Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Підкажіть, будь ласка, літературу по темі "Методи підвищення трудового потенціалу організації" дякую
1.


Гавриш, К.С. Компетентнісний підхід у визначенні поняття трудового потенціалу [Текст] / К. С. Гавриш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 58-62.

2.


Грабовська, І.В. Управління процесом розвитку творчого потенціалу організацій у виробничій сфері [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 30-34.

3.


Дибленко, В.І. Сучасні підходи щодо оцінювання трудового потенціалу підприємства [Текст] / В. І. Дибленко, О. О. Шевченко, С. О. Ракова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 277-281.

4.
330.342.146
Ф79
Евстратенкова, Л.В. Проблемы управленческого анализа эффективности использования трудового потенциала торговых организаций в условиях рыночной конкуренции [Текст] / Л. В. Евстратенкова // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 1. – С. 185-188.

5.
331.5
І-19
Іванісов, О.В. Управління трудовим потенціалом [Текст] : навч.- прак. посіб. / О. В. Іванісов, О. А. Єрмоленко, О. Ф. Доровський. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 388с. – [Рекомендовано МОН України].

6.
331.108
М91
Мурашко, М.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч.-практ. посіб. / М. І. Мурашко. – К. : Знання, 2006. – 311с. 

7.
316
О-36
Огаренко, В.М. Соціологія праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Огаренко, Ж. Д. Малахова. – К. : ЦНЛ, 2005. – 304с. – [Існуе електронна копія]. 


8.


Альгина, М. Управление подготовкой кадрового потенциала производственных организаций [Текст] / М. Альгина // Стандарты и качество. – 2006. – №2. – С. 60-63.
9.


Білоконенко, Г.В. Інструменти діагностування розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої організації [Текст] / Г. В. Білоконенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 12-19.


10.

Грабовська, І.В. Управління процесом розвитку творчого потенціалу організацій у виробничій сфері [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 30-34.
11.

Дороніна, М.С. Формування освітньо-фахового потенціалу виробничої організації [Текст] / М. С. Дороніна, І. В. Дубровна // Проблеми науки. – 2009. – №2. – С. 34-39.
12.

Ельсиновская, С.О. Ресурсный потенциал как основа инновационного развития организации [Текст] / С. О. Ельсиновская // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 46-47.
13.

Петрович, Й.М. Формування конкурентного потенціалу організації на інноваційних засадах [Текст] / Й. М. Петрович, Н. С. Лущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 3-10.

14.

Стадник, В.В. Інтелектуальний ресурс як потенціал розвитку організації [Текст] / В. В. Стадник, Т. О. Вишинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 157-161. – [Актуалізовано проблему оцінювання інтелектуального ресурсу як головного чинника розвитку
організації. Проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінки рівня інтелектуального потенціалу організації
та обґрунтовано необхідність їх удосконалення з метою врахування здатності інтелектуального ресурсу
організації до формування конкурентних переваг високого рангу.].
15.

Ткачук, В.О. Кадри робітничих професій та їх роль у формуванні трудового потенціалу організації [Текст] / В. О. Ткачук, О. П. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 137-145.

16.

Федулова, С.О. Роль трудового потенціалу в підвищенні конкурентоспроможності підприємства [Текст] / С. О. Федулова, О. В. Паніотова, Г. Є. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 127-129.

17.

Шнайдер, О. Финансовое состояние как индикатор экономического потенциала организации [Текст] / О. Шнайдер // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №9. – С. 39-44.
18.

http://pidruchniki.ws/14990528/ekonomika/metodi_otsinki_diagnostiki_kadrovogo_trudovogo_potentsialu_pratsivnikivМетоди оцінки і діагностики кадрового та трудового потенціалу працівників

19.

http://buklib.net/books/30380/Адміністративно-організаційні методи управління трудовим потенціалом

20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Трудовий потенціал.....”
21.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “
Економіка праці
...”