Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Праця як соціальна діяльність людини

Уточніть, будь ласка, в курсі якої навчальної дисципліни вивчається дана тема