Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату на тему "Структура управління на різних стадіях функціонування організації"
>>> Дякую!
Кневець, О.Ф. Участь працівників в управлінні організацією [Текст] / О. Ф. Кневець // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 96-99.

Інтегровані системи менеджменту організації. Особливості, проблеми і шляхи вирішення [Текст] / В. Корешков, В. Назаренко, М. Кусакін, І. Осмола // Стандартизація сертифікація якість. – 2007. – №1. – С. 54-61. – [У статті наведено принципи інтегрованих систем менеджменту та викладено переваги від їх впровадження].

Миколайчук, Н.С. Вплив змін оточуючого середовища на розвиток систем управління [Текст] / Н. С. Миколайчук, О. І. Зайцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 140-143. – [В статті досліджено еволюцію систем управління залежно від умов зовнішнього середовища та виявлені найбільш придатні системи управління підприємствами для сучасного стану економіки України.].

Михайлова, Е. Целостность организации и способы ее поддержания [Текст] / Е. Михайлова // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №4. – С. 14-18.

Осовська, Г.В. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 854с.


Осовська, Г.В. Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 680с. 


Остапчук, О.В. Метод компромісного вибору оптимальної організаційної структури [Текст] / О. В. Остапчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 88-91.

Полянська, А. Концептуальні засади розвитку організацій в сучасних умовах господарювання [Текст] / А. Полянська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №15 (599). – С. 150-155.

Рященко, В.П. Механізм організаційного проектування і реструктуризації системи управління [Текст] / В. П. Рященко, М. Й. Живітере // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 362-370.

Степанюк, О.М. Нові підходи в менеджменті організацій [Текст] / О. М. Степанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 109-112.

Ткачева, Е. Функции управления и институции виртуальной организации [Текст] / Е. Ткачева // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №8. – С. 56-61.

Третьякова, Е. Структура и технология управления организацией: концептуальный подход [Текст] / Е. Третьякова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №4. – С. 96-101.

Трусов, Г. Аксиомы управления организацией [Текст] / Г. Трусов // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №5. – С. 7-9.

Улесов, А. Формальные и неформальные группы в организациях [Текст] / А. Улесов // Менеджмент и менеджер. – 2006. – №3. – С. 53-59.

Хміль, Ф.І. Практикум з менеджменту організацій [Текст] : навч. посіб. / Ф. І. Хміль. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 333с. – (Вища освіта в Україні). 


Шевченко, А.Т. Вплив організаційної структури управління на формування чисельності управлінського персоналу промислових підприємств [Текст] / А. Т. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 88-91.

http://pidruchniki.ws/13211109/menedzhment/strategiya_organizatsiynih_zmin Стратегія організаційних змін.Менеджмент організацій - Федулов

http://studentbooks.com.ua/content/view/1089/42/1/2/Основи управління персоналом - Храмов В.О.
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Менеджмент організацій.....”
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Менеджмент ...”