Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть будь-ласка підібрати літературу до теми
>>> “ Ліцензування туристичної діяльності. Основні умови для отримання ліцензії”
>>>

1.
Білова, Н. Ліцензування туроператорської і турагентської діяльності [Текст] / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №33. – С. 26-41.

2.
Бобкова, А. Щодо відміни ліцензування турагентської діяльності [Текст] / А. Бобкова, В. Манзюк // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №7. – С. 59-62.

3.
Герасименко, В. Ліцензування туристичної діяльності в Україні в контексті міжнародного досвіду [Текст] / В. Герасименко, С. Галасюк // Журнал Європейської економіки. – 2011. – №4,Т.10. – С. 405-417.

4. 338.48
Г70 Городня, Т.А. Економіка туризму: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – К. : Кондор, 2012. – 436с.

5.
Горохов, В. Затверджено нові Ліцензійні умови провадження туроперативної та турагенської діяльності [Текст] / В. Горохов // Вісник податкової служби України. – 2007. – №42. – С. 12-16.

6. 338.48
З-62 Зима, О.Г. Основи туризму [Текст] : конспект лекцій. Ч.2 / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр, М. В. Новікова. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с.

7.
Іванченко, О. Ліцензійні умови проведення туроператорської і турагентської діяльності [Текст] / О. Іванченко, С. Нечипорук // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №102. – С. 21-27.

8.
Кирієнко, О. Ліцензування туристичної діяльності [Текст] / О. Кирієнко // Вісник податкової служби України. – 2009. – №20. – С. 18-20.

9. 338.48
К45 Кифяк, В.Ф. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

10. 338.48
К45 Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с.

11.
Коваленко, О. Нові ліцензійні умови для туроператорів: на що звернути увагу [Текст] / О. Коваленко // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №86. – С. 38-39.

12. 338.48
М21 Мальська, М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248с.

13.
Федоровський, Є. Туроператори та турагенти: з`явилися ліцензійні умови [Текст] / Є. Федоровський // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №100. – С. 11-13.

14. 338.48
Ш90 Штереверя, А.В. Організація туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / А. В. Штереверя, Н. А. Дехтяр. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с.

15. http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo25.htm
Ліцензування туристичних послуг
16. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/jee/ua/2011_4/jee-4-ua/04H_ua.pdf


Для пошуку правових документів радимо Вам звертатись до БД “Законодавство України” (веб-сайт Верховної Ради України) за адресою http://zakon.rada.gov.ua/