Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату з психології на тему "Виховання особистості в сімї" Дякую
1.
37
А43
Гудзь, Т. Вплив взаємовідносин в сім`ї на формування особистості дитини [Текст] / Т. Гудзь, Г. А. Кошонько // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2006. – Т.1. – С. 29-32.

2.
37
А43
Гудзь, Т. Соціальне середовище та батьківська сім`я - важливий фактор формування особистості [Текст] / Т. Гудзь, Н. В. Школяр // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2006. – Т.2. – С. 45-46.

3.


Кляпець, О. Оптимізація побудови особистістю життєвих завдань, пов`язаних з шлюбом і сім`єю [Текст] / О. Кляпець // Соціальна психологія. – 2010. – №4(42). – С. 122-131.

4.


Кляпець, О. Шлюбно-сімейні домагання особистості як спосіб творення нею власного майбутнього [Текст] / О. Кляпець // Соціальна психологія. – 2007. – №5(25). – С. 149-157.

5.


Козакова, Т. Вплів сім`ї на формування дитячої особистості [Текст] / Т. Козакова // Соціальний педагог. – 2009. – №11. – С. 34-40.

6.


Кравченко, Т.В. "Жіттєві сценарії" сім`ї та їхній вплив на соціальний розвитик особистості [Текст] / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2002. – №1-2. – С.61-67.

7.
37
А43
Литвиненко, С. Формування особистості дитини в сім`ї розлучених батьків [Текст] / С. Литвиненко, Г. А. Кошонько // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2006. – Т.2. – С. 50-52.

8.
37
А43
Литвиненко, С. Особливості розвитку особистих якостей дітей молодшого шкільного віку з розлучених сімей [Текст] / С. Литвиненко, Л. Романовська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Т.1 Вип. 2.-Вип. 2. – С. 162-164.

9.
378
А43
Москалюк, О.І. Вивчення формування особистісних характеристик у дітей з неповних сімей [Текст] / О. І. Москалюк, Н. Ю. Глубоченко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2006. – С. 29-32.

10.


Онуфрієнко, Л.О. Як сім`я впливає на становлення особистості дитини [Текст] / Л. О. Онуфрієнко // Обдарована дитина. – 2012. – №4. – С. 52-55.

11.


Онуфрієнко, Л.О. Психологічний комфорт у сім`ї — запорука успішного розвитку особистості дитини [Текст] / Л. О. Онуфрієнко // Обдарована дитина. – 2011. – №10. – С. 59-63.

12.


Павлюк, Н.В. Сімейна роль як чинник статево-рольового розвитку особистості [Текст] / Н. В. Павлюк // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – №1. – С. 26-30.

13.
37
П24
Прус, О.В. Вплив сім`ї на становлення особистості дитини у сучасних умовах [Текст] / О. В. Прус // Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти. – 2007. – С. 104-105.

14.


Роговець, О. Взаємодія сім`ї і школи як чинник виховання громадянської культури особистості [Текст] / О. Роговець // Рідна школа. – 2009. – №1. – С.31-34.

15.


Сиромятнікова, Л.М. Активні форми співпраці дошкільного навчального закладу і сім`ї з питань розвитку і становлення особистості дитини [Текст] / Л. М. Сиромятнікова // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – №11. – С. 49-59.

16.


Стефанчук, Р.О. Система особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення [Текст] / Р. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2006. – №2. – С. 107-111.

17.


Струж, Н.І. Вплив сім`ї на формування обдарованої особистості [Текст] / Н. І. Струж // Обдарована дитина. – 2013. – №1. – С. 59-63.

18.


Федяєва, В. Роль сім`ї у вихованні мовної особистості [Текст] / В. Федяєва // Рідна школа. – 2009. – №1. – С.3-8.

19.
37
А43
Штипуляк, І. Проблематика взаємовідносин батьків та підлітків та вплив сім`ї на формування особистості [Текст] / І. Штипуляк, О. В. Ємець, А. А. Рідкодубська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2006. – Т.2. – С. 22-24.

1.

shandrdetsad1.ucoz.ru›rol_simji_u_vikhovanni РОЛЬ СІМЇ У ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
20.


http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/784/13/Книга: Конспект лекцій Педагогіка

4. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.

21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “сімейне виховання=родинне виховання, формування особистості.....”

22.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету