Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Знайдіть, будь ласка, літературу по темі "Методи та критерії застосування ефективного кадрового менеджменту в рекреаційному коммплексі", дуже дякую.

1. 331.108
В49 Виноградський, М.Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 502с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
В`юн, В.Г. Теоретичні аспекти управління розвитком та формуванням рекреаційних територій [Текст] / В. Г. В`юн, О. М. Гайдаєнко // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №2. – С. 91-97.

3. 331.108
Г12 Гавкалова, Н.Л. Менеджмент персонала [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – Х. : Инжек, 2009. – 296с.

4.
Грабар, М.В. Системний розвиток сфери туризму та рекреації: загальна специфіка [Текст] / М. В. Грабар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 249-256.

5.
Давидова, О.Г. Інноваційна діяльність рекреаційних підприємств як об`єкт управління [Текст] / О. Г. Давидова // Проблеми науки. – 2011. – №8. – С. 2-6.

6.
Дмитрук, О. Оцінювання системи управління на рівні рекреаційного підприємства [Текст] / О. Дмитрук // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 81-84.

7. 338.48
Д99 Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224с.

8. 338.48
К12 Кабушкин, Н.И. Менеджмент туризма [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Кабушкин. – Минск : БГЭУ, 1999. – 644с.

9. 338.48
К32 Квартальнов, В.А. Стратегический менеджмент в туризме. (Современный опыт управления) [Текст] / В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 496с.

10. 911.3
М31 Масляк, П.О. Рекреаційна географія [Текст] : навч. посіб. / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343с.

11. 331.108
М50 Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк, Я. В. Крушельницька за ред.: В.М. Данюка, В.М. Петюха. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 398с.

12. 331.108
М69 Михайлова, Л.І. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248с.

13. 331.108
П14 Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с.

14. 331.108
Р85 Рульєв, В.А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310с.
15. 911.3
Ф76 Фоменко, Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Фоменко. – К. : ЦНЛ, 2007. – 312с.

16. 796.5
Ч-84 Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин. – 2-е изд.,. – М. : КНОРУС, 2005. – 448с.

17. http://tourlib.net/mentur.htm
Менеджмент в туризме


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ кадровий менеджмент”, «територіальні рекреаційні комплекси» «рекреаційні ресурси», «рекреаційні ресурси України»