Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу на тему реферату `Ямайська валютна система`.Дякую.


1. 330
Г17 Гальчинський, А.С. Криза і цикли світового розвитку [Текст] / А. С. Гальчинський. – К. : АДЕФ-Україна, 2009. – 392с.

2. 330
Г17 Гальчинський, А.С. Основи економічної теорії [Текст] : пiдручник / А. С. Гальчинський, П. С. Ещенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища школа, 1995. – 471с. : iл.

3. 339.94
Д21 Дахно, І.І. Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : ЦНЛ, 2006. – 264с.

4. 339.7
М43 Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : конспект лекций / авт.-сост. Н. Бендина. – М. : Приор, 2002. – 112с. – (В помощь студенту).

5. 339.7
М43 Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : конспект лекций / авт.-сост. Н. Бендина. – М. : Приор, 2001. – 112с. – (В помощь студенту).

6. 339.94
М58 Міжнародна макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.Г. Козака, Ю.М. Пахомова, Н.С. Логвінової. – К. : ЦУЛ, 2012. – 400с.
7. 339.7
М58 Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / за ред. О.І. Рогача. – К. : Либідь, 2003. – 784с.

8.
Мусієць, Т.В. Трансформація світової валютної системи [Текст] / Т. В. Мусієць, О. В. Лавріненко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №20. – С. 32-37.

9. 339.92
Ф53 Філіпенко, А.С. Міжнародні економічні відносини: історія [Текст] : підручник / А. С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2006. – 392с. – [Затверджено МОН України].

10. 339.94
М58 Міжнародна економіка [Текст] : підручник / за ред.: А.О. Задої, В.М. Тарасевича. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416с.

11. 330
П50 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2007. – 672с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

12. 336.7
І-23 Івасів, Б.С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – К. : Кондор, 2008. – 528с.

13. 336.7
К56 Коваленко, Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика [Текст] : навч.посіб / Д. І. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 344с.

14. 336.7
Л24 Лапчук, Б.Ю. Валютна політика [Текст] : навч. посіб. / Б. Ю. Лапчук. – К. : Знання, 2008. – 212с. – [Рекомендовано МОН України].

15. 339.94
М58 Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Макогон, В. А. Зова, О. А. Єрьоменко-Григоренко, А. В. Грузан. – Донецьк : Вид-во "Донбас", 2012. – 277с.

16. 336.7
М69 Михайловська, І.М. Гроші та кредит [Текст] : практикум / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – [Існує електронна копія].

17. 336.7
Щ70 Щетинін, А.І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 4-ге вид., перероб., та доп. – К. : ЦНЛ, 2010. – 440с.

18. http://pidruchniki.ws/18380907/ekonomika/yamayska_valyutna_sistema


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “валютні системи”, «міжнародні валютно-кредитні відносини»