Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Підкажіть будь ласка літературу по темі "Аналіз основних показників і використання трудового потенціалу рекреаційного комплексу Подільського регіону." дякую


1.


Соціально-економічне становище області за січень-серпень 2013 року [Текст] // Подільські вісті. – 2013. – 8 жовт. (№151-152). – С. 6.

2.


Басюк, Д. Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту міста Кам`янця-Подільського [Текст] / Д. Басюк // Економіст. – 2008. – №10. – С. 40-42.

3.


Білецька, Г.А. Розвиток екологічного туризму як шлях оптимізації рекреаційного використання території Національного природного парку «Подільські Товтри» [Текст] / Г. А. Білецька // Екологічний вісник. – 2012. – №5. – С. 33-34.

4.


Білецька, Г.А. Соціально-економічні та екологічні аспекти розвитку рекреаційного господарства у Хмельницькій області [Текст] / Г. А. Білецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №1. – С. 219-221. – [У статті розглядається питання формування системи рекреаційного господарства, зокрема проаналізовано чинники, які впливають на його розвиток і функціонування, зроблено висновки про перспективи розвитку цієї галузі у Хмельницькій області. Проблема розвитку рекреаційного господарства розглядається як з позиції економічної ефективності, так і екологічної доцільності.].

5.


Білецька, Г.А. Природні рекреаційні ресурси Хмельницької області та їх роль у економічному зростанні регіону [Текст] / Г. А. Білецька, Р. І. Мисяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.3. – С. 7-9. – [У статті розглядається структура природних рекреаційних ресурсів Хмельницької області, зроблено оцінку рівня освоєння і використання природних ресурсів для рекреації.].

6.


Білецька, Г.А. Суспільно-економічні основи та економічний зміст екологічного туризму [Текст] / Г. А. Білецька, В. А. Сільчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.3. – С. 178-180. – [У статті розглядаються суспільно-економічні основи екологічного туризму, зокрема його рекреаційний, інтелектуально-пізнавальний, природоохоронний та економічний зміст. Особлива увага
приділена економічному змісту екотуризму – створенню і реалізації екотуристичного продукту. Проаналізовані чинники розвитку екотуризму у Хмельницькій області.].

7.


Журба, І.Є. Інтегральний природно-ресурсний потенціал Хмельницької області: європейський вимір [Текст] / І. Є. Журба // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 155-160. – [У статті проаналізовано природно-ресурсний потенціал Хмельницької області. Визначено потенціал орних земель, мінерально-сировинний, водний, багаторічних насаджень і рекреаційних ресурсів.
].

8.


Журба, І.Є. Стан та перспективи використання рекреаційних ресурсів Хмельницької області [Текст] / І. Є. Журба // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 48-51. – [В даній роботі автор аналізує теоретично методологічні основи чинників і принципів ефективного використання рекреаційних ресурсів в період трансформації економічних відносин на території Хмельницької області. Позитивною рисою є те, що ефективність рекреаційної діяльності, автор показує як цілісну систему структурно-компонентних елементів з виділенням їх трактування. Дане наукове дослідження цінне тим, що проведений фундаментальний аналіз чинників, принципів і закономірностей, які впливають на засади раціонального використання рекреаційних ресурсів.].

9.


Майорова, Н.І. Маркетингове просування як складова розвитку зеленого туризму на Хмельниччині [Текст] / Н. І. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 61-65.

10.
001
Н34
Михальчик, Т.В. Формування трудового потенціалу Хмельниччини [Текст] / Т. В. Михальчик, Л. А. Бичікова // Наука и образование. – 2010. – С. 142143.

11.


Олійник, А.В. Аналіз вітчизняного досвіду створенні туристських кластерів на прикладі Хмельницької області [Текст] / А. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 144-147.

12.
378
А43
Павлюк, В.Д. Вплив інвестиційних процесів на зайнятість населення регіону [Текст] / В. Д. Павлюк // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 105-108.

13.
37
А43
Сільчук, В. Основні напрямки розвитку туризму у Хмельницькій області [Текст] / В. Сільчук, Г. А. Білецька // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3. Т.2.-Т.2. – С. 209-210.

14.


Щепанський, Е. Формування стратегії регіонального розвитку Хмельницької області [Текст] / Е. Щепанський // Університетські наукові записки. – 2011. – №2. – С. 403-409.

На жаль, за Вашим запитом в електронному каталозі НБ ХНУ більш детальної інформації не знайдено. Радимо звернутись до відділу краєзнавчої літератури Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Островського.