³

ʳ : 1

>>> - (1948-1954)
>>>
>>> .

1. 94(477)
77 , .. [] : . i. / . . . 3- ., . . : , 2008. 688. ( ).

2. 94(477)
77 , .. [] : i / . . . 2- ., . . : i, 2001. 656. ( ).

3.
, . Գ [] / . , . // ³ - . 2009. 1. . 95-102.

4. 338(09)
45 [] : / . . , . . , . . , . . . . .. . . : , 2004. 456.

5. 338(09)
-68 , .. [] : . . / . . . . : , 2006. 367.

6. 94(477)
-90 [] : .-. . / . .. . . : , 2006. 607.

7. 94(477)
-90 - XXI [] : . . / . . . . . : , 2004. 582. ( ղ ).

8. 330.8
56 , .. [] : . . / . . , . . , . . . . : , 2008. 647.

9. 94(477)
68 , .. [] : . . / . . . . : , 2005. 496. (-).

10. 338(09)
22 , .. [] : / . . , . . . 6- ., . . . : ³, 2006. 405. ( I ).

11. 94(477)
24 , .. [] : . . / . . . .. . 4- ., . . . : , 2004. 408. ( ).

12. 338(09)
41 , .. [ ] : . . / . . . . : , 2005. 204.

13. 338(09)
69 , .. [] : . . / . . , . . . 2- ., . : , 2006. 152. [ ].

14. 338(09)
-37 , .. [] : . . / . . , . . . . : , 2003. 140.

15. 338(09)
94 , .. [] : . . / . . . 3- ., . . . : ³, 2012. 341. [


16. 338(09)
94 , .. [] : / . . , . . . . : -, 2008. 567. ( I ).

17. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Ist/2005_41/03_bazhan_og.pdf
. . Ҳ ² в ʲ PCP ò Ͳ 40- - 50- XX .

18. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apvvi/2009_15/zagl_bon.pdf
., .
-̲ ղί Ϊ в (1945-1953 )

, -