Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему: "Діагностика ліквідності та фінансової стійкості підприємства" з дисципліни Економічна діагностика.
Спеціальний випуск: "Ліквідація підприємства" [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2009. – №37-38. – С. 2-78.
>>>
>>> 2.
>>>
>>>
>>> Андрущак, Є.М. Діагностика банкрутства українських підприємств [Текст] / Є. М. Андрущак // Фінанси України. – 2004. – №9. – С.118-124.
>>>
>>> 3.
>>>
>>>
>>> Блакита, Г.В. Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств [Текст] / Г. В. Блакита // Фінанси України. – 2011. – №4. – С. 120-130.
>>>
>>> 4.
>>>
>>>
>>> Брінь, В. Методичні та практичні аспекти процедури ліквідації промислових підприємств [Текст] / В. Брінь // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2009. – №4. – С. 6-7.
>>>
>>> 5.
>>>
>>>
>>> Василенко, А. Як ліквідують підприємство у межах банкрутства [Текст] / А. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – №66. – С. 21-24.
>>>
>>> 6.
>>>
>>>
>>> Голишева, Є.О. Стратегії управління споживчим капіталом промислового підприємства на основі його діагностики [Текст] / Є. О. Голишева // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – №8. – С. 75-79.
>>>
>>> 7.
>>>
>>>
>>> Гордєєва, Ю.С. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства [Текст] / Ю. С. Гордєєва // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 372-375.
>>>
>>> 8.
>>>
>>>
>>> Гребенікова, О.В. Дискримінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі [Текст] / О. В. Гребенікова, К. О. Соломянова-Кирильчук // Фінанси України. – 2007. – №12. – С. 129-137.
>>>
>>> 9.
>>>
>>>
>>> Довбуш, В.І. Організаційно-практичні аспекти побудови ліквідаційного балансу підприємства-банкрута [Текст] / В. І. Довбуш // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 23-26.
>>>
>>> 10.
>>>
>>>
>>> Захарчин, Г. Діагностика організаційної культури підприємства у механізмі забезпечення фінансової стійкості підприємства [Текст] / Г. Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 3-7.
>>>
>>> 11.
>>>
>>>
>>> Ліквідація і банкрутство суб`єктів підприємництва [Текст] // Контроль. – 2010. – №7-8. – С. 46-70.
>>>
>>> 12.
>>>
>>>
>>> Ліквідація підприємства [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №18. – С. 5-33.
>>>
>>> 13.
>>>
>>>
>>> Реорганізація та ліквідація підприємств [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №24. – С.3-79.
>>>
>>> 14.
>>> 658.14/.17
>>> О-93
>>> Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 144c.
>>>
>>>
>>> 15.
>>>
>>>
>>> Коваль, Л.П. Проблемні питання вибору оціночних показників діагностики фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. П. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 64-68.
>>>
>>> 16.
>>>
>>>
>>> Коропецький, Б. Діагностика фінансової стійкості суб`єктів господарювання на основі коефіцієнтного аналізу [Текст] / Б. Коропецький // Наукові записки. – 2003. – №1,вип.12. – С. 175-180.
>>>
>>> 17.
>>>
>>>
>>> Котляр, М. Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансової стійкості підприємства [Текст] / М. Котляр // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – №4. – С. 120-124.
>>>
>>> 18.
>>>
>>>
>>> Крикун, В. Політика санації та ліквідації підприємств у механізмі реалізації інституту банкрутства [Текст] / В. Крикун // Економіка та держава. – 2005. – №10. – С. 56-58.
>>>
>>> 19.
>>>
>>>
>>> Кузьмін, О.Є. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства [Текст] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 105-114.
>>>
>>> 20.
>>>
>>>
>>> Матвійчук, А.В. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки [Текст] / А. В. Матвійчук, О. А. Сметанюк // Фінанси України. – 2007. – №12. – С. 115-128.
>>>
>>> 21.
>>>
>>>
>>> Мельник, О.Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства [Текст] / О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 108-116.
>>>
>>> 22.
>>>
>>>
>>> Мельник, О.Г. Уніфікована матрична модель діагностики діяльності підприємства [Текст] / О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2009. – №3. – С. 109-117.
>>>
>>> 23.
>>>
>>>
>>> Мицак, О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства [Текст] / О. В. Мицак // Фінанси України. – 2003. – №10. – С.62-65.
>>>
>>> 24.
>>>
>>>
>>> Новіков, В. Процес діагностичного самооцінювання у рамках положень ISO 9004:2009 [Текст] / В. Новіков // Стандартизація сертифікація якість. – 2013. – №1. – С. 37-39.
>>>
>>> 25.
>>>
>>>
>>> Пухальський, В.В. Удосконалення розрахунку показника загальної ліквідності, я к важливого інструмента аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / В. В. Пухальський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 98-101. – [Запропоновано змінити розрахунок показника загальної ліквідності, не порушуючи загальноприйнятої методики. Обґрунтовано та прораховано на реальних даних підприємства запропонований підхід до розрахунку показника загальної ліквідності].
>>>
>>> 26.
>>>
>>>
>>> Семир`янов, Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь: адміністративно-правовий аспект [Текст] / Д. Семир`янов // Право України. – 2008. – №2. – С.57-59.
>>>
>>> 27.
>>>
>>>
>>> Склабінська, А.І. Факторний аналіз ліквідності підприємства з використанням математичних методів [Текст] / А. І. Склабінська, П. М. Наконечний // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 235-238. – [Пропонується методика факторного аналізу одного з показників ліквідності підприємства - коефіцієнта покриття – з використанням способів логарифмування та пропорційного ділення, що забезпечує більшу точність розрахунків в порівнянні з традиційними способами. Методика ілюструється на прикладі аналізу ліквідності конкретного підприємства.].
>>>
>>> 28.
>>>
>>>
>>> Сокиринська, І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства [Текст] / І. Г. Сокиринська // Фінанси України. – 2003. – №1. – С. 88-95.
>>>
>>> 29.
>>>
>>>
>>> Тесленко, Т.І. Модель діагностики банкрутства підприємств машинобудівної галузі [Текст] / Т. І. Тесленко, Г. В. Мамонова // Фінанси України. – 2006. – №3. – С. 106-112. – [Запропоновано розроблення за допомогою кореляційно-регресійного аналізу економіко-математичної моделі прогнозування ймовірності банкрутства підприємств].
>>>
>>> 30.
>>>
>>>
>>> Ткаченко, М. Застосування методики багаторівневої послідовної деталізації для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства [Текст] / М. Ткаченко, А. Данченко // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 335-340.
>>>
>>> 31.
>>>
>>>
>>> Церетелі, Л. Припинення діяльності підприємств : поради щодо ліквідації [Текст] / Л. Церетелі // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – С. 10-16.
>>>
>>> 32.
>>>
>>>
>>> Чернишов, В.В. Фінансова діагностика як система забезпечення фінансової стійкості підприємства [Текст] / В. В. Чернишов // Економіка розвитку. – 2012. – №1. – С. 111-113.
>>>
>>> 33.
>>>
>>>
>>> Шерстюк, О. Оцінка ліквідності та платоспроможності при аналізі інвестиційної привабливості підприємств [Текст] / О. Шерстюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2002. – №5. – С.68-74.
>>>
>>> 34.
>>>
>>> http://pidruchniki.ws/1806020345670/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/analiz_likvidnosti_platospromozhnosti_finansovoyi_stiykosti_pidpriyemstva Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства
>>> 35.
>>>
>>> http://do.gendocs.ru/docs/index-216995.html Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
>>>
>>> 36.
>>>
>>> Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічна діагностика підприємства.....”
>>> 37.
>>>
>>> Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету