Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть підібрати літературу по темі: "Особливості облікової політики на промислових, сільськогосподарських та підприємствах що надають послуги"

1. 657
А92 Атамас, П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – К. : ЦУЛ, 2008. – 392с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
Болдуєв, М. Організація стратегічного управлінського обліку на промислових підприємствах [Текст] / М. Болдуєв, В. Корінєв // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 190-194.

3.
Бондарчук, Н. Теоретичні засади формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Н. Бондарчук // Університетські наукові записки. – 2011. – №4. – С. 433-438.

4. 657
Б94 Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, А. М. Калацька, О. О. Баранік за ред. М.Г. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472с. – [Рекомендовано МОН України].

5. 657
В21 Ватуля, І.Д. Організація обліку у фермерських господарствах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, Л. О. Гладка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 312с.

6.
Гироль, С. Складові облікової політики сільськогосполдарських підприємств [Текст] / С. Гироль, О. Радченко // Економіка АПК. – 2008. – №10. – С. 73-77.

7.
Голубєва, Т.С. Сучасні підходи до формування облікової політики на промисловому підприємстві [Текст] / Т. С. Голубєва, І. В. Колос // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №6. – С. 182-188.

8. 657
Д19 Даньків, Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап`юк. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 243с.
9.
ЖКГ: практичні рекомендації щодо обліку та оподаткування послуг [Текст] // Баланс. – 2012. – №89. – С. 3-64.

10. 657
Ж91 Журавель, Г.П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин за ред. П.Я. Хомина. – К. : Видавн. Дім "Професіонал", 2009. – 320с.

11.
Золотухін, О. Готельні послуги: документація та облік [Текст] / О. Золотухін // Баланс. – 2007. – №21. – С. 49-53.

12.
Копійка, О. Особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Копійка // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 113-115.

13. 657
К84 Кругляк, Б.С. Бухгалтерський облік на підприємствах [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Кругляк. – Хмельницький : ПП "Едельвейс", 2006. – 632с.

14. Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами [Текст] // Податки та бухгалтерський облік :Видавничо-консолтингова корпорація "Фактор". - 2008. - №63. - С. 13-48.

15.
Моссаковський, В. Особливості обліку у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №1. – С. 37-41.

16.
Нацюк, І. Вплив специфіки сільськогосподарського виробництва на облікову політику підприємств [Текст] / І. Нацюк // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 291-294.

17. 657
Н56 Нестеренко, Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств [Текст] : навч. посіб. / Ж. К. Нестеренко. – К. : ЦНЛ, 2005. – 311с.

18.
Облік послуг: енциклопедія бухгалтера [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2012. – №18. – С. 4-106.

19. 657
О-17 Облік у галузях виробництва і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко, А. О. Касич. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 616с.

20.
Облік у сільському господарстві [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №20. – С. 7-76.

21.
Облік у сільському господарстві Ч. 2 [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №77. – С. 3-63.

22.
Подолянчук, О. Облікова політика та її вплив на доходи сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Подолянчук // Економіка АПК. – 2008. – №4. – С. 103-108.

23.
Протопопова, Н. Облікова політика сільськогосподарських підприємств [Текст] / Н. Протопопова, А. Іляшенко, О. Корнієнко // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 295-299.

24.
Скічко, О. Бухгалтерський облік готельних послуг [Текст] / О. Скічко // Вісник податкової служби України. – 2009. – №20. – С. 36-39.

25.
Солошенко, Л. Туристичні послуги: облік у туроператора [Текст] / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – №49. – С. 16-27.

26.
Спеціальний випуск: "Податковий та бухгалтерський облік у сільському господарстві" [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2012. – №20. – С. 4-63. – [Вкладка].

27.
Строїч, С. Сільське господарство: галузевий облік [Текст] / С. Строїч // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №118. – С. 23-25.

28. 657
С89 Сук, Л.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, М. С. Стасишен. – К. : Каравела, 2008. – 208с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

29.
Фабілянська, В. Організація бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / В. Фабілянська // Економіка АПК. – 2008. – №3. – С. 103-106.

30.
Фабіянська, В. Облікова політика сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. Фабіянська // Економіка АПК. – 2006. – №12. – С. 105-110.

31.
Хамайдюк, О. Готельні послуги: відображаємо в обліку [Текст] / О. Хамайдюк, Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2007. – №77. – С. 40-45.

32.
Хмелевська, А.В. Облікова систематика іншої операційної діяльності промислового підприємства [Текст] / А. В. Хмелевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 99-104.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ бухгалтерський облік у промисловості”, «бухгалтерський облік у сільському господарстві», «бухгалтерський облік побутових послуг», «бухгалтерський облік готельних послуг», «облік послуг»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету