Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Логістика туризму.
>>> Дякую!
1.
338(477)
Н34
Наука молода [Текст] : зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського держ. екон. ун-ту. Вип. 14. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 238с. 

2.


Андруховец, П. Украина и Россия: туризм глазами логиста [Текст] / П. Андруховец // Логистика. – 2008. – №5. – С. 16-17.

3.


Антоненко, І.Я. Логістична стратегія як управлінська інновація в індустрії туризму [Текст] / І. Я. Антоненко, Г. І. Михайліченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 291-300.

4.
001
Н34
Бичікова, Л.А. Місце логістики у туристично-рекреаційній сфері [Текст] / Л. А. Бичікова // Наука и образование. – 2011. – С. 75-78.

5.


Захарчин, Г.М. Економічні аспекти розвитку персоналу в туристичних організаціях на основі логістично-маркетингових схем [Текст] / Г. М. Захарчин, Р. О. Веремчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №2 (552). – С. 203-208.

6.


Копець, Г.Р. Актуальні проблеми розвитку логістики туризму в Україні [Текст] / Г. Р. Копець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 436-441.

7.


Копець, Г.Р. Особливості розвитку логістики у туристично-рекреаційній сфері [Текст] / Г. Р. Копець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №2 (552). – С. 240-247.

8.


Музиченко-Козловська, О.В. Розвиток системи державного управління туристичними кластерами [Текст] / О. В. Музиченко-Козловська, А. В. Музиченко-Козловський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №16(706). – С. 120-125.

9.


Скоробогатова, Т.Н. К вопросу о применении традиционной и сервисной логистики в туризме [Текст] / Т. Н. Скоробогатова // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – №6. – С. 40-45.

10.


Смирнов, И.Г. Стратегический логистический менеджмент в международном туризме в контексте его устойчивого развития [Текст] / И. Г. Смирнов // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – №1. – С. 81-83.

11.


Смирнов, И.Г. Стратегический логистический менеджмент в международном туризме в контексте его устойчивого развития [Текст] / И. Г. Смирнов // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – №2. – С. 76-82.

12.
338.48
С50
Смирнов, І.Г. Логістика туризму [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Смирнов. – К. : Знання, 2009. – 444с. –
Рекомендовано МОН України].

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Технологія та економіка туризму ”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека»,