Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> доброго дня допоможіть будь ласка підібрати літературу до даної теми курсової роботи : "Державне регулювання підприємницької діяльності у сфері надання овітніх послуг"
1.
378
Е45
Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні [Текст] : монографія /  за заг. ред І.М. Грищенка. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 478с. – [Існує електронна копія]. –


2.
378
Е45
Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти [Текст] : колективна монографія /  за ред. І.М. Грищенка. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 364с.


3.


Баєва, О. Державне регулювання вищої освіти України в умовах інтеграції в європейський освітній простір [Текст] / О. Баєва // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 114-116.

4.


Бесчастний, В.М. Механізм пільгового державного кредитування освітніх послуг [Текст] / В. М. Бесчастний // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №20. – С. 71-73.

5.


Булій, Г. Удосконалення системи державного регулювання вищої освіти [Текст] / Г. Булій // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 211-215.

6.


Гетьман, О.О. Напрями взаємодії підприємств з ринком освітянських послуг [Текст] / О. О. Гетьман // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2006. – №4. – С. 59-61.

7.


Деревянко, Б. Комерційний статус суб`єктів господарювання, що надають послуги у сфері освіти [Текст] / Б. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №8. – С. 114-118.

8.


Дмітрієв, В. Маркетингова стратегія ВНЗ [Текст] / В. Дмітрієв // Вища освіта України. – 2013. – №1. – С. 57-61. – [У статті пропонується комплекс маркетингових заходів, які допоможуть підвищити стійкість і конкурентоспроможність ВНЗ на ринку освітніх послуг і продуктів; визначено головну мету, зміст і спрямованість маркетингової стратегії ВНЗ.].

9.


Дубровка, О.В. Особливості державного регулювання ринку послуг вищої освіти [Текст] / О. В. Дубровка // Педагогіка і психологія. – 2004. – №4. – С.63-72.

10.


Євменькова, К.М. Особливості функціонування приватних ВНЗ на ринку освітніх послуг України [Текст] / К. М. Євменькова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 105-109.

11.


Єрохін, С.А. Державне регулювання та ринкова саморегуляція в економічній моделі вищої освіти [Текст] / С. А. Єрохін // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №4. – С. 23-29.

12.


Заяць, Г. Державне регулювання кадрового забезпечення освітньої сфери України: напрями модернізації [Текст] / Г. Заяць // Економіка та держава. – 2013. – №6. – С. 74-76.

13.


Костенко, Г.І. Моделювання собівартості освітньої послуги вищого навчального закладу [Текст] / Г. І. Костенко, О. А. Рожок // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 190-195.

14.
36
М55
Крзак, В.Є. Держане регулювання сфери вищої освіти [Текст] / В. Є. Крзак // Механізми регулювання соціальної сфери. – 2002. – С.14-20.

15.


Левчишена, О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти [Текст] / О. Левчишена // Освіта і управління. – 2013. – №1-2. – С. 80-88.

16.


Левчишина, О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти [Текст] / О. Левчишина // Освіта і управління. – 2009. – №1. – С. 90-98.

17.


Матвієнко, П. Оцінка ефективності державного управління системою освіти та науки в регіонах України [Текст] / П. Матвієнко // Економіка та держава. – 2007. – №7. – С. 56-62.

18.


Мусієнко, І.І. Соціально-економічна сутність освітніх послуг як об`єкта державного управління [Текст] / І. І. Мусієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №14. – С. 89-92.

19.


Натрошвілі, С.Г. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів як основа поліпшення якості освітніх послуг [Текст] / С. Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2012. – №8. – С. 19-27.

20.


Палютин, А.М. Про роль ринку і державого регулювання в системі освіти [Текст] / А. М. Палютин // Педагогіка і психологія. – 2002. – №3. – С.85-87.

21.


Параска, О.А. Європейська інтеграція як засіб підвищення якості та ефективності надання освітніх послуг в Україні [Текст] / О. А. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 226-230. – [В статті наведено особливості організації освітнього процесу в Європі. Показано проблеми надання освітніх послуг в Україні. Запропоновано шляхи вирішення існуючих проблем за рахунок впровадження кращого Європейського досвіду
підготовки спеціалістів в українських навчальних закладах.

].

22.


Парсяк, В. Систематизація особливостей освітніх послуг як специфічного товару [Текст] / В. Парсяк, І. Дибач, К. Парсяк // Економіка та держава. – 2012. – №7. – С. 54-57.

23.


Подольна, В.В. Особливості просування освітніх посуг [Текст] / В. В. Подольна, С. П. Усик // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №4. – С. 206-213.

24.


Поляк, О. Вища освіта XXI століття: між науковим плануванням і маркетингом освітніх послуг [Текст] / О. Поляк // Вища освіта України. – 2013. – №2. – С. 89-94.

25.


Сафонова, В. Ринок послуг вищої освіти: сутність, класифікація [Текст] / В. Сафонова // Університетські наукові записки. – 2011. – №3. – С. 461-468.

26.


Сірий, Ю.М. Соціальна політика держави в галузі надання освітніх послуг [Текст] / Ю. М. Сірий // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 127-128.

27.Хаминіч, С.Ю. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів [Текст] / С. Ю. Хаминіч, О. В. Пирог // Проблеми науки. – 2012. – №7. – С. 39-45.

28.

http://pidruchniki.ws/1685030341821/ekonomika/derzhavne_regulyuvannya_suspilnogo_sektoru_sferi_poslugДержавне регулювання суспільного сектору сфери послуг

29.

http://do.gendocs.ru/docs/index-137460.html?page
Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин

30.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Освітні послуги.....”
31.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету