Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Роль транснаціональних банків у світовому господарстві.
1.


Ануфрієва, К. Транспарентність у системі критеріїв залучення банками України зовнішніх фінансових ресурсів [Текст] / К. Ануфрієва // Економіка і прогнозування. – 2010. – №3. – С. 27-37.

2.


Батрименко, В.В. Транснаціоналізація банківського сектора нових ринкових економік як чинник посткризового розвитку [Текст] / В. В. Батрименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 52-55.

3.


Батрименко, В.В. Формування інституціонально-господарських механізмів взаємодії кредитно-фінансової ситеми України з транснаціональним банківським капіталом в умовах глобалізації [Текст] / В. В. Батрименко, В. І. Батрименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.72. – С. 24-28.

4.


Кириченко, М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи іхнього розвитку в Україні [Текст] / М. М. Кириченко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1. – С. 132-139. – [світові процеси транснаціоналізації банківської діяльності, а також їхній розвиток в країнах Центрально-Східної Європи та України].

5.


Клюско, Л.А. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем [Текст] / Л. А. Клюско // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №8. – С. 257-264.

6.


Панченко, Є. Суть і сучасні форми прояву конкурентоспроможності транснаціональних банків [Текст] / Є. Панченко, В. Коваль // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №1-2. – С. 3-13.

7.


Пересада, О. Особливості кредитування міжнародними банками проектів під гарантію уряду України [Текст] / О. Пересада // Вісник Національного банку України. – 2001. – №11. – С. 46-48.

8.


Циганов, С. Інституційне забезпечення розвитку міжнародного банківського бізнесу в Україні [Текст] / С. Циганов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 245-250.

9.


Циганов, С.А. Міжнародний досвід удосконалення механізму управління кредитним портфелем банку [Текст] / С. А. Циганов, К. П. Побоча // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.75. – С. 40-45.

10.


Циганова, Н.В. Передумови та закономірності транскордонного руху банківського капіталу [Текст] / Н. В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.75. – С. 121-126.

11.


Циганова, Н.В. Шляхи інтеграції Українських банків до міжнародного ринку банківських послуг [Текст] / Н. В. Циганова, Л. О. Нетребчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №2,Вип.61. – С. 248-255.

12.


Школьник, І. Міжнародні фінансові конгломерати у банківському секторі України [Текст] / І. Школьник // Вісник Національного банку України. – 2010. – №2. – С. 32-35.

13.


Яковлева, А. Транснациональные банки и финансовые институты: сущность и стратегии развития [Текст] / А. Яковлева // Вопросы экономики. – 2006. – №10. – С. 114-123.

14.
336.7
Ш59
Шило, В.П. Організація міжнародних банківських операцій [Текст] : навч. посіб. / В. П. Шило, В. Н. Васькова. – К. : Професіонал, 2008. – 224с. – [Інтернаціоналізація економіки України, в тому числі і в банківській сфері, її інтеграція, розвиток інформаційних технологій з обміну фінансової інформації потребує поглибленого вивчення сутності банківських операцій, а також формування високопрофесійних спеціалістів в банківській сфері. Посібник дозволить більш системно розглянути методику організації та здійснення основних банківських операцій з використанням міжнародного досвіду діяльності банківських установ.


Рекомендовано МОН України].

15.

339.7
Ш46
Шемет, Т.С. Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / Т. С. Шемет за ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2000. – 336с. (C. 19.)
16.

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/24102.htmlМусієць Тетяна Вікторівна. Роль транснаціонального банківського капіталу в інтеграції України у світове господарство: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Київський національний економічний ун-т. - К., 1997. - 180с.

17.

http://msd.in.ua/osoblivosti-zbutovo%D1%97-diyalnosti-transnacionalnix-bankiv/ОСОБЛИВОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ

18.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “транснаціоналізація банківських операцій.....”

19.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету