Заболотнікова, В.С. Реалізація методу нечіткого прогнозування чистого прибутку туристичної фірми [Текст] / В. С. Заболотнікова, А. О. Паламарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 11-16.

5.


Ігнатова, Н.І. Вплив ціни джерел фінансування реальних інвестицій на фінансовий результат роботи туристських підприємств [Текст] / Н. І. Ігнатова, Т. В. Гордієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 85-91.

6.
338.48
К64
Кононыхин, С.В. Техника и технология услуг туристического бизнеса [Текст] : конспект лекций. Ч. 1 / С. В. Кононыхин. – Донецк : Донецкий ин-т бизнеса, 2002. – 229с.

7.
338.48
К73
Котлер, Ф. (Котлер, Дж.) Маркетинг. Гостеприимство и туризм [Текст] : учебник / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз пер. с англ.; под ред. Р.Б. Ноздревой. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 787с.

8.


Мельниченко, С. Вплив інформаційних технологій на маркетинг туристичних підприємств [Текст] / С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №5. – С. 68-74.

9.


Музиченко-Козловська, О.В. Розроблення механізму реалізації державної програми розвитку туризму з метою підвищення туристичної привабливості регіону [Текст] / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №18 (611). – С. 91-98.

10.
338.48
П16
Пангелов, Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 248с. – (Альма-Матер).


11.


Темник, І.О. Стимулювання інституційно-інноваційного розвитку економіки України через реалізацію макропроектів міжнародного туризму [Текст] / І. О. Темник // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №10. – С. 20-23.

12.


Хлопяк, С. Регіональна туристична політика в Україні: особливості формування та ефективність реалізації [Текст] / С. Хлопяк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – №5. – С. 15-21.

13.
796.5
Ч-84
Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин. – 2-е изд.,. – М. : КНОРУС, 2005. – 448с.

14.
338.48
Ш90
Штереверя, А.В. Організація туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / А. В. Штереверя, Н. А. Дехтяр. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. 


15.

regionalka.at.ua 2 Туристичний продукт
2.1. Туристичний продукт, як товар
2.2. Туристичний пакет
2.3. Структура туристичного продукту
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Туризм.....”
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Технологія та економіка туризму...”