Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день, допоможіть мені будь-ласка знайти літературу на тему: "Спрощена система оподаткування"
1.


Спрощена Система: жити стало простіше?...:Спецвипуск [Текст] // Бухгалтерія. – 2012. – №3-4. – С. 13-42.

2.
378
А43
Зелена, Ю.С. Переваги спрощеної системи оподаткування суб`єктів малого бізнесу [Текст] / Ю. С. Зелена, О. В. Неклюєнко // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 66-67.

3.


Литвин, І. Спрощена система оподаткування для юридичних осіб [Текст] / І. Литвин, К. Гривнак // Вісник податкової служби України. – 2013. – №29. – С. 33-36.

4.


Пасочник, В. Відновлення "спрощенки": проблиски модернізації чи нові методи доїння? [Текст] / В. Пасочник // Дзеркало тижня. – 2012. – 1 груд. (№44). – С. 7.

5.


Пивоварова, М. Механізми вдосконалення спрощеної системи оподаткування суб`єктів малого підприємництва України [Текст] / М. Пивоварова // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 207-210.

6.


Притула, Є. Отримання СПД - фізичною особою доходів, не зазначених у свідоцтві про сплату єдиного податку [Текст] / Є. Притула, С. Коновалов, О. Оселедько // Вісник податкової служби України. – 2011. – №11. – С. 25-26. – {Вкладка}.

7.


Розмош, В. Порушення суб`єктами малого підприємництва умов перебування на спрощеній системі оподаткування [Текст] / В. Розмош // Вісник податкової служби України. – 2011. – №13. – С. 36-38. – [Вкладка].

8.


Романькова, О.М. Аналіз законодавчої бази щодо спрощеної системи оподаткування для суб`єктів господарювання у поточному році [Текст] / О. М. Романькова, Н. В. Чередниченко, К. М. Ситнік // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 103-106. – [Розглянуто сутність та основні зміни, що відбулись у спрощеній системі оподаткування, з прийняттям Податкового Кодексу у 2011 році та Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інші законодавчі акти України відносно спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011.

].

9.


Руденко, В. Спрощена система: нюанси переходу... [Текст] / В. Руденко // Бухгалтерія. – 2011. – №49. – С. 55-57.

10.


Руднєва, О. Напрями реформування спрощеної системи оподаткування [Текст] / О. Руднєва, Е. Чечеєнєва // Економіка АПК. – 2011. – №6. – С. 99-101.

11.


Синчак, В. Спрощена система оподаткування як складова державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні [Текст] / В. Синчак // Університетські наукові записки. – 2012. – №4. – С. 526-534.

12.


Сідляр, В. Прагматизм функціонування спеціальних режимів оподаткування територіального типу [Текст] / В. Сідляр // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 66-77.

13.


Смердов, В. Нова <<спрощенка>>: готовність № 1 [Текст] / В. Смердов // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №45. – С. 21-27.

14.


Солошенко, Л. Майбутнє <<спрощенки>> [Текст] / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №33. – С. 42-46.

15.


Тимченко, О.М. Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. М. Тимченко. – К. : КНЕУ, 2001. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

16.


Тучак, О. Перехід юридичної особи на спрощену систему оподаткування [Текст] / О. Тучак // Баланс. – 2012. – №98. – С. 14-17.

17.


Федченко, Т. Заповнення заяви про застосування спрощеної системи оподаткування [Текст] / Т. Федченко, Г. Жук // Вісник податкової служби України. – 2013. – №29. – С. 32.

18.


Федченко, Т. Спрощена система оподаткування для фізичних осіб [Текст] / Т. Федченко, Г. Жук // Вісник податкової служби України. – 2012. – №25. – С. 33-38. – [Вкладка].

19.


Федченко, Т. Дії платників єдиного податку, якщо порушено умови перебування на спрощеній системі оподаткування [Текст] / Т. Федченко, Н. Фокіна // Вісник податкової служби України. – 2012. – №38. – С. 48-49.

20.


Хмелевський, І. Спрощена декларація з податку на прибуток [Текст] / І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – №29. – С. 49-60.

21.


Юшко, С.В. Спрощена система оподаткування для фізичних осіб — підприємців: історія й перспективи застосування [Текст] / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2011. – №4. – С. 38-46.

22.
336
С91
Яремчук, О.В. Переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування суб`єктів малого підприємництва [Текст] / О. В. Яремчук, О. В. Петришина // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 56-58.

23.

http://minrd.gov.ua/podatkova-baza-do-nabrannya-chinnosti-podatkovim-kod Спрощена система оподаткування

24.

http://uk.wikipedia.org/wiki/Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва


25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Cпрощена система оподаткування.”
26.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Фінанси та банківська справа ..”