Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Удосконалення системи управління персоналом на промисловому підприємстві
1.
331.2
Г20
Гарват, О.А. Регулювання оплати праці управлінського персоналу на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. А. Гарват. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 21с.

2.


Ковтун, О. Процес управління персоналом промислових підприємств як об`єкт управління [Текст] / О. Ковтун // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 137-140.

3.


Кравченко, К.А. Как повысить эффективность службы управления персоналом в организации ( результаты практического исследования в нефтяной промышленности) [Текст] / К. А. Кравченко // Управление персоналом. – 2005. – №6. – С.17-20.

4.


Криворотько, І. Легальна та латентна мотивація управлінського персоналу промислових підприємств [Текст] / І. Криворотько // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 138-140.

5.


Кучер, В.А. Оцінка ефективності використання управлінського персоналу на промисловому підприємстві на основі функціонального аналізу [Текст] / В. А. Кучер // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 153-158. – [Представлена методика підвищення ефективності роботи підприємства на основі збільшення частки творчої роботи в загальному обсязі роботи управлінського персоналу].

6.


Кучер, С.Л. Методичні засади підвищення ефективності управління трудовою активністю персоналу підприємств легкої промисловості [Текст] / С. Л. Кучер, І. М. Квіта // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 164-169.

7.


Логутова, Т.Г. Антикризисное управление персоналом промышленного предприятия [Текст] / Т. Г. Логутова, Р. В. Сафарова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 198-203.

8.


Могилевская, О.Ю. Управление персоналом промышленного предприятия в рыночной экономике [Текст] / О. Ю. Могилевская // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №16. – С. 52-55.

9.


Осіпова, А.Ю. Вплив зовнішніх факторів на ефективність управління персоналом підприємств легкої промисловості Вінниччини [Текст] / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 148-152.

10.


Сализа, С. Методи визначення чисельності управлінского персонала промислового підприємства [Текст] / С. Сализа, О. Корнієнко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 156-162.

11.


Семенькова, А.В. Інтегральна оцінка ефективності стратегічного управління персоналом промислових підприємств [Текст] / А. В. Семенькова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 196-199.

12.


Стеценко, Н.А. Теоретичні засади системного підходу до управління персоналом на промислових підприємствах [Текст] / Н. А. Стеценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 87-92. – [Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу в управлінні персоналом на промислових
підприємствах. Встановлено сутність управління персоналом та його мету, виділено основні властивості, які
створюють цілісність системи управління персоналом. Викладено положення системного підходу до
управління персоналом.].

13.


Тараненко, С.М. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління на українських промислових підприємствах [Текст] / С. М. Тараненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 182-187.

14.


Ткач, А. Методи оцінювання управлінського персоналу промислових підприємств [Текст] / А. Ткач // Держава та регіони. – 2008. – №4. – С. 222-225.

15.


Усатенко, О. Оцінка конкурентоспроможності управлінського персоналу промислових підприємств [Текст] / О. Усатенко, О. Грошелева // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 343-347.

16.


Філиппова, С.В.Ч.С.О. (Філиппова, С. В.. Черкасова С. О.) Моніторинг та інструментарій оцінювання управлінських компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] / С. В. Філиппова // Економіка розвитку. – 2013. – №1. – С. 87-93.

17.


Шевченко, А.Т. Вплив організаційної структури управління на формування чисельності управлінського персоналу промислових підприємств [Текст] / А. Т. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 88-91.

18.


Шивцова, А.Б. Управление персоналом в стратегии развития промышленного предприятия [Текст] / А. Б. Шивцова // Машиностроитель. – 2005. – №3. – С. 25 - 27.

19.
330.342.146
Ф79
Шилец, Е.С. Основные направления повышения эффективности управления персоналом на промышленных предприятиях [Текст] / Е. С. Шилец, А. В. Ларичева // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 368-375.

20.
658
Ш57
Шилець, О.С. Синтез ефективної системи управління персоналом промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємством / О. С. Шилець. – Донецьк : Донецький нац-ний ун-т, 2003. – 19с.

21.


Шмурікова, О.П. Особливості управління розвитком персоналу на промислових підприємствах Хмельницького регіону в сучасних умовах господарювання [Текст] / О. П. Шмурікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 91-95.

22.

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/econrch/2012_3-4/12pipspp.pdfуправління Удосконалення системи і методів управління -промислового підпрємства
23.

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=7346&start=4Управління персоналом промислового підприємства в умовах ринкових відносин
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Управління персоналом.....”
24.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділи “.Економіка підприємства , Менеджмент ..”